Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì? Vai trò, cách tính BVPS chi tiết

Đóng góp bởi:

Quỳnh Nguyễn Như

Cập nhật:

05/05/2024

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là một chỉ số tài chính quan trọng, phản ánh giá trị thực của một công ty dựa trên các tài sản ròng của nó. Trong bài viết này Tikop sẽ cùng bạn tìm hiểu về giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì và vai trò, cách tính BVPS chi tiết.

Giá trị sổ sách là gì?

Khái niệm giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách là giá trị của một công ty được ghi trên sổ sách kế toán của công ty sau khi trừ đi số nợ còn lại.

Giá trị sổ sách của một doanh nghiệp là số tiền còn lại mà các cổ đông có thể nhận được sau khi thanh lý các khoản nợ và tài sản trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản.

Giá trị sổ sách là giá trị của một công ty được ghi trên sổ sách kế toán của công ty sau khi trừ đi số nợ còn lại

Giá trị sổ sách là giá trị của một công ty được ghi trên sổ sách kế toán của công ty sau khi trừ đi số nợ còn lại

Giá trị sổ sách tiếng Anh là gì?

Giá trị sổ sách tiếng Anh là book value.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì?

Khái niệm giá trị sổ sách của cổ phiếu

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu là giá trị được thể hiện trong các báo cáo tài chính và trong sổ sách kế toán của công ty. Khi thanh lý tài sản và nợ của công ty, nó hiển thị tổng số tiền còn lại.

Theo lý thuyết, giá trị sổ sách của cổ phiếu thể hiện giá trị tiền của tài sản thanh lý và nợ của công ty sau khi trừ đi. Đó là số tiền còn lại mà cổ đông có thể nhận được nếu doanh nghiệp phá sản.

Khi một công ty có tiền mặt chiếm đa số tổng tài sản hoặc tài sản có tính thanh khoản cao, việc sử dụng giá trị sổ sách của cổ phiếu để làm chỉ tiêu định giá sẽ chính xác hơn.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tiếng Anh là gì?

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tiếng Anh là Book Value Per Share (BVPS)

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu là giá trị được thể hiện trong các báo cáo tài chính và trong sổ sách kế toán của công ty

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu là giá trị được thể hiện trong các báo cáo tài chính và trong sổ sách kế toán của công ty

Cách tính giá trị sổ sách của cổ phiếu dễ dàng

Cách tính

Công thức tính giá trị sổ sách của cổ phiếu:

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc công thức:

BVPS = (Tổng tài sản – Tài sản vô hình – Nợ phải trả) / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Trong đó:

 • Tài sản vô hình (Tài sản cố định vô hình) = Nguyên giá – Hao mòn lũy kế
 • Nợ phải trả = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn

Bài tập tính giá trị sổ sách của cổ phiếu 

Bài tập: Theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1/2023 của HPG – Tập đoàn Hòa Phát công bố thì ta có các số liệu sau:

 • Vốn chủ Sở hữu tại 31/03/2023: 96.437 tỷ đồng
 • Lợi ích cổ đông không kiểm soát tại 31/03/2023: 91 tỷ đồng
 • Tài sản Cố định Vô hình tại 31/03/2023: 619 tỷ đồng
 • Quyền sử dụng đất tại 31/03/2023: 217 tỷ đồng
 • Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành tại 31/03/2023: 5.814.785.700 cổ phiếu

Giải: Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của HPG sẽ là: [96.437 – 91 – (619 – 217)] / 5.814.785.700 = 16.638 đồng / cổ phiếu 

Vai trò chính của giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (BVPS) là số tiền mà các cổ đông sẽ nhận được nếu công ty bị phá sản. Tất cả các khoản nợ phải trả đã được trả và tất cả tài sản hữu hình đã được bán.

Mặt khác, giá trị của nó nằm ở chỗ các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để đánh giá xem giá cổ phiếu có bị định giá thấp hay không bằng cách so sánh nó với giá trị thị trường của công ty trên mỗi cổ phiếu. Một công ty được coi là định giá thấp nếu BVPS của nó cao hơn giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu, hoặc giá cổ phiếu hiện tại của nó.

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (BVPS) là số tiền mà các cổ đông sẽ nhận được nếu công ty bị phá sản

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (BVPS) là số tiền mà các cổ đông sẽ nhận được nếu công ty bị phá sản

Ý nghĩa giá trị sổ sách của cổ phiếu theo hệ số P/B

Các nhà đầu tư dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu để đánh giá chất lượng doanh nghiệp, vì vậy giá trị sổ sách của cổ phiếu theo hệ số P/B rất đặc . Chỉ số P/B, còn được gọi là giá trị per book value, được sử dụng để so sánh giá trị cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Giá trị sổ sách của cổ phiếu được coi là yếu tố quan trọng tạo nên chỉ số này.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của một cổ phiếu

Chính sách chia cổ tức

Các doanh nghiệp sẽ chia cổ tức cho các cổ đông sau khi kiếm được lợi nhuận. Đây là phần lãi ròng hoặc dự trữ của công ty. Do đó, giá trị sổ sách của công ty sẽ bị giảm mỗi khi trả cổ tức.

Mức lỗ ròng

Trong một khoảng thời gian nhất định, lỗ ròng xảy ra khi chi phí vượt quá thu nhập hoặc tổng doanh thu được tạo ra. Nói cách khác, nếu công ty thua lỗ, lợi nhuận ròng của nó sẽ âm. Do đó, số tiền tương tự sẽ được chuyển sang bảng cân đối kế toán, dẫn đến việc giảm khoản dự trữ. Điều này có nghĩa là sổ sách không còn giá trị.

