Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Lợi nhuận thuần túy là gì? Cách tính lợi nhuận thuần đúng 2024

Đóng góp bởi:

Nguyễn Thế Đông

Cập nhật:

20/05/2024

Lợi nhuận thuần là một trong những chỉ số quan trong báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp có thể xác định được tình hình kinh doanh và đưa ra các chiến lược phát triển thông qua chỉ số này. Cùng tìm hiểu xem lợi nhuận thuần là gì và công thức tính lợi nhuận thuần ngay sau đây nhé!

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là phần lợi nhuận sau khi lấy doanh thu từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính trừ đi tổng giá vốn hàng bán, chi phí vận hành, bán hàng và các hoạt động tài chính. Lợi nhuận thuần còn được gọi là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần tiếng Anh là gì?

Lợi nhuận thuần trong tiếng Anh là Net Profit. Thuật ngữ này vô cùng phổ biến trong các báo cáo của doanh nghiệp. Các nhà quản trị có thể nắm được tình hình kinh doanh ở thời điểm hiện tại và đưa ra chiến lược phát triển trong tương lai. 

Lợi nhuận thuần có ý nghĩa gì?

Lợi nhuận nói chung và lợi nhuận thuần nói riêng là các chỉ số quan trọng để một doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình tài chính của công ty. 

Đối với chủ doanh nghiệp

Các nhà quản trị có thể dựa vào chỉ số lợi nhuận thuần để theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Thay vì nhìn vào quá trình làm việc, các chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm được hiệu quả của các hoạt động kinh doanh hay đầu tư tài chính.

Ngoài ra, lợi nhuận thuần giúp những người đứng đầu doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình kinh doanh và đưa ra các chiến lược phát triển tiếp theo. Chẳng hạn, nếu tình hình kinh doanh phát triển mạnh và đạt lợi nhuận thuần lớn, doanh nghiệp có thể mở rộng hoạt động đầu tư sang các lĩnh vực khác. 

Lợi nhuận thuần có ý nghĩa quan trọng với các doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần có ý nghĩa quan trọng với các doanh nghiệp

Đối với cổ đông

Báo cáo tài chính giúp các cổ đông nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó họ có thể xem xét việc có nên quyết định đầu tư hay không. Bên cạnh đó, chỉ số lợi nhuận thuần giúp các cổ đông có thể xác định một phần tiền lãi khi đầu tư vào doanh nghiệp.

 Lợi nhuận thuần giúp các cổ đông nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần giúp các cổ đông nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Đối với các nhà đầu tư 

Các nhà đầu tư có thể so sánh tình hình hoạt động các doanh nghiệp với nhau thông qua các bản báo cáo tài chính. Một số chỉ số có thể tham khảo như lợi nhuận thuần, lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế,...Các chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư có thể đưa các quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu có thật thay vì đặt niềm tin theo người khác hoặc FOMO theo thị trường.

Các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư dựa trên chỉ số lợi nhuận thuần

Các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư dựa trên chỉ số lợi nhuận thuần

Công thức tính lợi nhuận thuần

Công thức tính đầy đủ

Công thức tính lợi nhuận thuần:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán + (Doanh thu từ hoạt động tài chính - Chi phí tài chính) - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Trong đó:

 • Doanh thu thuần: Phần tiền thu được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ sau khi đã trừ các khoản như chiết khấu thương mại, giảm giá, hàng bị trả lại.

 • Giá vốn hàng bán: Các khoản liên quan đến sản phẩm như nguyên vật liệu, vận chuyển, nhân sự sản xuất.

 • Doanh thu từ hoạt động tài chính: Có thể là tiền lãi gửi ngân hàng, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền thu được từ hoạt động cho vay vốn.

 • Chi phí tài chính: Các khoản chi trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp như đầu tư, góp vốn với các doanh nghiệp khác, vay vốn,...

 • Chi phí bán hàng: Các khoản chi phục vụ trực tiếp cho việc bán hàng như quảng cáo, hoa hồng, cửa hàng,...

 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí vận hành doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh như tiền lương cho nhân sự, Marketing, mặt bằng cửa hàng,... 

