Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Lãi suất tái cấp vốn là gì? Phân biệt với lãi suất tái chiết khấu

Đóng góp bởi:

Võ Thị Mỹ Duyên

Cập nhật:

24/03/2024

Lãi suất tái cấp vốn là một thuật ngữ quen thuộc trong ngành tài chính ngân hàng. Cùng tìm hiểu lãi suất tái cấp vốn là gì? Phân biệt với lãi suất tái chiết khấu qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Lãi suất tái cấp vốn là gì? 

Khái niệm lãi suất tái cấp vốn

Lãi suất tái cấp vốn là mức lãi suất mà ngân hàng Nhà nước áp dụng cho các ngân hàng thương mại trong nghiệp vụ tái cấp vốn.

Xem thêm về lãi suất âm

Lãi suất tái cấp vốn được áp dụng trong các hợp đồng vay dài hạn

Lãi suất tái cấp vốn được áp dụng trong các hợp đồng vay dài hạn

Lãi suất tái cấp vốn tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, lãi suất tái cấp vốn được gọi là Supplying capital interest rate.

Xem thêm về cách tiết kiệm tiền

Đặc điểm của lãi suất tái cấp vốn

Các điểm đặc điểm của hoạt động tái cấp vốn có thể được tóm tắt như sau:

 • Tái cấp vốn là một công cụ mà Ngân hàng Nhà nước sử dụng để điều tiết lưu thông tiền.

 • Tái cấp vốn chỉ được thực hiện cho các ngân hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Các ngân hàng phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.

  • Ngân hàng không được đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

  • Ngân hàng có yêu cầu vay.

  • Không có nợ quá hạn tại ngân hàng Nhà nước.

  • Ngân hàng tuân thủ các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định pháp luật.

 • Mức tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng dựa trên mệnh giá của trái phiếu đặc biệt, được quyết định bởi Thống đốc ngân hàng Nhà nước dựa trên mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kết quả trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt và kết quả xử lý nợ xấu, nhưng không vượt quá 70% mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

 • Lãi suất tái cấp vốn vượt hạn chế được xác định là 150% lãi suất trên hợp đồng tín dụng giữa các bên.

Xem thêm: Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng, năm nhanh chóng

Lãi suất tái cấp vốn là một công cụ mà Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất tái cấp vốn là một công cụ mà Ngân hàng Nhà nước

Phân biệt lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu

Giống nhau

Tài sản thế chấp đều là giấy tờ có giá trị như trái phiếu chính phủ, thương phiếuchứng chỉ tiền gửi ngắn hạn. Đây là biện pháp được sử dụng để đảm bảo rằng ngân hàng thương mại có thể nhận được khoản vay.

Cả hai hoạt động tái chiết khấu và tái cấp vốn đều được thực hiện bởi Ngân hàng Nhà nước. Mục đích của chúng là cung cấp khoản vay và cấp vốn cho ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác, để họ có thể sử dụng các khoản vay này để duy trì hoạt động của tổ chức của họ. Đồng thời, Ngân hàng trung ương nhận lại lãi suất sau khi các khoản vay đáo hạn.

Khác nhau

Tính chấtLãi suất tái cấp vốnLãi suất tái chiết khấu
Khái niệmLà mức lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi cung cấp vốn cho các tổ chức tín dụng thương mại.Là mức lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi mua lại các giấy tờ có giá trị tài chính.
Đối tượng áp dụngÁp dụng cho các tổ chức tín dụng thương mại khi vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước.Áp dụng cho các tổ chức tín dụng thương mại khi ngân hàng mua lại các giấy tờ có giá trị tài chính.
Tài sản thế chấpThường không yêu cầu tài sản thế chấp. Các tổ chức tín dụng thương mại có thể cung cấp các khoản vay và nhận lại tiền mặt từ Ngân hàng Nhà nước.Yêu cầu tài sản thế chấp như giấy tờ có giá trị tài chính, hóa đơn, hoặc chứng từ khác nhằm đảm bảo việc tái chiết khấu.

Chi tiết về mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023

Theo Quyết định 1123/QĐ-NHNN năm 2023, bắt đầu từ ngày 19/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra các mức lãi suất sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 4,5%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 3,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,0%/năm.

Trước đó, theo Quyết định 950/QĐ-NHNN năm 2023 (áp dụng từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 18/6/2023), các mức lãi suất được quy định như sau:

 • Lãi suất tái cấp vốn: 5,0%/năm.

 • Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.

 • Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,5%/năm.

Theo Quyết định 574/QĐ-NHNN, các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 24/5/2023 như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 5,5%/năm.
2. Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.
3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

Theo Quyết định 313/QĐ-NHNN, các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 02/4/2023 như sau:

 • Lãi suất tái cấp vốn: 6,0%/năm.

 • Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.

 • Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

Thông tin chi tiết về mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023

Thông tin chi tiết về mức lãi suất tái cấp vốn năm 2023

Ảnh hưởng của lãi suất tái cấp vốn đến thị trường tài chính

Lãi suất tái cấp vốn có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính vì nó có liên quan trực tiếp đến việc vay vốn và chi phí của các tổ chức tín dụng thương mại. Dưới đây là một số ảnh hưởng của lãi suất tái cấp vốn đến thị trường tài chính:

 • Chi phí vay: Khi lãi suất tái cấp vốn tăng, chi phí vay tăng lên. Điều này có thể làm giảm sự quan tâm của các tổ chức tín dụng thương mại đối với việc vay vốn để đầu tư và mở rộng kinh doanh. Khi chi phí vay tăng, các doanh nghiệp có thể giảm đầu tư, làm giảm dòng tiền vào thị trường tài chính.

