Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

RTT là gì? Công thức tính tỷ lệ ký quỹ, có ví dụ minh họa chi tiết

Đóng góp bởi:

Trang Huynh

Cập nhật:

05/07/2024

Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, khái niệm RTT đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư sử dụng Margin để tăng khả năng đầu tư của họ. Trong bài viết này, Tikop sẽ cùng bạn khám phá về RTT là gì và cách tính tỷ lệ ký quỹ trong các giao dịch chứng khoán.

RTT là gì?

RTT (Round Trip Time) hay tỷ lệ ký quỹ của tài khoản đầu tư là một khái niệm quan trọng giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. RTT là tỷ lệ giữa giá trị tài sản cổ phiếu và tổng số nợ vay của nhà đầu tư. Thông qua RTT, nhà đầu tư có thể xác định tình trạng tài khoản vay ký quỹ của mình, đặc biệt khi so sánh với các mốc quan trọng như tỷ lệ cảnh báo, tỷ lệ bán buộc (Force sell) và tỷ lệ ký quỹ duy trì (Maintenance Margin Ratio).

Nếu RTT giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, nhà đầu tư có thể nhận được cảnh báo từ công ty chứng khoán hoặc thậm chí bị buộc phải bán bớt tài sản để duy trì tỷ lệ ký quỹ tối thiểu.

>> Xem thêmTài khoản ký quỹ là gì? Quy định và thủ tục mở tài khoản ký quỹ

RTT giúp nhà đầu tư đánh giá tình trạng tài khoản ký quỹ của mình

RTT giúp nhà đầu tư đánh giá tình trạng tài khoản ký quỹ của mình

Phân loại tỷ lệ ký quỹ RTT hiện nay

Phân loại

Tỷ lệ ký quỹ được chia thành hau loại, bao gồm:

 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Initial Margin Ratio - IMR) là tỷ lệ giữa giá trị tài sản thực có và giá trị chứng khoán dự kiến sẽ mua được thông qua margin vào thời điểm giao dịch ban đầu. Tỷ lệ này quyết định số tiền tối đa mà nhà đầu tư có thể vay từ công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch.
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Maintenance Margin Ratio - MMR) là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có và tổng giá trị tài sản trong tài khoản ký quỹ. Tỷ lệ này được đặt ra để cảnh báo nhà đầu tư về giới hạn và biến động trong tài khoản giao dịch cần được bổ sung. Đây là giới hạn cảnh báo, giúp nhà đầu tư cẩn trọng và có kế hoạch giao dịch phù hợp. Tại Việt Nam, tỷ lệ này thường được quy định là 87%.

Mối quan hệ giữa 2 loại ký quỹ

IMR và MMR có mối liên hệ chặt chẽ, nhà đầu tư cần chú ý:

 • Đảm bảo tỷ lệ RTT thực tế tại thời điểm giải ngân bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ ký quỹ an toàn.
 • Tỷ lệ ký quỹ thực tế phải luôn lớn hơn hoặc bằng MMR để duy trì danh mục đầu tư mà không có khoản nợ quá hạn.
 • Đảm bảo MMR > RTT thực tế > RTT xử lý. Nếu tỷ lệ ký quỹ thực tế giảm dưới MMR, bổ sung tiền hoặc tài sản trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận thông báo.
 • Nếu tỷ lệ ký quỹ thực tế dưới RTT xử lý, công ty môi giới có quyền bán tài sản trong tài khoản để đưa tỷ lệ ký quỹ về mức an toàn.

