Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều Khoản Sử Dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người dùng khi truy cập, sử dụng Ứng dụng Tikop do Công ty Cổ phần Công nghệ Techlab sở hữu và vận hành.

Các quy định tại Điều Khoản này được đăng tải công khai trên website https://tikop.vn và Ứng dụng Tikop và sẽ tạo thành thỏa thuận đầy đủ giữa Người Dùng và Công Ty.

Người Dùng có nghĩa vụ đọc kỹ toàn bộ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng Website hoặc Ứng dụng Tikop. Bằng thao tác nhấp vào nút đăng ký và thực hiện thủ tục đăng ký, hoàn tất thủ tục xác thực Tài Khoản trên Ứng Dụng Tikop hoặc “Đồng ý với tất cả nội dung của Điều Khoản Sử Dụng” hoặc các nội dung tương tự, Người Dùng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Điều Khoản như sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.“Công Ty” là Công Ty Cổ phần Công nghệ Techlab, được thành lập hợp pháp và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0109175223 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/05/2020.

2.“Ứng Dụng Tikop” hoặc “Ứng Dụng” là hệ thống phần mềm do Công ty sở hữu và vận hành, nhằm hỗ trợ Người Dùng tiếp cận đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ.

Các đường link để Người Dùng có thể download hoặc sử dụng Ứng Dụng Tikop như sau:

(i)    Phiên bản IOS: https://apps.apple.com/vn/app/id1520144590

(ii)   Phiên bản Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tikop

(iii)  Phiên bản Website: https://tikop.vn/

3.“Sản Phẩm/Dịch Vụ” là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tính năng nào được Công Ty hoặc Đơn Vị Cung Cấp/Phân Phối tới Người Dùng thông qua Ứng Dụng Tikop bằng việc ký kết Hợp Đồng giữa Người Dùng và Công Ty.

4.“Hợp đồng”là thỏa thuận giữa Người Dùng và Công Ty được ký kết thông qua hệ thống kết nối của Ứng Dụng Tikop để xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự theo mong muốn của hai bên. Để đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch dân sự được xác lập và thực hiện qua Ứng Dụng, Công Ty yêu cầu Người Dùng sử dụng mẫu Hợp đồng cho từng loại Sản Phẩm/Dịch Vụ do Công Ty cung cấp

5.“Đơn Vị Cung Cấp/Phân Phối” là các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và có chức năng hoạt động kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh tới Người dùng thông qua Ứng dụng Tikop

6.“Người Dùng” là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, đã đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thực hiện truy cập, đăng ký tài khoản và sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Ứng Dụng Tikop.

7.“Tài Khoản Người Dùng” hoặc “Tài Khoản” là Tài Khoản được Người Dùng tạo lập, đăng ký, đăng nhập để sử dụng Ứng Dụng.

8.“Thông Tin Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn như họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh Người Dùng, thông tin giấy tờ chứng minh nhân thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, thu nhập, khẩu vị rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu tích lũy, mục tiêu đầu tư.

ĐIỀU 2. CÁC HÀNH VI CẤM

Người Dùng đồng ý không thực hiện các hành vi sau đây:

1.Đăng tải, tuyên truyền, phát tán các tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, sử dụng nhằm các mục đích độc hại, khiêu dâm, hoặc bị nghiêm cấm hoặc vi phạm các quy định pháp luật.

2.Sử dụng các chương trình, thuật toán, phần mềm để thu thập dữ liệu, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ Ứng Dụng Tikop mà không được phép.

3.Sao chép nội dung hoặc mã lệnh bất hợp pháp trên Ứng Dụng Tikop.

4.Đăng tải, phát tán các nội dung thông tin không đúng sự thật gây hiểu nhầm, các nội dung chứa hình ảnh bị cấm, trái với quy định của pháp luật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không quyền sở hữu của Người Dùng.

5.Đăng tải và phát tán các tài liệu có nội dung kích động, gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng hoặc chống phá Nhà nước.

6.Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới Ứng Dụng Tikop mà Công Ty cung cấp riêng cho Người Dùng.

7.Truy cập dữ liệu không dành cho Người Dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Người Dùng không được ủy quyền truy cập.

8.Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Người Dùng khác.

9.Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.

10.Cố tình gây trở ngại với bất kỳ Người Dùng khác trong việc sử dụng Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến nghị và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Người Dùng nào khác, hoặc liên hệ đến bất kỳ Người Dùng nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ Người Dùng.

11.Sử dụng dịch vụ trên website/Ứng Dụng Tikop cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

ĐIỀU 3. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

1.Để sử dụng Ứng Dụng Tikop, Người Dùng cần tải Ứng Dụng Tikop và đăng ký Tài Khoản Người dùng bằng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân, Định danh Tài Khoản và làm theo hướng dẫn trên Ứng Dụng.

