Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Định giá doanh nghiệp là gì? 6 cách định giá phổ biến hiện nay

Đóng góp bởi:

Trang Huynh

Cập nhật:

24/02/2024

Định giá doanh nghiệp là quá trình quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của thương vụ đầu tư. Định giá không chỉ là việc đặt một con số lên sản phẩm hay dịch vụ mà nó còn là một nghệ thuật kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, giá trị cung cầu và chiến lược kinh doanh. Cùng Tikop tìm hiểu định giá doanh nghiệp là gì và 6 cách định giá phổ biến hiện nay nhé!

Định giá doanh nghiệp là gì?

Khái niệm định giá doanh nghiệp

Giá trị của một doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư được đo lường dựa trên hai khía cạnh quan trọng:

 • Giá trị thanh lý: Đây là giá trị của tất cả các tài sản của doanh nghiệp khi nó kết thúc hoạt động kinh doanh và bán hết tài sản của mình.
 • Giá trị hoạt động liên tục: Được định nghĩa là giá trị hiện tại của dòng tiền mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong tương lai từ hoạt động kinh doanh.

Nói một cách đơn giản thì định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị toàn diện của doanh nghiệp. Các chuyên gia tài chính hoặc những người có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực tài chính - kế toán thường thực hiện quá trình này, giúp nhà đầu tư, cổ đông và quản lý hiểu rõ giá trị cơ bản của doanh nghiệp để đưa ra quyết định có thông tin cơ bản cùng chiến lược hợp lý.

>>Xem thêm: D/E là gì? 6 điều doanh nghiệp và nhà đầu tư cần biết về D/E

Tìm hiểu về định giá doanh nghiệp

Tìm hiểu về định giá doanh nghiệp

Ví dụ về định giá doanh nghiệp

Công thức định giá doanh nghiệp theo phương pháp tài sản:

V=T + I

Trong đó:

 • V là giá trị của doanh nghiệp.
 • T là giá trị của các tài sản hữu hình (tangible assets) của doanh nghiệp như đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, và các loại tài sản vật lý khác.
 • I là giá trị của các tài sản vô hình (intangible assets) của doanh nghiệp như thương hiệu, bằng sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ, danh tiếng thương hiệu, và các yếu tố không vật lý khác có giá trị cho doanh nghiệp.

Ví dụ định giá doanh nghiệp theo phương pháp tài sản:

Thông tin về doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp là một công ty công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm.
 • Sở hữu 100 bản quyền phần mềm có giá trị 2 tỷ đồng mỗi bản.
 • Tài sản vô hình của doanh nghiệp bao gồm thương hiệu, bằng sáng chế, ước lượng là 500 tỷ đồng.

Giá trị doanh nghiệp được tính bằng tổng giá trị các tài sản vô hình và hữu hình: 

V = T + I =100 tỷ VNĐ x 2 tỷ VNĐ + 500 tỷ VNĐ= 700 tỷ VNĐ

Theo phương pháp tài sản, giá trị doanh nghiệp là 700 tỷ đồng.

V=T+I cho thấy rằng giá trị của doanh nghiệp là tổng của giá trị các tài sản hữu hình và tài sản vô hình mà nó sở hữu

V=T+I cho thấy rằng giá trị của doanh nghiệp là tổng của giá trị các tài sản hữu hình và tài sản vô hình mà nó sở hữu

Định giá doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Định giá doanh nghiệp tiếng Anh là Business Valuation.

Ý nghĩa của việc định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp không chỉ đơn giản là quá trình xác định giá trị tài sản, mà còn mang theo nhiều ý nghĩa quan trọng trong quản lý và quyết định kinh doanh. Dưới đây là những ý nghĩa mà việc định giá doanh nghiệp đem lại:

Đưa ra các quyết định đầu tư (sát nhập, mua bán,...)