>> Xem thêmTài sản ngắn hạn là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn chi tiết

IMR và MMR có mối liên hệ chặt chẽ và cùng xuất hiện trong quá trình giao dịch

IMR và MMR có mối liên hệ chặt chẽ và cùng xuất hiện trong quá trình giao dịch

Ý nghĩa của chỉ số RTT trong đầu tư chứng khoán

Dưới đây là những ý nghĩa quan trọng của chỉ số RTT trong đầu tư chứng khoán:

 • Giúp nhà đầu tư theo dõi việc sử dụng vốn vay, từ đó đưa ra các cảnh báo cần thiết để xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả hơn. Nhà đầu tư sẽ tránh được các quyết định rủi ro cao do sử dụng vốn vay không hợp lý.
 • Cung cấp căn cứ để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của các mã chứng khoán đã đầu tư. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể xác định những mã đầu tư không hiệu quả và kịp thời thay đổi chiến lược, điều chỉnh danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Giúp nhà đầu tư nắm bắt tình trạng các khoản vay ký quỹ trong tài khoản. Khi tỷ lệ ký quỹ tiến gần ngưỡng cảnh báo, nhà đầu tư có thể kịp thời bổ sung tiền mặt để duy trì tỷ lệ ký quỹ ở mức an toàn, tránh tình trạng bị buộc phải bán tài sản. Nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các mã cổ phiếu tiềm năng.

>> Xem thêmGross Margin là gì? Ý nghĩa, cách tính biên lợi nhuận gộp chi tiết

Chỉ số RTT có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư

Chỉ số RTT có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư

Công thức tính tỷ lệ ký quỹ

Công thức tính tỷ lệ ký quỹ:

RTT = [(Giá trị tài sản ban đầu) / (Tổng giá trị nợ thực tế - tiền mặt - tiền bán chờ về tài khoản)]  x 100%

Trong đó:

 • Giá trị tài sản ban đầu = Số lượng chứng khoán x Giá căn cứ x Tỷ lệ cho vay
 • Tổng giá trị nợ thực tế: Tổng số tiền dư nợ của tài khoản đã đăng ký ký quỹ.
 • Giá trị tài sản ban đầu: Là giá trị gốc của tất cả các tài sản hữu hình mà công ty sở hữu, như máy móc, thiết bị, bất động sản và các tài sản cố định khác.
 • Tổng giá trị nợ thực tế: Tổng số nợ mà công ty phải trả, bao gồm các khoản vay ngân hàng, nợ trái phiếu và các khoản nợ ngắn hạn khác.
 • Tiền mặt: Tiền trong tài khoản ngân hàng và tiền mặt sẵn có.
 • Tiền bán chờ về tài khoản: Tiền từ các giao dịch bán hàng mà công ty đã thực hiện nhưng chưa nhận được tiền về tài khoản.

Nguyên tắc xác định chỉ số RTT

 • Trong phiên giao dịch: Giá căn cứ = nhỏ nhất là giá tham chiếu của các phiên giao dịch hiện tại.
 • Ngoài phiên giao dịch: Giá căn cứ nhỏ nhất là giá đóng cửa của các phiên giao dịch chứng khoán gần nhất.

Ví dụ: Giả sử bạn có tổng tài sản là 120 triệu trong tài khoản, trong đó 70 triệu là tiền vốn thực có và 50 triệu là tiền vay từ công ty chứng khoán.

RTT= (70/50 ) x 100%= 140%

Nếu thị trường chứng khoán có sự sụt giảm bất ngờ, giá trị tài sản của bạn giảm xuống còn 90 triệu (gồm 40 triệu tiền vốn và 50 triệu tiền vay):

RTT= (40/50 ) x 100%= 80%

Các mốc RTT bạn cần lưu ý

Khi đầu tư chứng khoán, bạn cần lưu ý các mốc RTT dưới đây:

 • RTT ≥ 100% - Tỷ lệ an toàn: Khi chỉ số RTT lớn hơn hoặc bằng 100%, tài khoản của nhà đầu tư đang ở mức an toàn. Điều này cho thấy giá trị tài sản thực có đủ để bù đắp cho các khoản vay.
 • 87% < RTT < 100% - Tỷ lệ duy trì: Khi RTT nằm trong khoảng này, nhà đầu tư cần duy trì số tiền hoặc tài sản tương ứng để đảm bảo khoản vay vẫn trong giới hạn an toàn. Ở mức này, sức mua của tài khoản sẽ giảm xuống dưới 0, nghĩa là nhà đầu tư không thể mua thêm chứng khoán mà không nạp thêm tiền.
 • 80% < RTT ≤ 87% - Tỷ lệ cảnh báo: Đây là ngưỡng cảnh báo khi tỷ lệ RTT nằm giữa 80% và 87%. Nhà đầu tư cần nạp thêm tiền hoặc bổ sung thêm cổ phiếu vào tài khoản để tăng RTT lên trên mức cảnh báo, tránh rủi ro bị gọi ký quỹ (Call Margin).
 • RTT < 80% - Tỷ lệ xử lý Force Sell: Khi RTT giảm xuống dưới 80%, công ty chứng khoán sẽ thực hiện việc bán tự động chứng khoán của nhà đầu tư để đưa tỷ lệ ký quỹ về mức quy định. Đây là biện pháp cuối cùng để bảo vệ công ty chứng khoán khỏi rủi ro tín dụng.

>> Xem thêm: Dư nợ thẻ tín dụng là gì? Cách kiểm tra dư nợ thẻ tín dụng đầy đủ nhất

Theo dõi các mốc RTT là rất quan trọng để đảm bảo giao dịch an toàn và hiệu quả

Theo dõi các mốc RTT là rất quan trọng để đảm bảo giao dịch an toàn và hiệu quả

Tỷ lệ ký quỹ RTT bao nhiêu thì bị Call margin?

Tỷ lệ ký quỹ RTT cần thiết để tránh bị Call Margin phụ thuộc vào quy định của mỗi công ty môi giới và từng sàn giao dịch.

Ví dụ, tại các sàn như New York Stock Exchange, nhà đầu tư phải duy trì ký quỹ ít nhất là 25% trên tổng giá trị chứng khoán. Tuy nhiên, mức yêu cầu có thể khác nhau và có thể từ 30% đến 40% tại các công ty khác. Khi tỷ lệ ký quỹ RTT của nhà đầu tư thấp hơn mức yêu cầu, họ sẽ bị yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc bán bớt chứng khoán, đảm bảo duy trì mức ký quỹ RTT an toàn.

>> Xem thêmFull margin là gì? Cách nhận biết Full margin cho nhà đầu tư F0

Sử dụng margin trong đầu tư chứng khoán mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Sử dụng margin trong đầu tư chứng khoán mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Cách xử lý tình trạng nhà đầu tư bị Call Margin

Khi bị Call Margin, nhà đầu tư nên:

 • Ngừng mua vào bằng Margin để tránh tăng thêm rủi ro.
 • Hạ tỷ trọng Margin để giảm áp lực căng Margin và bảo vệ tài khoản.
 • Cơ cấu lại danh mục đầu tư: Ưu tiên bán các mã yếu để giải phóng áp lực và chuẩn bị nguồn tiền cho cơ cấu lại khi thị trường hồi phục.
 • Cắt lỗ nhiều hơn phần Call Margin để đảm bảo tài khoản về mức an toàn.
 • Quyết định bán số lượng cổ phiếu hợp lý để tránh bị bán bớt bởi công ty chứng khoán.
 • Theo dõi thị trường để tìm cơ hội để điều chỉnh lại danh mục đầu tư một cách hiệu quả.

 Call Margin thường là dấu hiệu của việc quản lý rủi ro chưa tốt

 Call Margin thường là dấu hiệu của việc quản lý rủi ro chưa tốt

Các câu hỏi thường gặp

RTT viết tắt của gì?

RTT viết tắt của Round Trip Time.

RTT bao nhiêu là tốt?

Tỷ lệ ký quỹ thực tế (RTT) lớn hơn hoặc bằng 100% được xem là tỷ lệ an toàn cho tài khoản nhà đầu tư. Đây là mức duy trì cần thiết để đảm bảo tài khoản không bị gọi Margin. 

Tại sao RTT lại quan trọng?

