Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Call margin là gì? Cách tính Call margin chi tiết cho nhà đầu tư

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

08/12/2023

Trong lĩnh vực chứng khoán, Call margin là một thuật ngữ xuất hiện nhiều nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Cùng tìm hiểu Call margin là gì và cách tính Call margin chi tiết cho nhà đầu tư qua bài viết sau nhé!

Call margin là gì?

Khái niệm call margin

Call margin là khi giá trị đầu tư giảm đến mức không đủ để bảo đảm khoản vay margin từ công ty chứng khoán cho nhà đầu tư. Khi xảy ra tình trạng này, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản đầu tư để đáp ứng khoản vay margin hoặc bán các khoản đầu tư để thanh toán nợ.

Call margin là một khái niệm trong lĩnh vực chứng khoán và ký quỹ

Call margin là một khái niệm trong lĩnh vực chứng khoán và ký quỹ

Xem thêm: Sàn chứng khoán là gì? 5 điều cần biết về sàn giao dịch chứng khoán

Ví dụ về call margin

Giả sử bạn mở một tài khoản giao dịch margin với một công ty môi giới. Bạn gửi 10.000 VNĐ vào tài khoản và được cấp một tỷ lệ ký quỹ 2:1, có nghĩa là bạn có thể mua chứng khoán trị giá 20.000 VNĐ bằng tiền vay từ công ty môi giới.

Sau khi mua các chứng khoán, giá trị tài sản trong tài khoản của bạn giảm xuống 15.000 VNĐ do giảm giá của chứng khoán. Nhưng do tỷ lệ ký quỹ là 2:1, bạn chỉ cần giữ 7.500 VNĐ tiền ký quỹ để duy trì tài khoản.

Tuy nhiên, công ty môi giới yêu cầu mức call margin là 25% cho tài khoản của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải duy trì ít nhất 25% giá trị tài sản trong tài khoản, tức là 3.750 VNĐ (25% của 15.000 VNĐ).

Do giá trị tiền ký quỹ của bạn chỉ còn 7.500 VNĐ (50% của 15.000 VNĐ), thấp hơn mức call margin yêu cầu là 3.750 VNĐ. Do đó, công ty môi giới sẽ gọi bổ sung tiền ký quỹ từ bạn. Bạn sẽ được yêu cầu gửi thêm ít nhất 3.750 VNĐ vào tài khoản để duy trì mức call margin yêu cầu. Nếu bạn không gửi thêm tiền, công ty môi giới có thể giảm quy mô các khoản vay hoặc bán các tài sản của bạn để đảm bảo tuân thủ quy định về call margin.

Khi nào bị call margin trong đầu tư?

Call Margin trong đầu tư chứng khoán xảy ra khi một nhà đầu tư mua chứng khoán bằng vay margin từ một sàn giao dịch và giá trị tài sản trong tài khoản của họ giảm đến mức không còn đủ để đảm bảo khoản vay. Khi điều này xảy ra, sàn giao dịch sẽ yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm tiền hoặc tăng giá trị tài sản trong tài khoản để đảm bảo tiếp tục duy trì khoản vay.

Thời điểm xảy ra call Margin phụ thuộc vào các yếu tố như quy định của sàn giao dịch, quy tắc vay margin được áp dụng và tình hình thị trường tài chính.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể nhận biết nguy cơ call margin qua các trường hợp sau:

 • Sự biến động của thị trường làm thay đổi giá cổ phiếu
 • Thị trường giảm điểm.

Call margin xảy ra khi thị trường chứng khoán biến động

Call margin xảy ra khi thị trường chứng khoán biến động

Cách tính call margin chi tiết nhất

Công thức tính call margin

Call margin = Giá trị tài sản thực tế tại thời điểm hiện tại x Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc

Trong đó:

 • Giá trị tài sản thực tế: Đây là giá trị thị trường của tài sản mà bạn đang giao dịch tại thời điểm hiện tại. Đối với các hợp đồng tài chính khác nhau, giá trị tài sản thực tế có thể được tính bằng cách nhân số lượng tài sản với giá thị trường tương ứng.
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc: Đây là tỷ lệ phần trăm tối thiểu của giá trị tài sản mà bạn phải duy trì trong tài khoản giao dịch để đảm bảo tính thanh khoản và tuân thủ các quy định của sàn giao dịch. Tỷ lệ này được quy định bởi sàn giao dịch hoặc tổ chức tài chính liên quan và thường khác nhau cho từng loại tài sản và hợp đồng.

Ví dụ: 

Giả sử bạn đang giao dịch trên thị trường chứng khoán và có một tài khoản giao dịch với giá trị tài sản thực tế là 10.000 USD. Sàn giao dịch yêu cầu một tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc là 30%.