Định giá doanh nghiệp là yếu tố quyết định quan trọng cho các hoạt động đầu tư, bao gồm sát nhập, mua bán và các quyết định đầu tư khác. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin về giá trị doanh nghiệp để đưa ra quyết định về việc đầu tư vào một doanh nghiệp cụ thể.

>> Xem thêm: M&A là gì? Những thương vụ M&A nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới

Phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

Quá trình định giá doanh nghiệp cung cấp cái nhìn chi tiết về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích các yếu tố tài chính và hoạt động kinh doanh, nhà quản lý có thể hiểu rõ hơn về sức khỏe và hiệu suất của doanh nghiệp.

Phản ánh giá trị thuế phải nộp cho nhà nước

Giá trị doanh nghiệp cũng phản ánh giá trị thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước, có thể ảnh hưởng đến quyết định quản lý về cách tối ưu hóa các khoản chi trả thuế và định hình chiến lược tài chính.

Thể minh bạch cho các cổ đông hiện sự

Việc định giá doanh nghiệp tạo ra sự minh bạch trong quản lý doanh nghiệp. Cổ đông sẽ có cái nhìn rõ ràng về giá trị thực sự của doanh nghiệp mà họ đang đầu tư nhằm tạo ra lòng tin và ổn định trong quan hệ giữa doanh nghiệp và cổ đông.

Cơ sở cho các hoạt động mua bán chứng khoán của nhà đầu tư

Trong thị trường tài chính, giá trị doanh nghiệp là cơ sở cho các giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin về định giá để đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Định giá doanh nghiệp thường được thực hiện để mua bán cổ phần hoặc thu hút đầu tư

Định giá doanh nghiệp thường được thực hiện để mua bán cổ phần hoặc thu hút đầu tư

Quy trình để định giá doanh nghiệp

Dưới đây là mô tả chi tiết các bước trong quy trình định giá doanh nghiệp:

Bước 1: Xác định vấn đề, mục tiêu định giá doanh nghiệp

 • Để xác định mục tiêu định giá doanh nghiệp, bạn sẽ khảo sát sơ lược các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp như pháp lý, quy mô, vị trí, tài sản, sản phẩm, thương hiệu và thị trường. Có thể nói việc xác định nguyên tắc giá trị cơ bản cho thẩm định giá trị doanh nghiệp.
 • Đặt ra mục tiêu cụ thể cho quá trình định giá, như xác định giá trị doanh nghiệp để mở rộng kinh doanh hoặc thu hút đối tác đầu tư.
 • Tìm hiểu về doanh nghiệp từ nhiều khía cạnh như pháp lý, quy mô, vị trí, tài sản, sản phẩm, thương hiệu và thị trường.
 • Xác định các nguyên tắc cơ bản mà quá trình định giá sẽ dựa trên, giúp xác định hướng tiếp cận và phương pháp sử dụng.

Bước 2: Thu thập thông tin, báo cáo liên quan đến doanh nghiệp 

 • Kiểm tra tài sản và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trực tiếp tại doanh nghiệp.
 • Thu thập thông tin nội bộ từ các nguồn như báo cáo tài chính, kế toán, kiểm toán và hệ thống sản xuất.
 • Thu thập thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp như thị trường, ngành kinh doanh, đối thủ cạnh tranh và chính sách nhà nước.

Bước 3: Xác định phương pháp định giá

 • Lựa chọn phương pháp định giá phù hợp như so sánh với doanh nghiệp tương tự, dòng tiền chi trả hoặc định giá tài sản.
 • Xác định rõ các biến số, nguồn dữ liệu và giải thích lý do chọn lựa phương pháp. 

Bước 4: Xác định tài sản và nợ của doanh nghiệp

Đánh giá các tài sản và nợ của doanh nghiệp bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình, cũng như các khoản nợ và cam kết tài chính.

