Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Chia sẻ

(Áp dụng quy định mới từ 1/7/2020)
Chia sẻ:
VND
VND

Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng

Các câu hỏi thường gặp

Lương Gross là tổng lương mà người lao động nhận được hàng tháng bao gồm lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp lương, tiền hoa hồng... trong đó bao gồm cả tiền đóng Bảo hiểm và tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (nếu có).

Lương Net là tiền lương mà người lao động thực nhận được từ đơn vị, người sử dụng lao động trả hằng tháng sau khi đã trừ hết các loại khoản chi phí bao gồm tiền đóng bảo hiểm và khác khoản tiền thuế TNCN.

Để quy đổi lương Gross sang Net bạn phải tính hết các khoản chi phí về Bảo hiểm xã hội, Thuế thu nhập cá nhân, số Người phụ thuộc và quy đổi theo công thức. Để tính ra kết quả nhanh và chính xác hơn, bạn có thể sử dụng công cụ tính lương Gross sang Net của Tikop.

Lương gross, lương net là một thuật ngữ khá quen thuộc khi deal lương trong tuyển dụng. Vậy bạn đã biết gì về công cụ tính lương Gross sang Net, Net sang Gross chuẩn nhất 2023 chưa. Nếu chưa,  tham khảo bài viết sau để thêm chi tiết nhé!

Lương Net là gì?

Lương net là tiền lương thực nhận của người lao động sau khi doanh nghiệp đã trừ hết các loại khoản chi phí đóng bảo hiểm hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Lương Gross là gì?

Lương gross là tổng thu nhập mỗi tháng của người lao động, gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… mà chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Mối quan hệ giữa lương Gross và lương Net

Mối quan hệ giữa lương Gross và lương Net được thể hiện qua công thức sau:

Lương net = Lương gross – (BHXH + BHYT + BHTN) – Thuế TNCN (nếu có)

Lương net và lương gross có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Lương net được tính trên cơ sở lương gross của người lao động.

Lương gross và lương net có mối quan hệ mật thiết với nhau

Phân biệt lương Net và lương Gross

Tiêu chí

Lương gross

Lương net

Khái niệm

Là tổng tiền lương người lao động được người sử dụng lao động chi trả mỗi kỳ trả lương.

Là tiền lương thực nhận của người lao động mỗi kỳ trả lương.

Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH): 8%

Bảo hiểm y tế (BHYT): 1,5%

Bảo hiểm thất nghiệp: (BHTN):1%

Không bao gồm BHXH, BHYT, BHTN

Thuế

Thuế TNCN (nếu có)

Thuế TNCN

Chủ thể ưa chuộng

Người lao động

Người sử dụng lao động

Ưu điểm

Người lao động có thể chủ động tính toán đối với mức lương của mình.

Người lao động nhận đúng số tiền thỏa thuận, việc nộp bảo hiểm và thuế thu nhập do người sử dụng lao động tự tính toán và nộp.

Nhược điểm

Người lao động phải tự tính toán số tiền đóng bảo hiểm và thuế thu nhập đồng thời cập nhật các quy định về việc đóng các khoản trên để tránh bị người sử dụng lao động tính sai.

Người sử dụng lao động có thể sử dụng mức lương này để đóng bảo hiểm cho người lao động nên mức đóng có thể bị thấp dẫn tới mức hưởng các chế độ bảo hiểm cũng sẽ bị thấp.

Cách tính lương Net và lương Gross

Công thức tính lương Gross sang lương Net

Sau khi trừ đi các khoản phí và thuế trên lương Gross, ta sẽ thu được số tiền lương Net. Công thức chung để tính lương Gross sang Net là:

Lương Net = Lương Gross - (Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản khấu trừ khác)

Trong đó:

 • Lương gross là tổng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động, gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… mà chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

 • Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc của người lao động được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động. Cụ thể:

  • 8% đóng quỹ hưu trí - tử tuất.

  • 1% đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  • 1,5% đóng quỹ bảo hiểm y tế.

 • Thuế TNCN

  • Công thức: 

Thuế TNCN = (Tổng thu nhập - Khoản được miễn - Khoản giảm trừ gia cảnh) x Thuế suất

 • Mức thuế suất cụ thể:

  • Đến 5 triệu VNĐ - 5%

  • Từ trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ - 10%

  • Từ trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ - 15%

  • Từ trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ - 20%

  • Từ trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ - 25%

  • Từ trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ - 30%

  • Trên 80 triệu VNĐ - 35%

Ví dụ: Bạn nhận lương gross là 25 triệu VND/tháng, có 1 người phụ thuộc. Mỗi tháng, bạn sẽ bị trừ các khoản sau:

Đóng bảo hiểm bắt buộc = 10,5% x 25,000,000 = 2,625,000 VNĐ.

Thuế TNCN: Bạn được giảm trừ như sau:Giảm trừ gia cảnh đối với chính bản thân: 11,000,000 đồng/tháng.

Giảm trừ người phụ thuộc: 4,400,000 đồng/tháng/người.

