Sứ mệnh của Tikop là giúp người Việt xây dựng một thói quen tài chính tốt từ khi còn trẻ để hướng tới sở hữu những tài sản lớn hơn trong tương lai

Tầm nhìn

Trở thành 1 nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu tại Việt Nam, tham gia sâu vào tiến trình chuyển đổi số đang và sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới

Những gì chúng tôi đang hướng tới

An toàn là trên hết

Mọi giao dịch với Tikop đều an toàn

Cộng đồng là sức mạnh

Cộng đồng chính là sức mạnh để Tikop phát triển mạnh mẽ

Khách hàng là mục tiêu

Chúng tôi luôn luôn đặt khách hàng làm trung tâm

Tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trẻ có đam mê với Fintech để cùng nhau xây dựng 1 nền tảng tài chính hàng đầu Việt Nam