>> Xem thêm: Rủi ro là gì? Các loại rủi ro trên thị trường phổ biến hiện nay

Phân tích SWOT đánh giá ưu và nhược điểm của doanh nghiệp về sản xuất, công nghệ, quản lý, tài chính và thị trường

Phân tích SWOT đánh giá ưu và nhược điểm của doanh nghiệp về sản xuất, công nghệ, quản lý, tài chính và thị trường

Bước 5: Định giá lợi nhuận và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp

Phân tích lợi nhuận hiện tại của doanh nghiệp và tiềm năng phát triển trong tương lai dựa trên các yếu tố như tăng trưởng doanh thu và môi trường kinh doanh.

Bước 6: Đánh giá các rủi ro doanh nghiệp có thể gặp phải

Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro thực tế mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bước 7: Đưa ra kết luận và báo cáo định giá

Tổng hợp thông tin và phân tích để đưa ra kết luận về giá trị của doanh nghiệp và viết báo cáo định giá chi tiết, bao gồm cả các giả định, phân tích và khuyến nghị.

>>Xem thêm: Free Cash Flow là gì? Công thức tính dòng tiền tự do chính xác nhất

Các phương pháp định giá doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam

Có 3 phương pháp chính để thẩm định giá trị doanh nghiệp:

 • Thị trường: Xác định giá trị dựa trên giá của các doanh nghiệp tương tự trên thị trường.
 • Chi phí: Xác định giá trị dựa trên chi phí tái tạo hoặc thay thế doanh nghiệp.
 • Thu nhập: Xác định giá trị dựa trên giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai mà doanh nghiệp có thể tạo ra.

Định giá doanh nghiệp bằng tỷ số bình quân

Khái niệm

Phương pháp định giá doanh nghiệp bằng tỷ số bình quân là một phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp được quy định trong Mục 3 Phần II của Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp Việt Nam, theo Thông tư 28/2021/TT-BTC. Phương pháp này là cách tiếp cận để ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thông qua việc so sánh tỷ số thị trường trung bình của các doanh nghiệp tương tự.

Trường hợp áp dụng

Áp dụng khi có ít nhất 3 doanh nghiệp so sánh, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc giao dịch trên sàn Upcom.

Nguyên tắc

Các doanh nghiệp so sánh cần nhất quán với doanh nghiệp cần định giá về ngành nghề, rủi ro kinh doanh và chỉ số tài chính. Dữ liệu về giá cổ phiếu giao dịch thành công cần có sẵn và không quá 01 năm tính đến thời điểm thẩm định giá.

>>Xem thêm: Chỉ số P/E là gì? Hướng dẫn xem và đánh giá chỉ số P/E chi tiết

Khi giá trị P/E càng cao, có thể chỉ ra thị trường đánh giá cao khả năng sinh lợi của doanh nghiệp và có thể là dấu hiệu của một doanh nghiệp phát triển mạnh

Khi giá trị P/E càng cao, có thể chỉ ra thị trường đánh giá cao khả năng sinh lợi của doanh nghiệp và có thể là dấu hiệu của một doanh nghiệp phát triển mạnh

Các bước thực hiện 

 • Bước 1: Đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp so sánh phù hợp.
 • Bước 2: Xác định các tỷ số thị trường sử dụng để ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần định giá.
 • Bước 3: Thực hiện ước tính giá trị vốn chủ sở hữu dựa trên tỷ số thị trường và điều chỉnh cần thiết.

Công thức

P/E = Giá 1 cổ phiếu/ Thu nhập trên 1 cổ phiếu

hoặc

P/E = Tổng giá trị vốn hóa trên thị trường/ Tổng thu nhập ròng

Trong đó:

 • Giá 1 cổ phiếu: Đây là giá của 1 cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường tại một thời điểm cụ thể.
 • Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế, dùng để đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Tổng giá trị vốn hóa trên thị trường: Tổng giá trị của toàn bộ cổ phiếu của doanh nghiệp, được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu thông trên thị trường.
 • Tổng thu nhập ròng: Tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

>> Xem thêm Thị giá cổ phiếu là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu

So sánh P/E của một doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành có thể cung cấp cái nhìn về sự định giá so với các đối thủ cạnh tranh

So sánh P/E của một doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành có thể cung cấp cái nhìn về sự định giá so với các đối thủ cạnh tranh

Định giá doanh nghiệp bằng giá giao dịch

Khái niệm

Phương pháp định giá bằng giá giao dịch là cách xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dựa trên giá trị giao dịch khi có sự chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần thành công trên thị trường.