Thu nhập tính thuế = 25,000,000 - 2,625,000 - 11,000,000 - 4,400,000 = 6,975,000 VNĐ

Thuế TNCN tính theo bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%

Tổng thuế TNCN = (5,000,000 x 5%) + (1,975,000 x 10%) = 447,500 VNĐ

Lương thực nhận = 25,000,000 - 2,625,000 - 447,500 = 21,927,500 VNĐ

Công thức tính lương Net sang lương Gross

Để quy đổi lương Net sang lương Gross, ta cần tính toán lại các khoản phí và thuế đã bị trừ đi từ lương Gross. Công thức quy đổi từ lương Net sang lương Gross như sau:

Lương Gross = Lương Net + Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản chi phí khác

Trong đó:

Trong đó:

 • Lương gross là tổng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động, gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… mà chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

 • Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc của người lao động được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động. Cụ thể:

  • 8% đóng quỹ hưu trí - tử tuất.

  • 1% đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  • 1,5% đóng quỹ bảo hiểm y tế.

 • Thuế TNCN

  • Công thức: 

Thuế TNCN = (Tổng thu nhập - Khoản được miễn - Khoản giảm trừ gia cảnh) * Thuế suất

 • Mức thuế suất cụ thể:

  • Đến 5 triệu VNĐ - 5%

  • Từ trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ - 10%

  • Từ trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ - 15%

  • Từ trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ - 20%

  • Từ trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ - 25%

  • Từ trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ - 30%

  • Trên 80 triệu VNĐ - 35%

Ví dụ: Nếu lương cơ bản của một nhân viên là 10 triệu đồng/tháng, hưởng thêm phụ cấp tiền cơm 1 triệu đồng và khoản tiền thưởng 3 triệu đồng, lương Gross sẽ là:

Lương Gross = 10,000,000 + 1,000,000 + 3,000,000 = 14,000,000 đồng/tháng

Công cụ tính lương Gross sang Net, Net sang Gross nhanh chóng

Bạn có thể tự quy đổi lương Gross sang Net hoặc ngược lại bằng cách sử dụng công cụ tính lương Gross sang Net của Tikop. Chỉ cần nhập số tiền lương (Gross hoặc Net) của mình vào ô Lương thỏa thuận, Mức đóng bảo hiểm, chọn số Người phụ thuộc và Khu vực tương ứng nơi làm việc hiện tại. Chưa đến 1 giây bạn đã có ngay kết quả mình mong muốn. 

Công cụ tính lương Gross sang Net được Tikop cập nhật thông tin liên tục để đảm bảo tính chính xác theo quy định hiện hành và nâng cao trải nghiệm người dùng. Tính lương đúng, trúng việc ngon!

 Tikop - Công cụ tính lương Gross sang Net, Net sang Gross nhanh chóng

Lương Gross hay lương Net có lợi hơn cho người lao động?

Nhiều người lao động cho rằng khi deal lương, chọn lương Net sẽ có lợi hơn. Lý do vì khoản lương này thể hiện đúng giá trị số tiền được nhận, không mất công quy đổi.

Trên thực tế, đổi lương Gross sang Net hay quy đổi lương Net sang Gross đều không ảnh hưởng đến mức lương của bạn. Khi đàm phán, nhà tuyển dụng xem xét lương Gross và lương Net tương đương nhau.

Tuy nhiên, bảng lương Gross được hệ thống chi tiết và minh bạch hơn. Vì thế bạn có thể linh động kiểm tra các khoản tiền bảo hiểm và thuế mà doanh nghiệp đã đóng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Lương Gross được hệ thống chi tiết và minh bạch hơn

Những điều cần lưu ý khi deal lương net và lương gross

Để tránh bị thiệt thòi, khi deal lương net hay lương gross người lao động cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Tích cực cập nhật các quy định về BHXH, thuế TNCN. Lý do là vì phí bảo hiểm, việc khấu trừ thuế sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Nếu không nắm rõ thông tin, bạn sẽ không biết số tiền mình bị trừ có đúng hay không.

 • Hãy chắc chắn kiểm tra mức lương đóng bảo hiểm vì nó liên quan đến số tiền bạn nhận được khi nghỉ hưu hoặc trong thời gian ốm đau hoặc thai sản. Vui lòng theo dõi thông tin qua app VSSID và báo ngay cho nhân sự công ty nếu có bất thường.

 • Ngoài ra, đừng nản lòng khi mức lương bạn thực nhận thấp hơn so với khi thỏa thuận. Toàn bộ số tiền khấu trừ bản chất vẫn còn với bạn.

Hy vọng với những thông tin mà Tikop cung cấp trên đây sẽ giúp bạn đọc hiểu được lương Công cụ tính lương Gross sang Net, Net sang Gross chuẩn nhất 2023. Đừng quên theo dõi Tikop để cập nhật tin tức đầu tư và tài chính mới nhất nhé!

Giải thích lương Gross & Net

Lương Gross là gì? Là tổng thu nhập ghi trên hợp đồng của người lao động, bao gồm chi phí thuế, bảo hiểm và phí công đoàn (nếu có). Lương thực lãnh sẽ thấp hơn lương gross.

Lương Net là gì? Là số tiền lương người lao động thực lãnh sau khi đã trừ hết các khoản thuế, bảo hiểm và phí công đoàn (nếu có).

Cách tính kết quả dựa trên công thức và biểu thuế mới nhất của cục thuế. Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (theo nghị định số 954/2020/UBTVQH14) và áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 (theo nghị định 38/2022/NĐ-CP)

Bài viết liên quan