2.Người Dùng đồng ý và cam kết rằng:

a.Người Dùng có đầy đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật dân sự để sử dụng Ứng Dụng.

b.Tất cả các thao tác Người Dùng thực hiện trên website/Ứng Dụng Tikop hoặc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trên Ứng Dụng Tikop đều thông qua Tài Khoản Người Dùng là của chính Người Dùng, thay cho chữ ký tươi của Người Dùng và đều có hiệu lực pháp luật.

c.Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực các Thông Tin Cá Nhân trong quá trình đăng ký và xác thực Tài Khoản Người Dùng, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho Đơn Vị Cung Cấp/Phân Phối và chịu trách nhiệm trước Công Ty, Đơn Vị Cung Cấp/Phân Phối và pháp luật với các thông tin đó cũng như bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng.Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

d.Cập nhật kịp thời các Thông Tin Cá Nhân để đảm bảo thông tin luôn chính xác.

e.Mỗi Người Dùng chỉ sử dụng và duy trì 01 (một) Tài Khoản, không truy cập và sử dụng Tài Khoản của người khác. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

3.Mật khẩu và bảo mật

a.Khi Người Dùng đăng ký sử dụng Ứng dụng Tikop, Người Dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu cho Tài Khoản. Để tránh việc gian lận, Người Dùng phải giữ mật khẩu, tên đăng nhập và các thông tin khác của Tài Khoản bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu Người Dùng biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của Người Dùng, Người Dùng nên thông báo với Công Ty ngay lập tức bằng cách liên hệ với Công Ty qua email: hotro@tikop.vn. hoặc các hình thức khác được Công Ty đăng tải trên Ứng Dụng

b.Trường hợp Công Ty có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Website/Ứng dụng Tikop, Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng thay đổi mật khẩu hoặc Công Ty có thể tạm dừng Tài khoản của Người Dùng.

i.    Người Dùng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh;

ii.   Người Dùng chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Công Ty trong trường hợp Công Ty phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại;

iii.  Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ Người Dùng lấy lại mật khẩu hoặc khắc phục các thiệt hại là hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng không đúng mục đích của Người Dùng.

ĐIỀU 4. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRÊN TIKOP

1.Quy định đối với Người Dùng

a.Người Dùng được phép sử dụng Ứng Dụng Tikop và lựa chọn các Sản Phẩm/Dịch vụ trên Ứng Dụng Tikop phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình thông qua Hợp Đồng đã giao kết.

b.Người Dùng được Công Ty thông báo các thông tin liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Ứng Dụng, thông tin về Sản phẩm/Dịch vụ, thông tin về Biểu Phí.

c.Bằng việc tải, truy cập, đăng ký, đăng nhập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Tikop, Người Dùng thừa nhận rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý, chịu sự ràng buộc bởi và cam kết tuân thủ toàn bộ Điều Khoản này và bất kỳ quy định nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Tikop được Công ty ban hành và áp dụng tại từng thời điểm (nếu có).

d.Trường hợp không đồng ý với Điều Khoản này, Người Dùng vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng dưới bất kỳ hình thức nào vì việc tiếp tục sử dụng sẽ được hiểu rằng Người Dùng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản.

e.Các thông tin được hiển thị trên Ứng Dụng không cấu thành một lời mời hợp tác kinh doanh hay lời mời sử dụng bất kỳ Sản phẩm/Dịch vụ nào, Người Dùng cần phân loại thông tin và sử dụng thông tin phù hợp với mục đích, nhu cầu, khả năng của bản thân và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các thông tin này.

f.Đồng ý cho phép Công Ty thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng để (i) phục vụ việc sử dụng Ứng dụng của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi thông báo về Sản phẩm/Dịch vụ, biểu phí, nghiên cứu, phân tích hoạt động để cải tiến Ứng Dụng và/hoặc (ii) tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g.Người Dùng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho Công Ty về việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài Khoản trước pháp luật. Bất kỳ hành vi vi phạm Điều Khoản hoặc vi phạm pháp luật khác có thể được coi là căn cứ cho phép Công Ty tạm ngừng hoạt động Tài Khoản hoặc chấm dứt, phong tỏa Tài Khoản.

h.Người Dùng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho Công ty trong trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn Người Dùng sử dụng, tương tác và/hoặc thực hiện các giao dịch thông qua các Ứng Dụng/Website không chính thống của Công ty.

i.Tuân thủ quy định của Điều Khoản này. Trường hợp Người Dùng vi phạm quy định của Điều Khoản này, Người dùng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế (nếu có) phát sinh cho Công Ty do hành vi vi phạm của Người Dùng.

j.Cập nhật các phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Tikop nhằm đảm bảo việc sử dụng Ứng Dụng Tikop và thông tin trên Ứng Dụng Tikop hiệu quả.

k.Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Khoản này và theo quy định của pháp luật.

