Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Đóng góp bởi:

Tikop

Cập nhật:

01/03/2023

Trái Phiếu và Cổ Phiếu là 2 hình thức đầu tư chứng khoán xuất hiện đầu tiên và phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn còn các nhà đầu tư chưa quen với khái niệm đầu tư trái phiếu. Vậy Trái Phiếu là gì? Cổ Phiếu là gì? Và Trái Phiếu giống với, khác với Cổ Phiếu như thế nào?

Trái Phiếu và Cổ Phiếu là 2 hình thức đầu tư chứng khoán xuất hiện đầu tiên và phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn còn các nhà đầu tư chưa quen với khái niệm đầu tư trái phiếu. Vậy Trái Phiếu là gì? Cổ Phiếu là gì? Và Trái Phiếu giống với, khác với Cổ Phiếu như thế nào?

 ĐỊNH NGHĨA TRÁI PHIẾU

- Là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định.

- Có xác định khoảng thời gian cụ thể.

- Công ty phát hành phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.

 ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU

- Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ, và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành

- Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi Công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho những người nắm giữ Trái Phiếu trước, sau đó mới chia cho các Cổ đông.

 ĐỊNH NGHĨA CỔ PHIẾU

- Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

- Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu.

 ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU

- Để tìm kiếm lợi nhuận. Thông thường đây là mục đích chính khi mua bán cổ phiếu. Cổ phiếu là công cụ sinh lời cao và cũng là kênh đầu tư linh hoạt.

- Để nắm quyền biểu quyết và quản lý công ty: Đối với những cá nhân, tổ chức muốn năm quyền điều hành công ty, họ thường mua bán số lượng cổ phiếu khá lớn.

 ĐIỂM GIỐNG NHAU

- Là hình thức chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế.

- Đều là phương tiện huy động vốn đối với công ty phát hành.

- Đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư.

- Đều được hưởng chênh lệch giá.

 ĐIỂM KHÁC NHAU

 TRÁI PHIẾU

- Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ.

- Chủ nợ không có quyền tham gia và hoạt động của công ty.

- Có thời hạn nhất định.

- Được rút trước kì hạn.

- Thường ít rủi ro, rủi ro phụ thuộc vào độ an toàn của Doanh nghiệp.

- Do các doanh nghiệp và chính phủ phát hành.

- Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu.

 CỔ PHIẾU

- Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu là cổ đông.

- Không có lãi suất.

- Không có thời hạn, nó gắn liền với sự tồn tại của công ty.

- Độ rủi ro cao.

- Không được rút vốn trực tiếp.

- Do các doanh nghiệp cổ phần phát hành.

- Không có tính chuyển đổi thành Cổ phiếu.

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
tikop

TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Vốn chủ sở hữu là gì? Làm thế nào để phân biệt với nguồn vốn điều lệ

Nguyễn Nam Trung

28/03/2023

tikop

TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chiết khấu là gì? Cách tính tỷ lệ chiết khấu khi áp dụng trong kinh doanh?

Nguyễn Nam Trung

23/03/2023

tikop

TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Làm thế nào để đạt được tự do tài chính? 10 thói quen giúp bạn đạt được điều đó

Nguyễn Nam Trung

13/03/2023

tikop

TÀI CHÍNH CƠ BẢN

7 cấp độ tự do tài chính và các bước để đạt tự do tài chính

Nguyễn Nam Trung

13/03/2023