Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Quick Ratio (Tỷ số thanh toán nhanh) là gì? Ý nghĩa và công thức tính

Đóng góp bởi:

Võ Thị Mỹ Duyên

Cập nhật:

16/05/2024

Quick Ratio là chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính, đo lường khả năng thanh toán ngay lập tức của một doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào việc bán hàng tồn kho. Vậy Quick Ratio là gì? Ý nghĩa và công thức tính ra sao. Tham khảo bài viết sau nhé!

Quick Ratio là gì?

Quick Ratio (Acid Test Ratio) là chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp, thể hiện khả năng thanh toán ngay lập tức của công ty mà không cần phải dựa vào việc bán hàng tồn kho. Điều này giúp đánh giá tính thanh khoản tức thì và tình hình tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt trong việc quản lý rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư.

Quick Ratio là một công cụ quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Quick Ratio là một công cụ quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Ý nghĩa của Quick Ratio đối với doanh nghiệp

 • Hệ số Acid Test Ratio là chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình tài chính ngắn hạn của một công ty. Khi hệ số này nhỏ hơn 1, đây là một dấu hiệu cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán ngay lập tức các khoản nợ ngắn hạn. Điều này gợi lên cảnh báo cho nhà đầu tư và đòi hỏi sự cẩn trọng khi quyết định đầu tư vào các công ty có hệ số Acid Test Ratio thấp.
 • Nếu hệ số Acid Test Ratio thấp hơn rất nhiều so với tỷ số thanh toán ngay, điều này có thể cho thấy rằng công ty phụ thuộc quá nhiều vào hàng tồn kho. Đây thường là trường hợp của các công ty bán lẻ, nơi mà tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn thường thấp do hàng tồn kho chiếm phần lớn. Điều này có thể gây ra rủi ro trong việc thanh toán nhanh chóng các khoản nợ ngắn hạn.
 • Ngoài ra, việc so sánh hệ số Acid Test Ratio của một công ty trong năm hiện tại với các năm trước đó, cũng như so sánh với các công ty cùng ngành, giúp nhận diện xu hướng biến động và đánh giá mức độ cạnh tranh. Điều này cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp để đưa ra các chiến lược kinh doanh.

Hệ số Acid Test Ratio là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng tài chính ngắn hạn của một công ty

Hệ số Acid Test Ratio là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng tài chính ngắn hạn của một công ty

Cách tính Quick Ratio

Công thức tính Quick Ratio

Quick Ratio = (Tiền mặt + Đầu tư tài chính ngắn hạn + Khoản phải thu) / Nợ ngắn hạn

Trong đó:

 • Tiền mặt: Số tiền mặt mà doanh nghiệp có trong ngân hàng và quỹ tiền mặt.
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn: Các khoản đầu tư có thể bán được thành tiền mặt trong vòng 1 năm hoặc ít hơn, ví dụ như chứng khoán ngắn hạn, trái phiếu ngắn hạn.
 • Khoản phải thu: Số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp.
 • Nợ ngắn hạn: Các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong vòng 1 năm hoặc ít hơn, ví dụ như vay ngắn hạn, các khoản phải trả khác.

Bài tập tính Quick Ratio

Một doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán như sau:

Tiền mặt 5.000.000 đồng
Đầu tư tài chính ngắn hạn
15.000.000 đồng
Khoản phải thu
25.000.000 đồng
Nợ ngắn hạn
35.000.000 đồng

=> Quick Ratio = (5.000.000 + 15.000.000 + 25.000.000) / 35.000.000 = 1.14

=> Quick Ratio > 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ số Quick Ratio bao nhiêu là tốt?

 • Quick Ratio > 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt các khoản nợ ngắn hạn.
 • Quick Ratio = 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán vừa đủ các khoản nợ ngắn hạn.
 • Quick Ratio < 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán kém các khoản nợ ngắn hạn.

>>> Xem thêm: DTI là gì? Công thức tính, cách kiểm soát hệ số DTI hiệu quả

Quick Ratio = 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán vừa đủ các khoản nợ ngắn hạn

Quick Ratio = 1: Doanh nghiệp có khả năng thanh toán vừa đủ các khoản nợ ngắn hạn

Ưu và nhược điểm của chỉ số Quick Ratio

Ưu điểm

 • Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn một cách chính xác hơn: Quick Ratio chỉ tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản cao nhất (tiền mặt, các khoản phải thu ngắn hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn) để đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn trong trường hợp khẩn cấp. Do đó, nó cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp so với Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio), vốn bao gồm cả hàng tồn kho, có thể khó bán nhanh chóng để lấy tiền mặt.
 • Dự báo rủi ro thanh toán và khả năng hoạt động: Quick Ratio cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách dễ dàng, ngay cả khi gặp phải các tình huống bất ngờ. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro thanh toán và cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ ra quyết định đầu tư và vay vốn: Nhà đầu tư và nhà cung cấp vốn sử dụng Quick Ratio để đánh giá mức độ an toàn khi đầu tư hoặc cho vay vốn cho doanh nghiệp. Quick Ratio cao thể hiện mức độ bảo đảm cao cho các khoản vay, thu hút nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn với lãi suất thấp.

Nhược điểm 

 • Quick Ratio không bao gồm một số tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn như hàng tồn kho, do đó nó có thể đánh giá thấp khả năng thanh toán thực tế của doanh nghiệp.
 • Quick Ratio có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố theo mùa, ví dụ như doanh thu bán hàng tăng cao vào cuối năm.
 • Không cung cấp thông tin về khả năng tạo thu nhập trong tương lai: Quick Ratio chỉ cung cấp thông tin về khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp, nhưng nó không cung cấp thông tin về khả năng tạo thu nhập trong tương lai, đây cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán dài hạn của doanh nghiệp.