Áp dụng công thức:

Call margin = Giá trị tài sản thực tế x Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc

Call margin = 10.000 USD x 30% = 3.000 USD

Vậy, trong trường hợp này, call margin của bạn là 3.000 USD. Điều này có nghĩa là bạn phải duy trì ít nhất 3.000 USD trong tài khoản giao dịch để đảm bảo tuân thủ yêu cầu ký quỹ duy trì bắt buộc từ sàn giao dịch.

Cách tính tỷ lệ call margin

Trường hợp 1: Nộp bổ sung tiền

Tỷ lệ call margin = Tài sản ròng thực tế + số tiền nộp thêm)/ (giá trị cổ phiếu còn lại +số tiền nộp thêm) > Mức ký quỹ theo quy định

Ví dụ:

Giả sử bạn đang giao dịch trên thị trường chứng khoán và có tài khoản giao dịch với các thông số như sau:

 • Tài sản ròng thực tế (Net Asset Value, NAV): 15.000 USD
 • Số tiền bạn đã nộp thêm: 2.000 USD
 • Giá trị cổ phiếu còn lại: 18.000 USD
 • Mức ký quỹ theo quy định: 25%

Áp dụng công thức:

Tỷ lệ call margin = (Tài sản ròng thực tế + số tiền nộp thêm) / (giá trị cổ phiếu còn lại + số tiền nộp thêm)

Tỷ lệ call margin = (15.000 USD + 2.000 USD) / (18.000 USD + 2.000 USD)= 17.000 USD / 20.000 USD= 0.85

Với mức ký quỹ theo quy định là 25%, để đảm bảo tuân thủ quy định, tỷ lệ call margin phải lớn hơn 0.25.

Trường hợp 2: Bán cổ phiếu

Tỷ lệ call margin = Tài sản ròng thực tế + lượng cổ phiếu*giá)/giá trị cổ phiếu còn lại > Mức ký quỹ theo quy định

Giả sử bạn đang giao dịch trên thị trường chứng khoán và có tài khoản giao dịch với các thông số như sau:

 • Tài sản ròng thực tế (Net Asset Value, NAV): 25.000 USD
 • Lượng cổ phiếu bạn đang nắm giữ: 500 cổ phiếu
 • Giá cổ phiếu: 40 USD
 • Giá trị cổ phiếu còn lại: 15.000 USD
 • Mức ký quỹ theo quy định: 30%

Áp dụng công thức:

Tỷ lệ call margin = (Tài sản ròng thực tế + lượng cổ phiếu * giá) / giá trị cổ phiếu còn lại

Tỷ lệ call margin = (25.000 USD + 500 cổ phiếu * 40 USD) / 15.000 USD
= (25.000 USD + 20.000 USD) / 15.000 USD
= 45.000 USD / 15.000 USD
= 3

Với mức ký quỹ theo quy định là 30%, để đảm bảo tuân thủ quy định, tỷ lệ call margin phải lớn hơn 0.3.

Các cách tính Call margin

Các cách tính Call margin

Các trường hợp nên/không nên sử dụng Margin

Nên sử dụng margin khi:

 • Có kiến thức và kinh nghiệm đủ để hiểu và đánh giá rủi ro liên quan đến việc giao dịch margin.
 • Có kế hoạch giao dịch cụ thể và phân tích thị trường kỹ lưỡng.
 • Có khả năng quản lý rủi ro và xác định mức ký quỹ duy trì bắt buộc phù hợp.
 • Muốn tận dụng cơ hội tăng trưởng và sinh lợi từ các giao dịch đòn bẩy.

Không nên sử dụng margin khi:

 • Thiếu kiến thức và kinh nghiệm giao dịch.
 • Thiếu kế hoạch giao dịch cụ thể và phân tích thị trường.
 • Không có khả năng quản lý rủi ro và không hiểu rõ về mức ký quỹ duy trì bắt buộc.
 • Gặp tình huống tài chính không ổn định hoặc không có khả năng trả nợ trong trường hợp thị trường diễn biến xấu.

Các trường hợp nên/không nên sử dụng Margin

Các trường hợp nên/không nên sử dụng Margin

Cách tránh call margin cho các nhà đầu tư F0

Trang bị kiến thức chuyên môn

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn hãy đảm bảo rằng bạn đã có đủ kiến thức và hiểu rõ về cách thức hoạt động của thị trường, các công cụ giao dịch

Không mua chứng khoán đang giảm mạnh

Bạn không nên mua chứng khoán đang có xu hướng giảm, có thể tạo ra rủi ro lớn và dẫn đến việc bị call margin. Nhà đầu tư nên hạn chế mua cổ phiếu bằng margin khi thị trường đang không ổn định hoặc khi cổ phiếu có dấu hiệu giảm mạnh.

