Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Cổ đông là gì? Quyền lợi, vai trò và phân loại cổ đông trong công ty

Đóng góp bởi:

Sâm Nguyễn

Cập nhật:

28/11/2023

Trong quá trình đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư có cơ hội trở thành cổ đông của các doanh nghiệp và hưởng lợi từ đó. Hãy cùng Tikop tìm hiểu cổ đông là gì và những đặc quyền của cổ đông mà nhà đầu tư có thể tận dụng tại bài viết sau.

Cổ đông là gì?

Khái niệm cổ đông

Theo Điều 4 Luật Doanh nghiệp, cổ đông là các cá nhân, tổ chức góp vốn vào công ty cổ phần, sở hữu ít nhất 1 cổ phần trong công ty. Số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu tương ứng với phần vốn đầu tư góp vào công ty. Theo quy định, mỗi công ty có tối thiểu 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. 

Cổ đông là khái niệm quen thuộc trong đầu tư

Cổ đông là khái niệm quen thuộc trong đầu tư

Cổ đông tiếng Anh là gì?

Cổ đông trong tiếng Anh là Shareholder.

Các loại cổ đông phổ biến hiện nay

Cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập là những người ban đầu đứng ra góp vốn thành lập công ty, sở hữu những cổ phần phổ thông đầu tiên. Công ty mới thành lập cần có ít nhất 3 cổ đông sáng lập và các cổ đông này phải cùng nhau mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm thành lập doanh nghiệp. 

>> Xem thêm: Vốn chủ sở hữu là gì? Làm thế nào để phân biệt với nguồn vốn điều lệ

Cổ đông phổ thông

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần cơ bản của một công ty cổ phần phải có. Nhà đầu tư sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Họ có quyền biểu quyết các vấn đề liên quan đến công ty, đồng thời có thể cùng nhau lập đơn kiện chống lại các vấn đề gây hại cho công ty.

Cổ đông ưu đãi

Cổ đông ưu đãi là người sở hữu cổ phiếu ưu đãi, chia làm 3 nhóm nhỏ: 

 • Cổ đông ưu đãi cổ tức: Cổ đông được trả cổ tức cao hơn so với cổ đông phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.
 • Cổ đông ưu đãi hoàn lại: Cổ đông được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ đông có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ đông phổ thông. Số phiếu này được quy định tại Điều lệ công ty. Chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới được nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày công ty thành lập. Sau đó cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Có 3 loại cổ đông phổ biến hiện nay

Có 3 loại cổ đông phổ biến hiện nay

  >> Xem thêm: Cổ phiếu ESOP là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết về cổ phiếu ESOP

  Vai trò của cổ đông

  Tham gia vào các quyết định của công ty

  Cổ đông có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của công ty thông qua quyền biểu quyết của mình. Nếu cổ đông cho rằng các chiến lược kinh doanh được đề xuất không tạo ra giá trị, họ cũng có quyền biểu quyết hoặc nộp đơn kiện để ngăn cản các quyết định đó.

  Cung cấp vốn cho công ty

  Thông qua việc mua cổ phiếu, các cổ đông cung cấp vốn cho các công ty, giúp công ty có vốn phát triển hoạt động kinh doanh. Huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu là hình thức huy động phổ biến ở các công ty cổ phần. 

  Cổ đông ảnh hưởng đến hoat động của công ty

  Cổ đông ảnh hưởng đến hoat động của công ty

  Ảnh hưởng đến hoạt động của công ty

  Cổ đông có thể trực tiếp tham gia vào việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao ở các công ty. Bên cạnh đó, nguồn vốn được huy động từ các cổ đông có thể giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chuyển biến theo hướng tích cực. 

  Quản lý, kiểm soát công ty

  Công ty phải minh bạch với cổ đông về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông có quyền sử dụng quyền của mình để xác định người sẽ điều hành cũng như đưa ra các quyết định lớn của công ty.

  >> Xem thêm: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là gì? Kinh nghiệm cho nhà đầu tư F0

  Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

  Quyền, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

  Cổ đông phổ thông có quyền phát biểu và biểu quyết; được nhận cổ tức và được ưu tiên mua cổ phần mới; được tự do chuyển nhượng cổ phần; tra cứu thông tin trong danh sách cổ đông cùng một số quyền khác được công ty quy định.

  Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ tuân thủ điều lệ công ty, không được rút vốn góp ra khỏi công ty, thanh toán số cổ phần đã cam kết mua và thực hiện các nghĩa vụ khác theo Luật và theo quy định của công ty.

  Các loại cổ đông có các quyền khác nhau

  Các loại cổ đông có các quyền khác nhau

  Quyền, nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi

  Cổ đông ưu đãi có các quyền và nghĩa vụ tương tự như cổ đông phổ thông, bên cạnh đó có thêm một số đặc quyền như:

  • Cổ đông ưu đãi biểu quyết được biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhưng không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết.
  • Cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền nhận cổ tức và tài sản còn lại sau khi công ty thanh toán nợ, không có quyền biểu quyết, dự Đại hội cổ đông hay đề cử người vào các chức vụ quản lý.
  • Cổ phần ưu đãi hoàn lại được ưu tiên nhận phần tài sản trong trường hợp công ty giải thể hay phá sản nhưng không có quyền biểu quyết và không được tham dự Đại hội đồng cổ đông.