Trường hợp áp dụng

Áp dụng khi có ít nhất 03 giao dịch thành công liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần trên thị trường trong khoảng không quá 01 năm tính đến thời điểm thẩm định giá.

Nguyên tắc

Thẩm định viên cần xem xét và điều chỉnh giá các giao dịch thành công để phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm thẩm định giá.

>>Xem thêm: Vốn kinh doanh là gì? Đặc điểm, vai trò và phân loại vốn kinh doanh

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Xác định và thu thập thông tin về ít nhất 03 giao dịch thành công liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần trên thị trường.
 • Bước 2: Tính toán giá bình quân dựa trên giá trị giao dịch của các giao dịch thành công gần đây.
 • Bước 3: Thẩm định viên xem xét và điều chỉnh giá các giao dịch thành công để phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm thẩm định giá.

Công thức

Giá trị vốn chủ sở hữu được tính dựa trên giá bình quân từ ít nhất 03 giao dịch thành công gần đây, liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần.

Giá trị vốn chủ sở hữu =  Tổng giá trị các giao dịch thành công / Số lượng cổ phần giao dịch

Đối với doanh nghiệp niêm yết, giá thị trường vốn chủ sở hữu được xác định từ giá giao dịch hoặc giá đóng cửa của cổ phần trong khoảng thời gian không quá 30 ngày trước thời điểm thẩm định giá.

Giá trị vốn chủ sở hữu = Giá giao dịch hoặc giá đóng cửa trong 30 ngày trước thẩm định giá/ Số lượng cổ phần giao dịch

Phương pháp này giúp đánh giá giá trị thực của doanh nghiệp thông qua các giao dịch thị trường gần đây

Phương pháp này giúp đánh giá giá trị thực của doanh nghiệp thông qua các giao dịch thị trường gần đây

Định giá doanh nghiệp bằng tài sản

Khái niệm

Phương pháp tài sản là cách ước tính giá trị của doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị của các tài sản nằm trong quyền sở hữu và sử dụng của doanh nghiệp.

Trường hợp áp dụng

Áp dụng trong việc định giá doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi chuyển đổi thành công ty cổ phần.

>>Xem thêm: Vốn cổ phần là gì? 5 điều nhà đầu tư cần biết về vốn cổ phần

Nguyên tắc

Xem xét tất cả các tài sản, bao gồm tài sản hoạt động và tài sản phi hoạt động, trong quá trình thẩm định giá.

Hợp tác với giám đốc (tổng giám đốc) để tổ chức kiểm kê và phân loại tài sản, cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu và sử dụng tài sản.

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Ước tính giá trị của tài sản vật chất (như nhà xưởng, máy móc) và tài sản tài chính (như cổ phiếu, trái phiếu).
 • Bước 2: Ước tính giá trị của các tài sản vô hình, chẳng hạn như quyền sở hữu thương hiệu, bản quyền, hoặc sự hỗ trợ của khách hàng.
 • Bước 3: Tính toán tổng giá trị của tất cả các tài sản để ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Công thức

Giá trị vốn chủ sở hữu = Tổng giá trị các tài sản

Lưu ý: Khi định giá dựa trên giá trị thị trường của tài sản, giá trị của tài sản trong sổ sách kế toán cần phản ánh chính xác giá trị thị trường.

Định giá doanh nghiệp bằng chiết khấu dòng tiền tự do

Khái niệm

Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (DCF) ước tính giá trị vốn chủ sở hữu bằng cách tính tổng giá trị hiện tại của dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu (FCFE) của doanh nghiệp.

