Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Dòng tiền là gì? Vai trò và những lưu ý khi quản lý dòng tiền

Đóng góp bởi:

Lê Thị Thu

Cập nhật:

16/01/2024

Dòng tiền đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo phân bổ nguồn tiền, sinh lời hiệu quả. Vậy dòng tiền là gì? Cần lưu ý gì khi quản lý dòng tiền? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

Dòng tiền là gì?

Khái niệm dòng tiền

Dòng tiền là khái niệm dùng để mô tả sự lưu chuyển (ra, vào) của số tiền trong tổ chức, trừ các khoản giao dịch nội bộ. Vì thế, việc quản lý dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp, đảm bảo có đủ tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và duy trì hoạt động kinh doanh một cách ổn định. 

Nếu dòng tiền âm hoặc không đủ, tổ chức hoặc cá nhân có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ và quản lý tài chính hàng ngày.

Dòng tiền đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Dòng tiền đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ví dụ về dòng tiền

Ví dụ một doanh nghiệp sản xuất quần áo, cần chi tiền để vải, trang thiết bị sản xuất thì đây chính là dòng tiền ra. Khi doanh nghiệp đó, lấy quần áo để đem bán, thu tiền về thì tiền này chính là dòng tiền vào.

Dòng tiền tiếng Anh là gì?

Dòng tiền tiếng Anh là Cash Flow.

Ý nghĩa của dòng tiền

Dòng tiền đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đem đến ý nghĩa quan trọng:

 • Đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp: Dòng tiền là yếu tố quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Thiếu hụt nguồn tiền mặt có thể dẫn đến tình trạng phá sản,... Quản lý dòng tiền đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, hoạt động kinh doanh hàng ngày.

 • Tối ưu hóa cơ hội đầu tư: Dòng tiền dư thừa, nếu được quản lý đúng cách, có thể được sử dụng để đầu tư, mở rộng kinh doanh, phát triển sản phẩm mới,... Sử dụng linh hoạt dòng tiền dư thừa có thể tạo ra cơ hội tăng trưởng, lợi nhuận lớn.

 • Đánh giá sự hiệu quả của hoạt động kinh doanh: Dòng tiền thể hiện lợi nhuận thực tế từ hoạt động kinh doanh. Nếu dòng tiền thuần không tương ứng với lợi nhuận kế toán, điều này có thể là dấu hiệu của các vấn đề trong quản lý tài chính hoặc chi phí không hiệu quả.

Ý nghĩa của dòng tiền

Ý nghĩa của dòng tiền

Phân loại dòng tiền

Dòng tiền ròng

Dòng tiền ròng (tiền ròng) là thuật ngữ chỉ dòng tiền sử dụng vào mục đích phân bổ, kinh doanh khác nhau với dòng cụ thể.

Dòng tiền thuần

Dòng tiền thuần (Net Cash Flow - NCF) là khoản tiền mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi các chi trí dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và tài chính.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh

Dòng tiền hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow - OCF) thể hiện số tiền tiền thu, chi của doanh nghiệp đã tạo ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Dòng tiền hoạt động kinh doanh cho biết liệu doanh nghiệp có tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi hay không.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh

Dòng tiền hoạt động kinh doanh

Dòng tiền hoạt động đầu tư

Dòng tiền hoạt động đầu tư (Investing Cash Flow - ICF) là số tiền thu vào và chi ra mà doanh nghiệp đã tạo ra hoặc tiêu khi tham gia vào các hoạt động đầu tư, chẳng hạn như mua sắm tài sản cố định, đầu tư vào công ty con, hoặc mua các tài sản có khả năng sinh lời khác.

Dòng tiền hoạt động tài chính

Dòng tiền hoạt động tài chính (Financing Cash Flow - FCF) cho biết dòng tiền của doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động tài chính, nó cho biết dòng tiền giữa doanh nghiệp với chủ sở hữu và chủ nợ của doanh nghiệp. Bao gồm: hoạt động thu động vốn từ cổ đôngcổ tức, trái phiếu, hoặc trả nợ.

Dòng tiền hoạt động tài chính

Dòng tiền hoạt động tài chính

Dòng tiền chiết khấu

Dòng tiền chiết khấu (Discounted Cash Flow - DCF) là phương pháp định giá được sử dụng để tính giá trị của một khoản đầu tư dựa trên các dòng tiền đầu tư trong tương lai của nó. Nói cách khác thì dòng tiền chiết khấu giúp cho nhà đầu tư biết cơ hội đầu tư đó có mang về lợi nhuận hay không.

>> Xem thêm dòng tiền tự do là gì? 