  >> Xem thêm: Đầu tư chứng khoán là gì? Hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán

  Quyền, nghĩa vụ của cổ đông sáng lập

  Cổ đông sáng lập có các quyền và nghĩa vụ như cổ đông phổ thông, trừ quyền chuyển nhượng cổ phần. Trong thời hạn 3 năm từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người không phải là cổ đông sáng lập. 

  Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông. Sau 3 năm, các cổ đông sáng lập sẽ không cần phải tuân theo các quy định trên nữa.

  >> Xem thêm: Cổ phiếu Penny là gì? Có nên mua cổ phiếu Penny hiện nay không?

  Cách trở thành cổ đông của công ty cổ phần

  Góp vốn vào công ty cổ phần

  Để trở thành cổ đông của công ty, các cá nhân, tổ chức có thể góp vốn trực tiếp vào thời điểm thành lập công ty, mua cổ phần do công ty phát hành hoặc mua cổ phiếu của công ty. Có thể góp vốn bằng nhiều hình thức như tiền mặt, các loại tài sản (xe, bất động sản,…).

  Góp vốn là một hình thức để trở thành cổ đông

  Góp vốn là một hình thức để trở thành cổ đông

  Nhận chuyển nhượng cổ phần

  Các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện chuyển nhượng cổ phần trên sàn chứng khoán hoặc thông qua hợp đồng chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng cổ phần cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

  >> Xem thêm: Nhà đầu tư thiên thần là gì? Khác gì với nhà đầu tư mạo hiểm?

  Các câu hỏi thường gặp về cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?

  Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

  Mua cổ phiếu có trở thành cổ đông không?

  Có. Mua cổ phiếu mua cổ phiếu sở hữu cổ phần trở thành cổ đông.

  Ai có quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông?

  Quyền triệu tập cổ đông thuộc về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ cổ phần theo quy định của công ty.

  Công ty cổ phần có bao nhiêu cổ đông?

  Công ty cổ phần có tối thiểu 3 cổ đông. Không quy định số cổ đông tối đa.

  Thay đổi cổ đông có phải thông báo?

  Có. Công ty phải cập nhật thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông.

  Cổ đông có được rút vốn không?

  Không. Cổ đông không được rút vốn.

  Khi nào cổ đông được chia cổ tức?

  Theo quy định, cổ đông sẽ được nhận cổ tức trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

  Hy vọng bài viết trên đã cng cấp các thông tin cần biết về cổ đông trong công ty cổ phần. Đừng quên theo dõi Tikop để không bỏ lỡ kiến thức chứng khoán bổ ích nhé.

  Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

  Chỉ từ 50.000 VNĐ
  Giao dịch 24/7
  An toàn và minh bạch
  Rút trước một phần không mất lợi nhuận

  Bài viết có hữu ích không?

  Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

  tikop

  Cảm ơn phản hồi của bạn !

  tikop
  Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh ATO đơn giản, hiệu quả nhất

  CHỨNG KHOÁN

  Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh ATO đơn giản, hiệu quả nhất

  ATO là lệnh giao dịch chứng khoán được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến. Vậy lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO như thế nào cho hiệu quả? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

  tikop_user_icon

  Phương Uyên

  tikop_calander_icon

  22/12/2023

  Cách mở tài khoản chứng khoán chi tiết cho người mới bắt đầu

  CHỨNG KHOÁN

  Cách mở tài khoản chứng khoán chi tiết cho người mới bắt đầu

  Hiện nay, các nhà đầu tư có thể nhanh chóng dễ dàng mở cho mình 1 tài khoản chứng khoán tại công ty uy tín với thủ tục đơn giản, có thể được thực hiện qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp 1 cách thuận lợi nhất. Theo dõi bài viết dưới đây ngay, Tikop sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước để mở tài khoản chứng khoán nhanh nhất.

  tikop_user_icon

  Tikop

  tikop_calander_icon

  18/01/2024

  Các chỉ số chứng khoán thế giới mà nhà đầu tư nào cũng nên biết

  CHỨNG KHOÁN

  Các chỉ số chứng khoán thế giới mà nhà đầu tư nào cũng nên biết

  Các chỉ số chứng khoán thế giới hay còn được gọi là các chỉ số thị trường chứng khoán là một trong những giá trị thống kê nhằm phản ánh tình hình chung của các thị trường chứng khoán trên các quốc gia. Nếu như các bạn muốn đang muốn đầu tư các mã chứng khoán nước ngoài thì cần phải nắm được tất các chỉ số chứng khoán nổi tiếng trên thế giới. Cùng Tikop tìm hiểu ngay nhé!

  tikop_user_icon

  Tikop

  tikop_calander_icon

  21/04/2024

  Cổ phiếu là gì? Các đặc điểm và lưu ý cần biết khi đầu tư cổ phiếu

  CHỨNG KHOÁN

  Cổ phiếu là gì? Các đặc điểm và lưu ý cần biết khi đầu tư cổ phiếu

  Cổ phiếu là một trong những khái niệm căn bản thường được các nhà đầu tư cá nhân tìm hiểu khi bắt đầu quá trình tìm hiểu về cổ phiếu nói riêng và tìm hiểu về thị trường chứng khoán nói chung. Bài viết dưới đây của Tikop sẽ đưa ra một số góc nhìn tổng quan cũng như các đặc tính chung của cổ phiếu để các nhà đầu tư có thể tham khảo.

  tikop_user_icon

  Tikop

  tikop_calander_icon

  17/01/2024