Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Chỉ số GNI là gì? Phân biệt GNI với GDP, có cách tính, ví dụ

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

05/05/2024

Chỉ số GNI là một chỉ số quan trọng đo lường sức khỏe kinh tế của một quốc gia. Cùng Tikop tìm hiểu chỉ số GNI là gì và sự khác nhau giữa GNI với GDP qua bài viết sau nhé!

GNI là gì?

Chỉ số GNI là gì?

GNI là viết tắt của Gross National Income. Đây là một chỉ số kinh tế, dùng để tính tổng thu nhập của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm. GNI được sử dụng để đo lường sức mạnh kinh tế của một quốc gia.

GNI để tính tổng thu nhập của một quốc gia

GNI để tính tổng thu nhập của một quốc gia

Ví dụ về GNI

Quốc gia X có các nguồn thu nhập từ các nguồn sau: tiền lương từ công dân, lợi nhuận của các doanh nghiệp, thu nhập từ đầu tư nước ngoài và các dịch vụ tài chính.

 • Tiền lương của công dân trong quốc gia X trong năm là 100 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận của các doanh nghiệp đạt 50 tỷ đồng.
 • Thu nhập từ đầu tư nước ngoài là 30 tỷ đồng.
 • Các dịch vụ tài chính đóng góp 20 tỷ đồng.

GNI là tổng thu nhập của một quốc gia, do đó GNI của quốc gia X là tổng tiền lương từ công dân, lợi nhuận của các doanh nghiệp, thu nhập từ đầu tư nước ngoài và các dịch vụ tài chính là 200 tỷ đồng.

Đặc điểm của GNI

GNI là một chỉ số kinh tế bao gồm tổng số tiền đầu tư của người dân, chi tiêu cá nhân, chi phí tiêu dùng của chính phủ và thu nhập thuần từ tài sản ở nước ngoài. Thường người ta sử dụng GNI để thay thế cho GDP (tổng sản phẩm quốc nội) nhằm đo lường và theo dõi sự thịnh vượng của một nền kinh tế. Điều này giúp tạo ra một cái nhìn toàn diện hơn về giá trị thu nhập, bao gồm cả các giá trị tạo ra từ nhiều thị trường, không chỉ giới hạn trong nước.

Dưới đây là những đặc điểm để phân biệt GNI và các chỉ số khác như GDP hay GNP:

 • GNI tập trung vào sự phát triển thịnh vượng và thường được sử dụng nhiều trong các nước phát triển.
 • GNI được sử dụng phổ biến tại Liên hợp quốc cùng với Ngân hàng Thế giới.
 • GNI chịu ảnh hưởng lớn từ các nguồn lực trong nước, bao gồm tổng đầu tư của người dân, chỉ tiêu cá nhân, chi phí tiêu dùng của chính phủ và thu nhập thuần từ tài sản ở nước ngoài.
 • GNI có mối liên kết chặt chẽ với cuộc sống của người dân, bao gồm mức sống, thu nhập và các yếu tố liên quan.

GNI là một chỉ số kinh tế bao gồm tổng số tiền đầu tư của người dân

GNI là một chỉ số kinh tế bao gồm tổng số tiền đầu tư của người dân

Ý nghĩa của GNI

Ý nghĩa của chỉ số GNI:

 • GNI phản ánh tổng thu nhập thực của quốc gia, một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tăng trưởng kinh tế một cách đầy đủ và chính xác.
 • GNI là cơ sở để nghiên cứu đánh giá mối quan hệ sản xuất, phân phối thu nhập, và các mối quan hệ kinh tế vĩ mô khác trong một nền kinh tế.
 • GNI giúp xác định và đo lường quy mô kinh tế của một quốc gia, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng để phân tích và đưa ra các chính sách kinh tế.

>>> Xem thêm: DTI là gì? Công thức tính, cách kiểm soát hệ số DTI hiệu quả

GNI phản ánh tổng thu nhập thực của quốc gia

GNI phản ánh tổng thu nhập thực của quốc gia

Cách tính chỉ số GNI

Tính theo giá hiện hành

GNI = GDP (tổng sản lượng cả nước) + Giá trị chênh lệch giữa mức lương mà người lao động làm việc tại nước ngoài gửi về và lao động trong nước gửi ra nước ngoài + Lượng chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài

Trong đó:

 • GNI: Tổng mức thu nhập quốc dân
 • GNP: Tổng lượng sản phẩm cả nước
 • Giá trị chênh lệch giữa mức lương mà người lao động làm việc tại nước ngoài gửi về và lao động trong nước gửi ra nước ngoài: phần còn lại sau khi trừ đi các khoản thu nhập khác và thù lao trả cho lao động nước ngoài làm việc tại quốc gia đó, bao gồm mức lương và các khoản thu nhập khác được trả cho lao động nước ngoài, cũng như lao động thường trú trong nước trong trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại quốc gia đó.
 • Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài và thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài: kết quả của người dân, doanh nghiệp hoặc đơn vị thường trú trong nước nhận được nguồn tiền từ nước ngoài hoặc từ các cá nhân làm việc tại nước ngoài, nhưng không sống và thường trú tại nước sở tại.