Công thức tính dòng tiền

Công thức chung để tính giá trị hiện tại của dòng tiền là:

PV = FV/(1+r)^n

Trong đó:

 • FV: Giá trị tương lai của số tiền hiện tại

 • PV: Giá trị hiện tại hoặc số tiền bạn có

 • r: tỷ suất sinh lợi

 • n: năm/kỳ

Ví dụ: Giả sử bạn có một khoản tiền là 1.000.000 đồng và bạn muốn biết giá trị của nó sau 5 năm nếu bạn đầu tư vào một tài khoản có lãi suất 5% mỗi năm. Trong ví dụ này:

 • FV: 1.000.000 đồng.

 • PV: Là điểm mà bạn đang muốn tính toán.

 • r: 5% hoặc 0,05

 • n: 5

Dựa vào công thức: PV = FV/(1+r)^n = 1.000.000/(1+0.05%)^5 = 784,286 VNĐ

Vậy nếu bạn đầu tư 1.000.000 đồng vào tài khoản với lãi suất 5% mỗi năm, giá trị hiện tại của số tiền đó sau 5 năm sẽ là khoảng 784,286.48 đồng.

Vai trò của quản lý dòng tiền

Quản lý nguồn lực tài chính

Quản lý dòng tiền giúp quản lý nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để đáp ứng các hoạt động tài chính hàng ngày như thanh toán các khoản nợ, trả lương cho nhân viên,... 

Quản lý nguồn lực tài chính

Quản lý nguồn lực tài chính

Dự báo và lập kế hoạch tài chính

Việc dự báo dòng tiền, dựa trên các yếu tố như doanh thu và chi phí, không chỉ giúp tổ chức hiểu tình hình tài chính hiện tại mà còn tạo cơ hội cho việc lập kế hoạch tài chính trong tương lai. 

Quản lý rủi ro tài chính

Việc dự báo dòng tiền cho phép tổ chức nhận biết nguy cơ thiếu hụt tiền mặt, tình trạng nợ không đảm bảo, từ đó hạn chế các rủi ro về tài chính. Ngoài ra, thông qua hoạt động đánh giá này, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tính ổn định của tài chính, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn hoặc biến động như hiện nay.

Quản lý rủi ro tài chính

Quản lý rủi ro tài chính

Lập báo cáo tài chính

Quản lý dòng tiền đóng một vai trò quan trọng trong việc lập báo cáo tài chính của tổ chức, đặc biệt là báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Báo cáo này thể hiện rõ ràng và minh bạch các dòng tiền vào và ra khỏi của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Thông qua báo cáo tài chính giúp cho người đọc báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về nguồn gốc, sử dụng của tiền mặt trong tổ chức, từ đó đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh một cách tổng quan. 

Lưu ý khi quản lý dòng tiền

Theo dõi và dự báo dòng tiền

Theo dõi, dự đoán dòng tiền là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng kế hoạch quản lý dòng tiền, vì nó cho phép doanh nghiệp dự đoán các khả năng xảy ra trong tương lai liên quan đến các khoản nợ và các luồng tiền. 

Bằng cách thường xuyên theo dõi, dự đoán sự cân đối giữa thu và chi, doanh nghiệp có thể xác định được tình hình tài chính hiện tại và tương lai. Điều này giúp họ lập kế hoạch tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo rằng có đủ tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu tài chính hàng ngày, tránh tình trạng thiếu hụt tiền mặt hoặc trễ hạn thanh toán. 

Theo dõi và dự báo dòng tiền

Theo dõi và dự báo dòng tiền

Xác định các khoản chi ưu tiên

Một lưu ý quan trọng khi quản lý dòng tiền là cần xác định các khoản chi ưu tiên. Doanh nghiệp cần ưu tiên thanh toán các khoản chi quan trọng như lương cho nhân viên, chi phí hoạt động cố định và biến đổi để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh. Đồng thời, đảm bảo tính ổn định tài chính trong quá trình hoạt động.

Thanh toán các khoản vay nợ đúng hạn

Việc thanh toán các khoản vay nợ đúng hạn là lưu ý giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo trả nợ đúng thời hạn, có thể phải đối mặt với các khoản phạt hoặc lãi suất phụ thu, tạo áp lực tài chính không cần thiết. 

Ngoài ra, việc duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác tài chính, chẳng hạn như ngân hàng hoặc nhà cung ứng, là quan trọng để tạo niềm tin và hỗ trợ trong tương lai. 