RTT là chỉ số quan trọng trong đầu tư chứng khoán vì nó đo lường mức độ an toàn tài chính của nhà đầu tư. Nó cảnh báo về nguy cơ Margin Call và giúp quản lý rủi ro bằng cách đánh giá mức độ sử dụng vốn vay. RTT cũng hỗ trợ quyết định giao dịch và cơ cấu lại danh mục đầu tư để bảo vệ tài khoản khi thị trường biến động.

Cách tính tỷ lệ ký quỹ RTT như thế nào?

Tỷ lệ ký quỹ RTT được tính bằng công thức: RTT = [(Giá trị TSĐB) : (Tổng giá trị nợ thực tế – Tiền mặt – Tiền bán chờ về)] * 100%

>> Xem thêmChi phí cận biên (Marginal cost) là gì? Ý nghĩa và công thức tính

Tóm lại, với vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư, RTT là một công cụ không thể thiếu đối với nhà đầu tư chứng khoán. Hy vọng qua bài viết của Tikop, bạn sẽ hiểu rõ RTT là gì và áp dụng đúng công thức tính RTT để có chiến lược đầu tư một cách hiệu quả, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong môi trường đầu tư phức tạp. Theo dõi ngày kiến thức tài chính để không bỏ lỡ các kiến thức bổ ích.

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Nguồn tham khảo

 

 

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Đầu tư tài chính dài hạn là gì? 7 kênh đầu tư dài hạn phổ biến nhất

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Đầu tư tài chính dài hạn là gì? 7 kênh đầu tư dài hạn phổ biến nhất

Trong bối cảnh nền kinh tế không ngừng biến động, việc tìm kiếm các kênh đầu tư tài chính dài hạn đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều người. Nhưng điều gì là đầu tư tài chính dài hạn và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Trong bài viết này, Tikop sẽ cùng bạn tìm hiểu đầu tư tài chính dài hạn là gì và điểm qua 7 kênh đầu tư dài hạn phổ biến nhất hiện nay.

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

09/05/2024

Sự kiện Thiên nga đen là gì? 6 hiện tượng Thiên nga đen lớn nhất

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Sự kiện Thiên nga đen là gì? 6 hiện tượng Thiên nga đen lớn nhất

Trong lĩnh vực kinh tế tài chính có lẽ bạn đã biết tới thuật ngữ Thiên nga đen. Vậy sự kiện Thiên nga đen là gì? 6 hiện tượng Thiên nga đen lớn nhất đã xảy ra như thế nào? Hãy cùng Tikop khám phá trong bài viết dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Trang Huynh

tikop_calander_icon

25/03/2024

Chi tiết lãi suất ngân hàng Agribank cập nhật mới nhất 2023 hiện nay

TIN TỨC LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Chi tiết lãi suất ngân hàng Agribank cập nhật mới nhất 2023 hiện nay

Trong số các ngân hàng Việt Nam, Agribank nổi tiếng là một trong những tổ chức tín dụng có nhiều sản phẩm tiết kiệm hấp dẫn. Với sự biến động không ngừng của thị trường tài chính, Tikop sẽ cùng bạn khám phá chi tiết lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất năm 2023, không chỉ giúp người gửi tiền tối ưu hóa lợi nhuận mà còn tạo ra sự an tâm và chủ động trong quản lý tài chính cá nhân.

tikop_user_icon

Trang Huynh

tikop_calander_icon

24/12/2023

1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt? Cập nhật tỷ giá mới nhất hôm nay

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt? Cập nhật tỷ giá mới nhất hôm nay

Trong số những đồng tiền quốc tế, Đô la Mỹ (USD) đã lâu nay giữ vững vị thế của mình, trở thành đồng tiền thương mại phổ biến và đồng tiền dự trữ ngoại hối mạnh mẽ. Trong bài viết này, Tikop sẽ cùng bạn tìm hiểu 1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt? và cập nhật thông tin mới nhất về giá trị của Đô la Mỹ.

tikop_user_icon

Trang Huynh

tikop_calander_icon

24/03/2024