Tuy nhiên, việc một số doanh nghiệp bị lỗ ròng không có nghĩa là họ sẽ phá sản. Các khoản vay để duy trì có thể được sử dụng.

Mức lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng chính là lợi nhuận của công ty sau khi trừ chi phí và thuế. Nếu một công ty kiếm được lợi nhuận ròng trong suốt hoạt động của mình, thì giá trị sổ sách của cổ phiếu của nó sẽ tăng lên. vì lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận giữ lại sẽ được chuyển sang vốn chủ sau đó.

Mua cổ phiếu quỹ

Các công ty thường mua lại cổ phần của mình từ thị trường trong một số trường hợp. Cổ phần này có thể là của các nhà đầu tư tự do hoặc của các cổ đông. Bằng cách giảm giá trị sổ sách của công ty, số tiền doanh nghiệp sử dụng để mua cổ phiếu quỹ sẽ được điều chỉnh trong tài khoản.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản chứng khoán chi tiết và những lưu ý cho người mới bắt đầu 

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của một cổ phiếu của các doanh nghiệp

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của một cổ phiếu của các doanh nghiệp

Ưu điểm của giá trị sổ sách của cổ phiếu

Định giá doanh nghiệp

Hỗ trợ các cổ đông xác định giá trị cốt lõi của công ty để họ có thể lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp.

Dễ tính toán và thực hiện

Các số liệu cần thiết để tính toán chỉ số được tìm thấy trong báo cáo tài chính của công ty. Nó đơn giản và dễ tính toán.

Xác định được giá trị doanh nghiệp

Có thể được sử dụng để đánh giá các công ty đang thua lỗ mà các phương pháp khác như P/E hoặc chiết khấu dòng tiền không thể đánh giá được.

Hạn chế của giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Độ chính xác không phải tuyệt đối

Giá trị cổ phiếu theo sổ sách bắt nguồn từ một số hạng mục thu chi và công nợ. Trong quá trình tổng hợp, các hạng mục này có thể được điều chỉnh hoặc thay đổi. Giá trị của cổ phiếu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi điều này. Theo đó, giá trị sổ sách của cổ phiếu mà doanh nghiệp đưa ra ở từng thời điểm chỉ có tính tương đối.

Không được coi là chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp

Giá trị sổ sách chỉ là một phần trong việc đánh giá tình hình kinh doanh và năng lực của công ty. Đây không phải là tiêu chuẩn toàn diện để xác định lỗ hay lãi của một doanh nghiệp. Đồng thời cũng không phải là tài sản đảm bảo cho khoản vay. Do đó, nhà đầu tư nên sử dụng nhiều phương pháp để định giá cổ phiếu ngoài hệ số P/B.

Nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số P/B và P/E để định giá cổ phiếu chính xác. Trong trường hợp này, hệ số P/E sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp. Kết quả này sẽ cho thấy năng lực sản xuất và kinh doanh của công ty rõ hơn.

Có độ trễ về thời gian

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là một con số thay đổi liên tục. Nhưng các nhà đầu tư không phải lúc nào cũng thấy sự thay đổi này. Nhà đầu tư không thể có được giá trị sổ sách thực trước khi báo cáo tài chính của công ty cổ phần được phát hành.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là một con số thay đổi liên tục

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là một con số thay đổi liên tục

Một số câu hỏi thường gặp

BVPS là gì?

BVPS là viết tắt của Book Value Per Share trong tiếng Anh. Như vậy, BVPS có nghĩa là giá trị sổ sách của một cổ phiếu.

Tổng tài sản tính giá trị sổ sách gồm khoản nào?

Tổng tài sản của một doanh nghiệp gồm các khoản sau:

 • Tiền mặt hiện có
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản tiền thu vào
 • Tài sản ròng
 • Tài sản hữu hình: hàng tồn kho, nhà máy thiết bị, các khoản đầu tư và ứng trước của doanh nghiệp

Chỉ số BVPS bao nhiêu là tốt?

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (BVPS - Book Value per Share) là một chỉ số quan trọng để đánh giá giá trị cơ bản của một công ty. Tuy nhiên, việc xem xét liệu một BVPS là tốt hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngành công nghiệp của công ty, cấu trúc vốn và lợi nhuận của nó, và so sánh với các công ty trong cùng ngành.

Trên đây là bài viết về giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì? Hy vọng các nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức để định giá cổ phiếu một cách chính xác nhất. Và đừng quên vào chuyên mục chứng khoán của Tikop có rất nhiều kiến thức bổ ích nhé.

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

CHỨNG CHỈ QUỸ

Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

Với những nhà đầu tư cá nhân, việc chọn ETF hay dựa hơi vào ETF để tạo riêng một danh mục cho mình là sự cân nhắc đáng kể.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu? So sánh cổ phiếu và trái phiếu

CHỨNG KHOÁN

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu? So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Đầu tư là một trong những cách để tăng thu nhập và tích lũy tài sản. Trong thị trường tài chính, có hai loại đầu tư phổ biến là cổ phiếu và trái phiếu. Vậy

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

21/01/2024

Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh ATO đơn giản, hiệu quả nhất

CHỨNG KHOÁN

Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh ATO đơn giản, hiệu quả nhất

ATO là lệnh giao dịch chứng khoán được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến. Vậy lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO như thế nào cho hiệu quả? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

22/12/2023

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

Quỹ mở về bản chất là hình thức ủy thác vốn của nhà đầu tư vào quỹ, quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quỹ mở được chia thành 3 loại: quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng (gồm cả cổ phiếu và trái phiếu)

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

01/03/2023