Trường hợp áp dụng

Áp dụng khi đánh giá giá trị của doanh nghiệp cổ phần, giả định rằng các cổ phần ưu đãi mang lại quyền lợi như cổ phần thường.

>>Xem thêm: Thặng dư vốn cổ phần là gì? Cách tính thặng dư vốn cổ phần chi tiết

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Dự báo dòng tiền tự do dựa trên lợi nhuận sau thuế, khấu hao, chi đầu tư vốn, chênh lệch vốn hoạt động thuần, trả nợ gốc và nợ mới phát hành.
 • Bước 2: ước tính chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Tính toán ước tính giá trị cuối kỳ của dòng tiền tự do.
 • Bước 4: Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu. Tính tổng giá trị hiện tại của dòng tiền tự do và giá trị cuối kỳ dự báo.

Phương pháp này giúp nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị tương lai của doanh nghiệp, xem xét mức độ rủi ro và hiểu rõ nguồn gốc của giá trị doanh nghiệp

Phương pháp này giúp nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị tương lai của doanh nghiệp, xem xét mức độ rủi ro và hiểu rõ nguồn gốc của giá trị doanh nghiệp

Công thức

Công thức tính dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

FCFE = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao - Chi đầu tư vốn - Khoản chênh lệch vốn hoạt động thuần) - Các khoản trả nợ gốc + Các khoản nợ mới phát hành

Trong đó: 

 • FCFE đo lường số tiền mà doanh nghiệp có thể trả cho cổ đông sau khi đã duy trì và mở rộng tài sản cần thiết.
 • Lợi nhuận sau thuế: Là lợi nhuận thu được sau khi trừ đi chi phí thuế và các chi phí khác từ tài sản phi hoạt động.
 • Nợ gốc: Là số tiền trả lại vốn gốc của các khoản vay.
 • Chi đầu tư vốn: Số tiền chi tiêu cho việc đầu tư vào tài sản dài hạn như máy móc, thiết bị, và cơ sở hạ tầng
 • Chênh lệch vốn hoạt động thuần: Đo lường sự thay đổi của vốn hoạt động thuần bao gồm các tài sản và nợ ngắn hạn.

>> Xem thêm: Tài sản ngắn hạn là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn chi tiết

Công thức tính lợi nhuận trước lãi vay sau thuế

EBIAT = EBIT x (1-T)

Trong đó:

 • T là mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế suất hiệu dụng được sử dụng để tính toán EBIAT (Lợi nhuận trước lãi vay sau thuế) trong giai đoạn đã có báo cáo tài chính. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được sử dụng để tính toán EBIAT trong giai đoạn dự báo dòng tiền.
 • EBIT là lợi nhuận trước lãi vay và thuế

>>Xem thêm: Lợi nhuận giữ lại là gì? Cách tính lợi nhuận giữ lại chi tiết

Công thức tính vốn luân chuyển ngoài tiền mặt & tài sản phi hoạt động ngắn hạn:

Vốn luân chuyển ngoài tiền mặt & tài sản phi hoạt động ngắn hạn = (Các khoản phải thu ngắn hạn + Hàng tồn kho + Tài sản ngắn hạn khác) – Nợ ngắn hạn ( ngoại trừ vay ngắn hạn)

Định giá doanh nghiệp bằng chiết khấu dòng cổ tức

Khái niệm

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM) là một phương pháp định giá doanh nghiệp bằng cách dựa vào giá trị hiện tại của dòng cổ tức dự kiến của doanh nghiệp.

Các bước thực hiện và công thức

 • Bước 1: Xác định dự báo cho dòng cổ tức mà doanh nghiệp dự kiến sẽ trả cho cổ đông trong tương lai.
 • Bước 2: Ước tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu, thường được xác định bằng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
 • Bước 3: Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo

Trường hợp 1: Dòng cổ tức không tăng trưởng 

Vπ = D π+1 / Re

Trường hợp 2: Dòng cổ tức tăng trưởng

Vπ = D π+1 / Re-g

Trong đó:

 • D π+1  : Dòng cổ tức của doanh nghiệp năm π+1
 • Re: Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu
 • g: Tốc độ tăng trưởng dự kiến của dòng cổ tức

Trường hợp 3:  Nếu doanh nghiệp dự kiến chấm dứt hoạt động, giá trị cuối kỳ dự báo được xác định bằng giá trị thanh lý của doanh nghiệp.