Ví dụ: Quốc gia Y có GDP là 100 tỷ đồng. Giá trị chênh lệch lương mà người lao động làm việc tại nước ngoài gửi về là 5 tỷ đồng, và chênh lệch thu nhập sở hữu nhận và trả cho nước ngoài là 2 tỷ đồng.

GNI = 100 tỷ đồng + 5 tỷ đồng + 2 tỷ đồng = 107 tỷ đồng

Vậy GNI của quốc gia đó là 107 tỷ đồng.

Tính theo giá so sánh

GNI = GNI theo năm cần tính/ GDP chỉ số giảm phát của các năm cần so sánh

Trong đó, chỉ số giảm phát GDP là chỉ số tính theo phần trăm phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước

Ví dụ:

GNI theo năm cần tính là 150 tỷ đồng và GDP chỉ số giảm phát của các năm cần so sánh là 1.5. Ta có thể tính GNI như sau:

GNI = 150 tỷ đồng/ 1.5 = 100 tỷ đồng

Vậy GNI là 100 tỷ đồng dựa trên GNI theo năm cần tính và GDP chỉ số giảm phát của các năm cần so sánh. 

Có 2 cách tính GNI

Có 2 cách tính GNI

Phân biệt GNI và GDP

  GNI GDP
Tên gọi Gross National Income - Chỉ số chỉ tổng thu nhập của một quốc gia Gross Domestic Product - Giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra
Ý nghĩa GNI là chỉ số kinh tế, dùng để tính tổng thu nhập của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định trong một thời kỳ nhất định.
Công thức GNI = GDP (tổng sản lượng cả nước) + Giá trị chênh lệch giữa mức lương mà người lao động làm việc tại nước ngoài gửi về và lao động trong nước gửi ra nước ngoài + Lượng chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài

GDP = Consumption (chi tiêu cá nhân) + Investment (đầu tư) + Goverment Spending (chi tiêu chính phủ) + Net Export (Xuất khẩu ròng)

Phân biệt chỉ số GNI và GDP

Phân biệt chỉ số GNI và GDP

Câu hỏi thường gặp

GNI là viết tắt của từ gì?

GNI là viết tắt của từ Gross National Income.

GNI/ người là gì?

GNI/ người là chỉ số kinh tế nhằm đo lường thu nhập trung bình của một quốc gia.

GNI PPP là gì?

GNI PPP là viết tắt của Gross National Income Purchasing Power Parity. Đây là chỉ số kinh tế đo lường thu nhập một quốc gia dựa trên sức mua hàng hóa và dịch vụ. 

GNI đơn vị là gì?

Đơn vị của GNI là tiền tệ.

GDP và GNI bình quân đầu người là tiêu chí để làm gì?

GDP và GNI bình quân đầu người là những tiêu chí quan trọng dùng để so sánh, đánh giá sức mạnh phát triển kinh tế và mức sống dân cư giữa các quốc gia.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn một số thông tin về chỉ số GNI. Cùng đón đọc những bài viết về kiến thức tài chính sau của Tikop nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Xu hướng đầu tư từ tiền lẻ

Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới đang có một xu hướng là giới trẻ sử dụng ngày càng nhiều các ứng dụng dịch vụ tài chính trên điện thoại thông minh. Bên cạnh dịch vụ thanh toán thì đầu tư với số tiền lẻ hay một khoản để dành nhỏ đang thu hút mạnh những người thích công nghệ, quan tâm đến tài chính trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp và nhận thức của giới trẻ về đầu tư ngày càng tăng.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/02/2024

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Lạm phát là gì? Nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao?

Lạm phát – tưởng chừng là một khái niệm rất vĩ mô và “đao to búa lớn” toàn thấy trên TV, nên đôi khi ta tặc lưỡi bỏ qua. Chuyện đó đã có chính phủ, thế giới lo. Nhưng suy cho cùng chính nhiều cá nhân chúng ta làm nên một quốc gia. Thế nên hãy nhớ rằng: một khi đã là thành viên của xã hội, lạm phát sẽ tác động đến bạn dù bạn có để ý hay không! Đó là lý do bạn cần phải tìm hiểu xem lạm phát là gì và nên làm gì khi gặp tình trạng lạm phát tăng cao

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024