Đa dạng danh mục đầu tư

Đa dạng hóa danh mục đầu tư như đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu,... là chiến lược phân chia và phân bổ vốn đầu tư vào nhiều loại tài sản, lĩnh vực khác nhau nhằm giảm rủi ro, tăng khả năng sinh lời dài hạn.

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán dài hạn là gì? Chiến lược đầu tư hiệu quả nhất

Tổ chức lại cơ cấu lại danh mục

Khi thị trường có dấu hiệu hồi phục, nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình. Điều này giúp tăng cơ hội đạt được lợi nhuận và giảm rủi ro. Nhà đầu tư cần đầu tư vào những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá, tránh đầu tư vào những cổ phiếu có dấu hiệu giảm giá.

Vững tâm lý trước sự biến động của thị trường

Thị trường tài chính luôn biến động và sẽ có những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách định rõ mục tiêu, nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ kế hoạch, bạn có thể vững tâm lý đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Vững tâm lý trước sự biến động của thị trường, hạn chế chạy theo đám đông, FOMO hay FUD là một yếu tố quan trọng để duy trì sự kiên nhẫn và đạt được kết quả đầu tư tốt.

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là gì? Kinh nghiệm cho nhà đầu tư F0

Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã có đủ kiến thức và hiểu rõ

Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã có đủ kiến thức và hiểu rõ

Một số câu hỏi thường gặp về call margin

Margin là gì?

Margin là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, thường được sử dụng trong giao dịch ký quỹ (margin trading). Margin là số tiền hoặc giá trị tài sản mà một nhà đầu tư cần đặt cọc hoặc cam kết để mở và duy trì một vị thế giao dịch.

Call margin chéo là gì?

Margin chéo là một thuật ngữ trong giao dịch ký quỹ để chỉ một tình huống khi sàn giao dịch yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thêm tiền đặt cọc vào tài khoản giao dịch. 

Tỷ lệ tài khoản bao nhiêu thì bị call margin?

Margin call xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống mức 35%. Nhà đầu tư sẽ cần bán cổ phiếu hoặc nộp tiền vào tài khoản để đáp ứng được tỷ lệ ký quỹ duy trì 40%.

Call margin trong chứng khoán là gì?

Call margin là tình trạng xảy ra khi giá trị các khoản đầu tư giảm đến mức không đủ để bảo đảm khoản vay margin mà công ty chứng khoán đã cung cấp cho nhà đầu tư

Sàn giao dịch call margin lúc mấy giờ?

Khung giờ force sell tự động của hệ thống các công ty chứng khoán thông thường là 10h – 11h trong phiên sáng và 14h trong phiên chiều.

Có nên sử dụng margin trong đầu tư không?

Đối với những nhà đầu tư mới đầu tư chứng khoán không nên sử dụng margin vì còn thiếu kiến thức để quản lý và sử dụng call margin.

Trên đây là toàn bộ những thông tin sơ lược về call Margin. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức bổ ích để quản lý và sử dụng trong việc đầu tư chứng khoán. Cùng đón đọc những bài viết về Kiến thức chứng khoán của Tikop trong những lần sau nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

CHỨNG CHỈ QUỸ

Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

Với những nhà đầu tư cá nhân, việc chọn ETF hay dựa hơi vào ETF để tạo riêng một danh mục cho mình là sự cân nhắc đáng kể.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023

Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh ATO đơn giản, hiệu quả nhất

CHỨNG KHOÁN

Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh ATO đơn giản, hiệu quả nhất

ATO là lệnh giao dịch chứng khoán được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến. Vậy lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO như thế nào cho hiệu quả? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

22/12/2023

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

Quỹ mở về bản chất là hình thức ủy thác vốn của nhà đầu tư vào quỹ, quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quỹ mở được chia thành 3 loại: quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng (gồm cả cổ phiếu và trái phiếu)

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

01/03/2023

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

Bạn có bao giờ gặp phải khó khăn trong việc kiểm soát thu chi của bản thân không? Đôi lúc dù đã cố gắng nhưng bạn vẫn không biết tiền của mình đã được sử dụng cho mục đích gì. Bạn cần tiết kiệm tiền để mua xe, xây nhà hoặc đám cưới nhưng điều này thật sự khó khăn. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề như vậy thì hãy tham khảo thử quy tắc 6 lọ tài chính để biết được cách thức quản lý thu chi tốt nhất được doanh nhân T.Harv Eker- tác giả quyển “Bí mật tư duy triệu phú” chia sẻ dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

18/01/2024