Tỷ số thanh khoản nhanh có lợi thế là một ước lượng cẩn thận hơn về độ thanh khoản của một công ty

Tỷ số thanh khoản nhanh có lợi thế là một ước lượng cẩn thận hơn về độ thanh khoản của một công ty

Phân biệt Quick Ratio và Current Ratio

  Quick Ratio Current Ratio
Khái niệm Quick Ratio (Acid Test Ratio) là chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp, thể hiện khả năng thanh toán ngay lập tức của công ty mà không cần phải dựa vào việc bán hàng tồn kho. Current Ratio là một chỉ số tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp.
Ý nghĩa Đo lường khả năng thanh toán ngay lập tức của doanh nghiệp bằng các tài sản có tính thanh khoản cao để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Đo lường khả năng thanh toán tổng thể của doanh nghiệp bằng tất cả các tài sản lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
Công thức Quick Ratio = (Tiền mặt + Đầu tư tài chính ngắn hạn + Khoản phải thu) / Nợ ngắn hạn Current Ratio = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn

Cách tối ưu chỉ số Quick Ratio cho doanh nghiệp

Tối ưu khoản phải thu

Thay đổi chính sách thanh toán và thu chi:

 • Tăng cường quản lý dòng tiền: Điều chỉnh thời gian thu tiền từ khách hàng và chi tiền cho nhà cung cấp sao cho phù hợp, nhằm cải thiện Quick Ratio và tối ưu hóa quỹ tiền mặt.
 • Khuyến khích thanh toán trước hạn: Khuyến khích khách hàng thanh toán trước hạn bằng cách cung cấp ưu đãi hoặc chiết khấu, giúp cải thiện lưu lượng tiền mặt và Quick Ratio.

Tối ưu hóa cơ cấu nợ ngắn hạn và dài hạn:

 • Chủ động tái cơ cấu nợ: Đánh giá lại cơ cấu nợ để tối ưu hóa kỳ hạn và lãi suất, giảm áp lực trên nguồn lực ngắn hạn và cải thiện Quick Ratio.
 • Xác định lại nguồn vốn dài hạn: Xem xét việc chuyển đổi một phần nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn để cải thiện Quick Ratio và giảm áp lực tài chính ngắn hạn, tạo điều kiện cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Tối ưu hàng tồn kho

Tối ưu quản lý hàng tồn kho:

 • Áp dụng phương pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả: Doanh nghiệp nên áp dụng các phương pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả như JIT (Just-In-Time) để giảm thiểu lượng hàng tồn kho, từ đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.
 • Thanh lý hàng tồn kho cũ: Doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra và thanh lý hàng tồn kho cũ, lỗi mốt để tránh lãng phí tài nguyên và giảm thiểu rủi ro mất giá trị hàng hóa.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng:

 • Xác định và chọn lựa những nhà cung cấp đáng tin cậy và hiệu quả: Đánh giá và lựa chọn các đối tác cung cấp có uy tín, có khả năng cung ứng đúng hạn và chất lượng hàng hóa tốt.
 • Xây dựng mối quan hệ đối tác tốt: Xây dựng mối quan hệ cộng tác lâu dài với các nhà cung cấp, tạo ra một môi trường hợp tác và chia sẻ thông tin để tối ưu hóa hiệu suất của chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp nên áp dụng các phương pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả như JIT để giảm thiểu lượng hàng tồn kho

Doanh nghiệp nên áp dụng các phương pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả như JIT để giảm thiểu lượng hàng tồn kho

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Quick Ratio quan trọng với doanh nghiệp?

Tỷ số Thanh toán Nhanh (Quick Ratio) cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của một công ty chỉ bằng cách sử dụng các tài sản lưu động có tính thanh khoản cao nhất. Tỷ số này quan trọng vì nó báo hiệu cho ban quản lý nội bộ và các nhà đầu tư bên ngoài liệu công ty có bị thiếu hụt tiền mặt hay không. Quick Ratio cũng có giá trị hơn các tỷ số thanh khoản khác, chẳng hạn như Tỷ số Thanh toán hiện hành, bởi vì nó có cách tiếp cận bảo thủ nhất để phản ánh khả năng huy động tiền mặt của công ty.

Tại sao Quick Ratio không bao gồm hàng tồn kho?

Quick Ratio không bao gồm hàng tồn kho vì hàng tồn kho thường khó bán hơn so với các tài sản khác như tiền mặt và các khoản phải thu. Việc bao gồm hàng tồn kho có thể làm sai lệch khả năng thanh toán thực tế của doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm về kiến thức về Quick Ratio (Tỷ số thanh toán nhanh) là gì? Ý nghĩa và công thức tính. Theo dõi Tikop để đón đọc các bài viết kiến thức tài chính mới nhất nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới đang có một xu hướng là giới trẻ sử dụng ngày càng nhiều các ứng dụng dịch vụ tài chính trên điện thoại thông minh. Bên cạnh dịch vụ thanh toán thì đầu tư với số tiền lẻ hay một khoản để dành nhỏ đang thu hút mạnh những người thích công nghệ, quan tâm đến tài chính trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp và nhận thức của giới trẻ về đầu tư ngày càng tăng.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/02/2024

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

Lạm phát – tưởng chừng là một khái niệm rất vĩ mô và “đao to búa lớn” toàn thấy trên TV, nên đôi khi ta tặc lưỡi bỏ qua. Chuyện đó đã có chính phủ, thế giới lo. Nhưng suy cho cùng chính nhiều cá nhân chúng ta làm nên một quốc gia. Thế nên hãy nhớ rằng: một khi đã là thành viên của xã hội, lạm phát sẽ tác động đến bạn dù bạn có để ý hay không! Đó là lý do bạn cần phải tìm hiểu xem lạm phát là gì và nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024