Bước 4: Tổng hợp giá trị hiện tại của dòng cổ tức và giá trị hiện tại của giá trị cuối kỳ dự báo để xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Gross Margin là gì? Ý nghĩa, cách tính biên lợi nhuận gộp chi tiết

Chiết khấu dòng cổ tức thường áp dụng tỷ lệ chiết khấu lên giá trị tương lai của cổ tức

Chiết khấu dòng cổ tức thường áp dụng tỷ lệ chiết khấu lên giá trị tương lai của cổ tức

Định giá doanh nghiệp bằng chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu

Khái niệm

Phương pháp DCF là một cách tiếp cận phổ biến để định giá doanh nghiệp bằng cách chiết khấu giá trị của dòng tiền tương lai về hiện tại.

Nguyên tắc

Phương pháp DCF dựa trên giả định rằng giá trị của tiền trong tương lai ít giá trị hơn so với tiền hiện tại.

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Dự báo dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp dự kiến sẽ tạo ra trong các giai đoạn tương lai.
 • Bước 2: Ước tính tỷ lệ chiết khấu (r), thường được xác định dựa trên chi phí vốn cơ học, rủi ro doanh nghiệp và các yếu tố thị trường.
 • Bước 3: Tổng hợp giá trị hiện tại của dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu trong các giai đoạn dự báo.

Công thức

DCF=CF1/(1+r)1 + CF2/(1+r)2+...+ CFn/(1+r)n

Trong đó:

 • DCF là giá trị đã chiết khấu của dòng tiền tự do (Free Cash Flow)
 • CF1, CF2,...,CFn là dòng tiền tự do trong các giai đoạn tương ứng (ví dụ: năm 1, năm 2, ..., năm n)
 • r là tỷ lệ chiết khấu

>>Xem thêm:Thanh khoản là gì? Bẫy thanh khoản và cách quản lý rủi ro tốt nhất

Phương pháp DCF đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với dự báo và yếu tố chiết khấu

Phương pháp DCF đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với dự báo và yếu tố chiết khấu

Một số lưu ý khi thực hiện định giá doanh nghiệp

Khi thực hiện định giá doanh nghiệp, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần xem xét:

Xác định đúng mục tiêu định giá

 • Định rõ mục đích cụ thể của việc định giá, như phát hành cổ phiếu, sáp nhập, hoặc phục vụ quyết định đầu tư.
 • Hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của tổ chức, từ đó xây dựng phương pháp và quy trình định giá phù hợp.

Lựa chọn phương pháp định giá phù hợp

 • Chọn phương pháp định giá dựa trên mục tiêu và bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp.
 • Cân nhắc sử dụng nhiều phương pháp định giá kết hợp để có cái nhìn tổng quan và đáng tin cậy hơn.

Định giá dựa trên số liệu cụ thể, rõ ràng thay vì cảm tính

 • Sử dụng dữ liệu cụ thể và có nguồn gốc để hỗ trợ quyết định định giá.
 • Tránh định giá dựa trên cảm tính hay ước lượng chủ quan, hãy dựa vào thông tin chính xác và đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu.

Đánh giá đầy đủ các rủi ro có thể gặp phải

 • Xác định và đánh giá rõ ràng các rủi ro liên quan đến doanh nghiệp.
 • Dựa vào kịch bản khác nhau để đánh giá ảnh hưởng của rủi ro đối với giá trị doanh nghiệp.
 • Đảm bảo rằng báo cáo định giá đề cập đến các khía cạnh rủi ro và phản ánh chúng trong kết quả định giá.