>>> Xem thêm: Dư nợ là gì? Tìm hiểu thông tin và cách tính dư nợ chuẩn xác nhất

Thanh toán các khoản vay nợ đúng hạn

Thanh toán các khoản vay nợ đúng hạn

Dự trữ tiền mặt phòng ngừa rủi ro

Thực tế, dự trữ tiền mặt giúp doanh nghiệp đối phó với các tình huống khẩn cấp hoặc không lường trước mà có thể ảnh hưởng đến tài chính. Bao gồm việc xử lý các sự cố như hỏa hoạn, thiên tai, hoặc khủng hoảng tài chính đột ngột. 

Dự trữ tiền mặt giúp đảm bảo rằng tổ chức có thể tiếp tục hoạt động và đáp ứng các cam kết tài chính mà không cần phải dựa quá nhiều vào vay vốn hoặc bị thiếu hụt tiền mặt đột ngột. 

Lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro tài chính

Để quản lý dòng tiền hiệu quả, bạn cần lưu ý lên kế hoạch chi tiết, nó sẽ giúp bạn xác định, đánh giá các rủi ro tài chính có thể xuất hiện trong tương lai. Khi xây dựng kế hoạch, doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như biến động thị trường, biến đổi trong quy định hoặc chính trị, và tình hình tài chính nội bộ. 

Sau đó, xây dựng các chiến lược phòng ngừa, như tạo dựng quỹ dự phòng, đào tạo nhân viên về quản lý tài chính, hoặc xem xét các tùy chọn đầu tư an toàn. Bằng cách lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro tài chính, doanh nghiệp có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến doanh nghiệp.

Lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro tài chính

Lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro tài chính

Lựa chọn các gói vay hợp lý (nếu có)

Khi kinh doanh, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, để đảm bảo về dòng tiền thì doanh nghiệp có thể lựa chọn các khoản vay hợp lý, lựa những gói vay có lãi suất và điều kiện thuận lợi nhất. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí tài chính và đảm bảo tính bền vững tài chính trong dài hạn.

>>> Xem thêm: Vay tín chấp là gì? Sự khác nhau giữa vay tín chấp và vay thế chấp

Sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý tài chính

Một lưu ý cuối cùng giúp bạn quản lý dòng tiền hiệu quả là sử dụng các công cụ, phần mềm quản lý tài chính. Các công cụ này giúp bạn theo dõi chi tiết các dòng tiền vào và ra, đưa ra thông tin quan trọng về tình hình tài chính. 

Ngoài ra, các phần mềm quản lý tài chính thường có tích hợp các tính năng quản lý nợ, quản lý ngân sách, và theo dõi hiệu suất tài chính tổ chức. Điều này giúp tổ chức dễ dàng theo dõi, tối ưu hóa và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý tài chính

Sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý tài chính

Câu hỏi thường gặp

Quản lý dòng tiền là gì?

Quản lý dòng tiền là việc doanh nghiệp xây dựng các chiến lược nhằm đánh giá, điều chỉnh sự phân bổ của dòng tiền sao cho đảm bảo đạt được lợi nhuận tối đa nhất.

Lãi dòng tiền là gì?

Lãi dòng tiền (lợi tức đầu tư của dòng tiền) là mô hình định giá thị trường chứng khoán dựa trên dòng tiền chứ không dựa trên hiệu quả của hoạt động thu nhập của công ty. Lãi dòng tiền được coi là thước đo định giá cho lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp.

Thực tế, quản lý dòng tiền đóng vai trò quan trọng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình kinh doanh của mình nhé. Ngoài ra, đừng quên truy cập Tikop.vn để cập nhật kiến thức tài chính mới nhất mỗi ngày nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới đang có một xu hướng là giới trẻ sử dụng ngày càng nhiều các ứng dụng dịch vụ tài chính trên điện thoại thông minh. Bên cạnh dịch vụ thanh toán thì đầu tư với số tiền lẻ hay một khoản để dành nhỏ đang thu hút mạnh những người thích công nghệ, quan tâm đến tài chính trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp và nhận thức của giới trẻ về đầu tư ngày càng tăng.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/02/2024

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

Lạm phát – tưởng chừng là một khái niệm rất vĩ mô và “đao to búa lớn” toàn thấy trên TV, nên đôi khi ta tặc lưỡi bỏ qua. Chuyện đó đã có chính phủ, thế giới lo. Nhưng suy cho cùng chính nhiều cá nhân chúng ta làm nên một quốc gia. Thế nên hãy nhớ rằng: một khi đã là thành viên của xã hội, lạm phát sẽ tác động đến bạn dù bạn có để ý hay không! Đó là lý do bạn cần phải tìm hiểu xem lạm phát là gì và nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024