Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Tài sản ngắn hạn là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn chi tiết

Đóng góp bởi:

Võ Thị Mỹ Duyên

Cập nhật:

18/01/2024

Tài sản ngắn hạn là một thuật ngữ không còn xa lạ trong lĩnh vực tài chính. Vậy tài sản ngắn hạn là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn chính xác chi tiết như thế nào? Tham khảo bài viết sau để biết chi tiết nhé!

Tài sản ngắn hạn là gì? 

Tài sản ngắn hạn là những tài sản mà dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong vòng một năm kế tiếp hoặc chu kỳ tài chính ngắn hơn. Đây là những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng trong quá trình kinh doanh hàng ngày.

Tài sản ngắn hạn là gì? 

Tài sản ngắn hạn là gì? 

Tài sản ngắn hạn tiếng anh là gì?

Tài sản ngắn hạn trong tiếng Anh được gọi là Current assets.

Các loại tài sản ngắn hạn

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền

Bao gồm tiền mặt và tài khoản ngân hàng, cũng như các khoản đầu tư có thể chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức.

Các khoản phải thu

Bao gồm tiền mà khách hàng, đối tác kinh doanh hoặc các bên nợ khác phải trả trong vòng một năm.

Hàng tồn kho

Bao gồm hàng hóa, nguyên vật liệu và thành phẩm được mua hoặc sản xuất để bán trong thời gian ngắn.

Các khoản đầu tư trong ngắn hạn

Bao gồm các khoản đầu tư có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm, như chứng khoán ngắn hạn.

Chi phí trả trước

Bao gồm tiền lương, tiền thuế và các khoản phải trả khác trong vòng một năm.

Các tài sản ngắn hạn khác

Bao gồm các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong vòng một năm, chẳng hạn như dự phòng chi phí và các tài sản khác.

Các loại tài sản ngắn hạn

Các loại tài sản ngắn hạn

Các đặc điểm của tài sản ngắn hạn

Các đặc điểm chính của tài sản ngắn hạn gồm:

 • Chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng: Tài sản ngắn hạn được dự kiến chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc chu kỳ tài chính ngắn hơn. Điều này cho phép sử dụng tài sản này để đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
 • Độ dễ dàng và tính sẵn có: Tài sản ngắn hạn thường là các tài sản dễ dàng tiếp cận và sẵn có để sử dụng. Ví dụ, tiền mặt và tương đương tiền mặt có thể được rút ra từ tài khoản ngân hàng, và hàng tồn kho có thể được bán để thu được tiền mặt.
 • Tính ổn định và tính ổn định cao: Tài sản ngắn hạn thường ít phụ thuộc vào biến động thị trường lớn và có xu hướng ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi trong giá trị thị trường. Điều này tạo ra tính ổn định và tính dễ dàng trong việc định giá và sử dụng tài sản ngắn hạn.
 • Mục đích sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày: Tài sản ngắn hạn thường được sử dụng để cung cấp nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm thanh toán nhà cung cấp, trả lương, mua sắm và duy trì hoạt động kinh doanh thông thường.
 • Có thể phân loại và đánh giá dễ dàng: Tài sản ngắn hạn thường được phân loại và đánh giá riêng biệt trong báo cáo tài chính. Điều này giúp người quản lý và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng về tổng số và giá trị của tài sản ngắn hạn của một tổ chức.

Các đặc điểm của tài sản ngắn hạn

Các đặc điểm của tài sản ngắn hạn

Vai trò của tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của một tổ chức. Dưới đây là một số vai trò chính của tài sản ngắn hạn:

 • Đảm bảo thanh toán nghĩa vụ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn cung cấp nguồn lực tài chính để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ ngắn hạn của một tổ chức, bao gồm trả lương, thanh toán nhà cung cấp, thanh toán thuế, và các khoản phải trả khác. Tài sản ngắn hạn đảm bảo tính ổn định và liên tục của hoạt động kinh doanh hàng ngày.
 • Duy trì hoạt động kinh doanh: Tài sản ngắn hạn cung cấp nguồn lực để duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chẳng hạn, tiền mặt và tài khoản ngân hàng được sử dụng để chi trả các khoản phải trả ngắn hạn, mua sắm nguyên vật liệu và hàng hóa, trả lương cho nhân viên, và duy trì các hoạt động sản xuất và dịch vụ.
 • Sự linh hoạt trong quản lý tài chính: Tài sản ngắn hạn mang lại sự linh hoạt và khả năng quản lý tài chính cho tổ chức. Chúng cho phép tổ chức phản ứng nhanh chóng đối với những thay đổi ngắn hạn trong môi trường kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu tài chính khẩn cấp.
 • Đánh giá sức khỏe tài chính: Tài sản ngắn hạn cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính của một tổ chức. Tỷ lệ tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn (ví dụ: tỷ lệ thanh toán ngắn hạn) có thể được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán và sự ổn định tài chính của tổ chức.
 • Hỗ trợ đầu tư và mở rộng: Tài sản ngắn hạn có thể được sử dụng để hỗ trợ đầu tư và mở rộng. Ví dụ, khi tổ chức có tài sản ngắn hạn dư thừa, nó có thể sử dụng tiền mặt để đầu tư vào dự án mới, mua thêm thiết bị, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường năng lực sản xuất.

Vai trò của tài sản ngắn hạn

Vai trò của tài sản ngắn hạn

Cách tính tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn được tính bằng tổng giá trị của các tài sản mà dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong vòng một năm hoặc chu kỳ tài chính ngắn hơn. 

Công thức để tính tài sản ngắn hạn là:

Tài sản ngắn hạn = Tiền mặt + Tương đương tiền mặt + Hàng tồn kho + Các khoản phải thu ngắn hạn + Các khoản đầu tư ngắn hạn + Các khoản phải thu khác ngắn hạn + Các khoản đầu tư khác ngắn hạn + Các tài sản ngắn hạn khác

Trong đó: 

 • Tiền mặt: Bao gồm số tiền mặt đang có trong ngân hàng hoặc tiền mặt có sẵn trong công ty.

 • Tương đương tiền mặt: Bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn như tiền gửi ngân hàng có thể rút được ngay lập tức hoặc các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn.

 • Hàng tồn kho: Đây là giá trị của các nguyên liệu, thành phẩm hoặc hàng hóa mà công ty đã mua hoặc sản xuất để bán trong vòng một năm.

 • Các khoản phải thu ngắn hạn: Đây là các khoản tiền mà công ty đang phải thu từ khách hàng trong vòng một năm.

 • Các khoản đầu tư ngắn hạn: Bao gồm các khoản đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu hoặc quỹ đầu tư có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

 • Các khoản phải thu khác ngắn hạn: Bao gồm các khoản tiền khác mà công ty đang phải thu từ các bên thứ ba trong vòng một năm.

 • Các khoản đầu tư khác ngắn hạn: Bao gồm các khoản đầu tư khác mà công ty có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

 • Các tài sản ngắn hạn khác: Bao gồm các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm như các khoản đầu tư ngắn hạn, bảo đảm hoặc tài sản tài chính ngắn hạn khác.

Câu hỏi thường gặp

Vòng quay tài sản ngắn hạn là gì?

Vòng quay tài sản ngắn hạn (hay còn được gọi là chu kỳ tài sản ngắn hạn) là một chỉ số dùng để đo lường hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn của một tổ chức. Nó đo lường số lần mà tài sản ngắn hạn được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là trong vòng một năm.

Tài sản ngắn hạn thường xuyên là gì ?

Tài sản ngắn hạn thường xuyên (hay còn được gọi là tài sản ngắn hạn thông thường) là một phân loại đặc biệt của tài sản ngắn hạn trong báo cáo tài chính. Đây là các tài sản mà dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong vòng một năm hoặc chu kỳ tài chính ngắn hơn.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Tài sản ngắn hạn là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn chính xác chi tiết. Ngoài ra, đừng quên truy cập Tikop để cập nhật tin tức mới nhất về kiến thức tài chính mỗi ngày nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Cách thức xây dựng tài chính cá nhân

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Cách thức xây dựng tài chính cá nhân

Để thực sự thành công trong lĩnh vực tài chính cá nhân, bạn phải thành thục ba kỹ năng . Cùng Tikop tìm hiểu 3 kỹ năng này là gì để giúp cải thiện tài chính cá nhân nhé!

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

Người Do Thái chỉ chiếm 0.3% dân số thế giới nhưng nắm giữ đến 30% tài sản trên toàn thế giới. Bạn sẽ học được gì ở họ? Hãy chiêm nghiệm 5 bài học đắt giá của họ sau đây cùng Tikop

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024