Lưu ý trên giúp đảm bảo quá trình định giá được thực hiện một cách khoa học, chính xác và đáng tin cậy

Lưu ý trên giúp đảm bảo quá trình định giá được thực hiện một cách khoa học, chính xác và đáng tin cậy

Quy định pháp luật về định giá doanh nghiệp

Theo mục 1 phần II tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12, ban hành kèm theo thông tư 28/2021/TT-BTC, quy định về cơ sở giá trị và sử dụng báo cáo tài chính trong định giá doanh nghiệp như sau:

Cơ sở giá trị trong hoạt động định giá doanh nghiệp

Cơ sở giá trị doanh nghiệp bao gồm giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường. Cơ sở giá trị được xác định dựa trên mục đích thẩm định giá, đặc điểm pháp lý, kỹ thuật - kinh tế và đặc điểm thị trường của doanh nghiệp cần thẩm định giá. Đồng thời phản ánh yêu cầu của khách hàng thẩm định giá tại hợp đồng thẩm định giá và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.

Dựa vào triển vọng thực tế của doanh nghiệp, thị trường kinh doanh, mục đích thẩm định giá và quy định của pháp luật, thẩm định viên đưa ra nhận định về tình trạng hoạt động và giao dịch của doanh nghiệp sau thời điểm thẩm định giá.

Thông thường, giá trị của doanh nghiệp là giá trị doanh nghiệp hoạt động liên tục. Tuy nhiên, trong trường hợp thẩm định viên kết luận rằng doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động sau thời điểm thẩm định giá, giá trị của doanh nghiệp sẽ là giá trị doanh nghiệp hoạt động có thời hạn hoặc giá trị thanh lý. Khi áp dụng các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định viên cần chọn phương pháp phù hợp với cơ sở giá trị doanh nghiệp và nhận định về trạng thái hoạt động của doanh nghiệp tại và sau thời điểm thẩm định giá.

Báo cáo tài chính trong hoạt động định giá doanh nghiệp

Dựa vào cách tiếp cận, phương pháp định giá doanh nghiệp được chọn, thời điểm thẩm định giá và đặc điểm của doanh nghiệp cần thẩm định giá, thẩm định viên sẽ phân tích và đánh giá để sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng báo cáo đã được kiểm toán và được soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập.

Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên các yếu tố như tài sản, lợi nhuận và tiềm năng phát triển

Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên các yếu tố như tài sản, lợi nhuận và tiềm năng phát triển

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp

 • Tình hình kinh tế: Môi trường kinh tế tổng thể: biến động tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá cả, tỷ giá hối đoái và chỉ số chứng khoán đều ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tăng trưởng kinh tế thường đi kèm với sự tăng trưởng giá trị doanh nghiệp, trong khi suy thoái có thể gây giảm giá trị.
 • Khoa học-công nghệ: Sự tiến bộ trong công nghệ có thể tạo ra cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp không thích ứng nhanh chóng. Công nghệ mới có thể thay đổi mô hình kinh doanh và cấu trúc chiến lược, ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp.
 • Cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp: Sức cạnh tranh từ các đối thủ trực tiếp và gián tiếp có thể ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. Giá cả cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và chiến lược tiếp thị đều đóng vai trò quan trọng.
 • Quy định và chính sách pháp luật: Thay đổi trong chính sách thuế, quyền sở hữu, hoặc quyền thương hiệu có thể tạo ra rủi ro hoặc cơ hội. Doanh nghiệp cần linh hoạt và có khả năng thích ứng với môi trường pháp luật biến động.
 • Mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp: Sự hài lòng của khách hàng và mối quan hệ đối tác với nhà cung cấp có thể tác động lớn đến uy tín và giá trị của doanh nghiệp.