 • Lạm phát: Lãi suất tái cấp vốn có thể ảnh hưởng đến mức lạm phát. Khi lãi suất tăng, các tổ chức tín dụng thương mại có xu hướng tăng lãi suất cho vay, làm giảm hoạt động vay mua và đầu tư. Điều này có thể giảm áp lực lạm phát, vì khi tiền không dễ dàng tiếp cận, nhu cầu tiêu dùng có thể giảm đi.

 • Thị trường chứng khoán: Lãi suất tái cấp vốn có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thông qua các yếu tố sau:

  • Khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư có thể chuyển hướng đầu tư từ thị trường chứng khoán sang các tài sản tài chính khác có lợi suất cao hơn.
  • Khi lãi suất giảm, các nhà đầu tư có thể chuyển hướng đầu tư vào thị trường chứng khoán để tìm kiếm lợi suất cao hơn.
  • Các công ty niêm yết có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí vốn tăng khi lãi suất tăng, dẫn đến giảm lợi nhuận và giá cổ phiếu.
  • Các công ty vay vốn có thể bị ảnh hưởng bởi tăng chi phí vay, làm giảm lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp.
 • Tỷ giá hối đoái: Lãi suất tái cấp vốn có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Khi lãi suất tăng, đồng tiền của một quốc gia trở nên hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, dẫn đến tăng giá trị đồng tiền và giảm tỷ giá hối đoái.

Lãi suất tái cấp vốn có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính

Lãi suất tái cấp vốn có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính

Các câu hỏi thường gặp về lãi suất tái cấp vốn

Lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh bởi ai?

Lãi suất tái cấp vốn thường được điều chỉnh bởi Ngân hàng trung ương hoặc cơ quan tài chính của mỗi quốc gia. Ở một số quốc gia, có thể có cơ quan độc lập chịu trách nhiệm quyết định lãi suất tái cấp vốn, như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ - FED (Federal Reserve System) ở Hoa Kỳ.

Xem thêm: 

>>> Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên Việt Post Bank mới nhất 2024

>>> Lãi suất ngân hàng mới nhất hiện nay

>>> So sánh lãi suất tiết kiệm được cập nhật liên tục ngay tại đây

Lãi suất tái cấp vốn được tính như thế nào?

Cách tính lãi suất tái cấp vốn có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia và cơ quan điều hành. Thông thường, lãi suất tái cấp vốn được tính dựa trên một số yếu tố như lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương, mức độ rủi ro, tình hình kinh tếchính sách tiền tệ của quốc gia.

Xem thêm về giá NET

Mức lãi suất tái cấp vốn hiện nay là bao nhiêu?

Theo Quyết định 1123/QĐ-NHNN năm 2023, từ ngày 19/6/2023 lãi suất tái cấp vốn là 4,5%/năm.

Xem thêm mã số thuế cá nhân

Bài viết trên đã đề cập đến tất cả kiến thức liên quan đến lãi suất tái cấp vốn. Hy vọng bạn sẽ áp dụng những kiến thức này trong kinh doanh, đầu tư của mình trong tương lai. Theo dõi Tikop để cập nhật thêm nhiều kiến thức tài chính bổ ích khác nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Cách thức xây dựng tài chính cá nhân

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Cách thức xây dựng tài chính cá nhân

Để thực sự thành công trong lĩnh vực tài chính cá nhân, bạn phải thành thục ba kỹ năng . Cùng Tikop tìm hiểu 3 kỹ năng này là gì để giúp cải thiện tài chính cá nhân nhé!

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

Người Do Thái chỉ chiếm 0.3% dân số thế giới nhưng nắm giữ đến 30% tài sản trên toàn thế giới. Bạn sẽ học được gì ở họ? Hãy chiêm nghiệm 5 bài học đắt giá của họ sau đây cùng Tikop

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

KINH NGHIỆM VÀ CHIA SẺ

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

Mỗi người có 1 cách làm giàu riêng: Người đầu tư vào Bitcoins, người lao vào làm việc để kiếm tiền. Tuy nhiên, có rất nhiều thói quen cản trở chúng ta không thể tiết kiệm được tiền để trở thành người giàu có. Cùng Tikop "tạm biệt" 5 thói quen xấu dưới đây để chúng ta có thể trở thành những nhà quản lí tài chính cá nhân thông thái.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024

Những ý tưởng đầu tư độc đáo của giới trẻ thành công hiện nay

THU NHẬP VÀ CHI TIÊU

Những ý tưởng đầu tư độc đáo của giới trẻ thành công hiện nay

Xu hướng kinh doanh của giới trẻ là gì? Xu hướng kinh doanh của giới trẻ có thể hiểu là các mô hình kinh doanh, cách kinh doanh được nhiều bạn trẻ hiện nay ưa chuộng và theo đuổi.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023