2.Quy định đối với Công Ty

a.Công Ty có thể cập nhật Điều Khoản này hoặc bất kỳ tính năng nào của Sản phẩm/Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Người Dùng thông qua Tài Khoản Người Dùng tại Ứng Dụng Tikop và/hoặc địa chỉ email mà Người Dùng đã cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên website chính thức của Công Ty. Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại thời điểm Công Ty thông báo tới Người Dùng hoặc thời điểm khác theo thông báo của Công Ty. Việc Người Dùng tiếp tục truy cập, đăng nhập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Tikop được hiểu là đồng ý và chấp thuận hoàn toàn với Điều Khoản được thay đổi.

b.Công Ty có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc các loại chi phí đối với việc sử dụng Ứng dụng theo biểu phí được Công Ty thông báo và áp dụng tại từng thời điểm. Người dùng đồng ý và chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoán phí dịch vụ, các loại chi phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng và đồng ý cho phép Công Ty khấu trừ bất kỳ loại phí mà Người Dùng phải trả từ (i) Số tiền Người dùng đóng góp vào việc hợp tác kinh doanh và/hoặc (ii) Khoản lợi nhuận mà Người Dùng được nhận từ việc hợp tác kinh doanh. Công Ty có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí và phương thức thanh toán tùy từng thời điểm theo quyết định của mình.

c.Công Ty được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Người Dùng ngay khi Công Ty thấy cần thiết hoặc nếu Người Dùng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này. Tùy vào tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Công Ty sẽ thông báo cho Người Dùng về việc hủy bỏ đăng ký trước hoặc sau thời điểm hủy bỏ.

d.Website/Ứng Dụng Tikop có thể cung cấp nội dung từ các trang mạng internet hoặc từ các nguồn thông tin khác. Công ty cố gắng đảm bảo các nội dung đăng trên Website/Ứng Dụng Tikop được chính xác, uy tín và chất lượng cao; Tuy nhiên, Công ty không thực hiện bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến các nội dung nêu trên. Trường hợp Công ty nhận được thông báo về bất kỳ sự sai sót nào trong các nội dung trên Website/Ứng Dụng Tikop, Công ty sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót trong thời gian sớm nhất có thể.

e.Người Dùng lưu ý rằng, có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro nhân sự hoặc rủi ro sản phẩm nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. Bằng nỗ lực của mình, Công Ty sẽ kiểm soát các rủi ro ở mức tối đa và Công Ty khuyến nghị rằng Người Dùng hãy thận trọng khi sử dụng Ứng Dụng Tikop.

f.Công ty có trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền, tham nhũng hay vi phạm pháp luật, vì vậy, trong quá trình Người Dùng sử dụng Website/Ứng Dụng Tikop mà Tài Khoản Người Dùng có dấu hiệu vi phạm và/hoặc khả nghi thì Tài Khoản Người Dùng sẽ bị Công ty tạm khóa để kiểm tra với Người Dùng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g.Trường hợp Công ty vi phạm Điều Khoản này, Công ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà Người Dùng phải gánh chịu là một kết quả trực tiếp và trong phạm vi là các hệ quả có thể dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Tikop. Trách nhiệm pháp lý của Công ty trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận xảy ra khi Công ty đã hoàn thành đủ, đúng các trách nhiệm của mình trong quá trình cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ cho Người Dùng.

h.Trong quá trình cung cấp, hỗ trợ Người Dùng tiếp cận Sản Phẩm/Dịch Vụ trên Ứng Dụng Tikop nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng, Ứng Dụng Tikop bao gồm các đường dẫn đến các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm cho các thao tác, rủi ro, thiệt hại Người Dùng thực hiện trên trang web khác hoặc sử dụng các tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba.

i.Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Khoản này và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến Công Ty (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của Công Ty. Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi Quy Định Pháp Luật về Sở hữu trí tuệ và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.

2.Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản này, Người Dùng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty. Người Dùng không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của Công Ty.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và áp dụng điều chỉnh ngay khi Người dùng đăng ký tài khoản sử dụng Ứng Dụng.

2.Điều khoản này, Chính sách bảo mật, Hợp đồng và các Thỏa Thuận khác (nếu có) mà Người Dùng ký kết hoặc chấp thuận cấu thành một bản thỏa thuận thống nhất và hoàn chỉnh được áp dụng đối với Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Tikop.

3.Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Điều Khoản này, và những quy định này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

4.Người Dùng không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Điều Khoản này cho bên thứ ba khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty.

5.Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Điều Khoản này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, các bên có quyền đưa tranh chấp, khiếu nại ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6.Mọi thắc mắc của Người dùng liên quan đến Điều Khoản này vui lòng liên hệ qua email hotro@tikop.vn hoặc hotline 1900 88 68 57 hoặc các hình thức tiếp nhận thông tin khác được Công Ty công bố tại Ứng Dụng Tikop.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Giám đốc

ĐẶNG BẢO LINH