Sự đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với nhu cầu khách hàng cũng quan trọng trong việc định giá doanh nghiệp

Sự đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với nhu cầu khách hàng cũng quan trọng trong việc định giá doanh nghiệp

Yếu tố bên trong doanh nghiệp

 • Tổ chức cơ cấu vốn và cổ đông: Cơ cấu vốn ổn định và sự đồng thuận giữa các cổ đông tạo ra niềm tin và ổn định, ảnh hưởng tích cực đến giá trị doanh nghiệp.
 • Năng suất lao động và hiệu quả vận hành: Hiệu suất năng suất và quản lý vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến biến động lợi nhuận và khả năng tăng trưởng, quyết định giá trị của doanh nghiệp.
 • Quyền sở hữu tài sản và thương hiệu: Giá trị tài sản vật chất và vô hình như thương hiệu, bản quyền và quyền sở hữu tài sản có ảnh hưởng lớn đến giá trị doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận hiện tại và tiềm năng tăng trưởng: Khả năng tạo lợi nhuận ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai đều quyết định giá trị doanh nghiệp.
 • Trình độ người lao động: Trình độ, kỹ năng và thái độ làm việc của nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị, ảnh hưởng trực tiếp đến sự cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Định giá doanh nghiệp như thế nào?

Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị tài sản, quyền lợi và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp, thường được thực hiện để mục đích mua bán, sáp nhập, chia tách, hoặc đầu tư. Các phương pháp định giá doanh nghiệp thường được sử dụng để đánh giá giá trị toàn bộ doanh nghiệp hoặc một phần cụ thể nào đó.

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là gì?

Thẩm định giá doanh nghiệp là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp. Đây là quá trình xác định giá trị tài sản, cổ phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Quá trình này thường được thực hiện bởi các chuyên gia định giá có kiến thức chuyên sâu về thị trường, ngành công nghiệp và phương pháp định giá. 

Thẩm định giá trị doanh nghiệp có thể được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như mua bán cổ phần, tái cấu trúc doanh nghiệp, hoặc định giá tài sản khi thực hiện giao dịch. 

Thẩm định giá doanh nghiệp là một bước quan trọng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ giá trị thực sự của mình

Thẩm định giá doanh nghiệp là một bước quan trọng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ giá trị thực sự của mình

Định giá tương đối là gì?

Định giá tương đối là quá trình so sánh giá trị của một tài sản, một công ty hoặc một ngành công nghiệp với các yếu tố tương đối khác nhau như giá trị thị trường, lợi nhuận, hoặc các chỉ số tài chính khác. Phương pháp này giúp nhà đầu tư hoặc các chuyên gia tài chính đưa ra quyết định đầu tư dựa trên việc so sánh giá trị tương đối của các tài sản hoặc công ty khác nhau. 

Hy vọng qua bài viết trên, Tikop đã giúp bạn linh hoạt hơn trong việc áp dụng các cách định giá  để doanh nghiệp thích ứng và tồn tại trong môi trường kinh doanh ngày càng thách thức. Theo dõi ngay kiến thức tài chính để cập nhật những bài học thú vị.

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới đang có một xu hướng là giới trẻ sử dụng ngày càng nhiều các ứng dụng dịch vụ tài chính trên điện thoại thông minh. Bên cạnh dịch vụ thanh toán thì đầu tư với số tiền lẻ hay một khoản để dành nhỏ đang thu hút mạnh những người thích công nghệ, quan tâm đến tài chính trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp và nhận thức của giới trẻ về đầu tư ngày càng tăng.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/02/2024

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

Lạm phát – tưởng chừng là một khái niệm rất vĩ mô và “đao to búa lớn” toàn thấy trên TV, nên đôi khi ta tặc lưỡi bỏ qua. Chuyện đó đã có chính phủ, thế giới lo. Nhưng suy cho cùng chính nhiều cá nhân chúng ta làm nên một quốc gia. Thế nên hãy nhớ rằng: một khi đã là thành viên của xã hội, lạm phát sẽ tác động đến bạn dù bạn có để ý hay không! Đó là lý do bạn cần phải tìm hiểu xem lạm phát là gì và nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024