Công thức tính lợi nhuận thuần

Công thức tính lợi nhuận thuần

Công thức tính rút gọn

Công thức tính lợi nhuận thuần có thể được viết gọn như sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + Lợi nhuận tài chính - (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Trong đó:

 • Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn bán hàng

 • Lợi nhuận tài chính = Doanh thu từ hoạt động tài chính - Chi phí tài chính

Ví dụ cách tính lợi nhuận thuần

Chỉ tiêu

Mã số

Năm 2022

(Đơn vị: tỷ VND)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1

5

Các khoản giảm trừ doanh thu

2

0,25

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

10

4,750

Giá vốn hàng bán

11

2

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20 = 10 - 11

20

2,750

Doanh thu hoạt động tài chính

21

3,5

Chi phí tài chính (vay vốn ngân hàng)

22

0,5

Chi phí bán hàng

23

0,5

Chi phí quản lý doanh nghiệp

24

0,5

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

25 = 20 + (21 - 22) - 23 - 24

25

4,75

Thu nhập khác

26

1

Chi phí khác

27

0,6

Lợi nhuận khác

28 = 26 - 27

28

0,4

Tổng lợi nhuận trước thuế

30 = 25 + 28

30

5,15

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

40

0,5

Lợi nhuận sau thuế

50

4,65

Áp dụng công thức tính lợi nhuận thuần rút gọn, ta sẽ tính được như sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 2,750 + (3,5 - 0,5) - (0,5 + 0,5) = 4,75

Trên đây là ví dụ về thống kê các khoản chi và lợi nhuận của một doanh nghiệp. Có thể thấy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong trường hợp này là 4,75 tỷ VND. Lợi nhuận thuần này được tính sau khi lấy doanh thu bán hàng và lợi nhuận gộp trừ đi tất cả khoản phí bán hàng, giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính.

4 nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Kiểm soát bài toán tài chính thu - chi > 0

Để duy trì và phát triển bền vững, doanh nghiệp luôn phải chú trọng đến bài toán lợi nhuận làm sao để doanh thu luôn phải lớn hơn chi phí. Nếu chỉ số này dương, điều đó đồng nghĩa với doanh nghiệp đang có hoạt động kinh doanh hiệu quả. Một số nguyên tắc doanh nghiệp cần lưu ý như:

 • Kiểm soát các nguồn thu và chi 

 • Theo dõi thị trường tài chính thường xuyên để tránh các trường hợp lãi suất tăng quá cao nên không đủ khả năng thanh toán.

 • Hạn chế hàng tồn tránh các rủi ro thanh khoản có thể xảy ra.

 • Lập kế hoạch tài chính rõ ràng để có thể kiểm soát được dòng tiền của doanh nghiệp.

Xây dựng và bám sát kế hoạch tài chính

Các bản kế hoạch tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng và phát triển doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp nắm được tình hình doanh thu ở thời điểm hiện tại và đưa ra mục tiêu trong tương lai. Vì vậy, các hoạt động kinh doanh hay chiến lược phát triển cần xem xét dựa trên nguồn lực và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kế hoạch tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành doanh nghiệp

Tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận

Để tối ưu hóa lợi nhuận thuần, doanh nghiệp thường sẽ phải tăng doanh thu và giảm các chi phí trong khâu sản xuất hoặc nhân công. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giảm chi phí sản xuất không đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm hay dịch cũng giảm theo. Các nhà quản trị cần tối ưu các hoạt động đầu tư và sản xuất sao cho lợi nhuận thuần luôn luôn dương.

Hiểu rõ sức mạnh công cụ hỗ trợ quản lý

Với sự phát triển của công nghệ, các doanh nghiệp có thể vận dụng các phần mềm hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền. Đây là một cách giúp doanh nghiệp có thể tối ưu được chi phí trong thời gian dài.

Các nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Các nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Sự khác biệt giữa lợi nhuận thuần và lợi nhuận gộp

 

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận thuần

Khái niệm

Lợi nhuận gộp là phần tiền thu được sau khi trừ đi chi phí vốn (chưa tính đến các chi phí bán hàng, vận hành doanh nghiệp hay các hoạt động đầu tư,...)

Lợi nhuận thuần là phần tiền thu được sau khi trừ đi tất cả khoản phí như chi phí vận hành, giá vốn hay các hoạt động đầu tư,...

Ý nghĩa

Đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ việc tiêu thụ sản phẩm đến giá vốn (chưa bao gồm các doanh thu và chi phí gián tiếp)

Đánh giá toàn cảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh thu và chi phí gián tiếp.

Câu hỏi liên quan đến lợi nhuận thuần

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số giữa lợi nhuận thu được và tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi trong cùng một khoảng thời gian. Thuật ngữ này được dịch ra trong tiếng Anh là Return on sales, hay còn gọi tắt là ROS. 

Công thức tính tỷ suất lợi suất:

ROS = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu) x 100%

Lấy ví dụ với trường hợp bên trên (năm 2022), chúng ta có thể thấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 4,65 tỷ VND, doanh thu của doanh nghiệp là 8,5 tỷ VND. Vậy tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp được tính như sau:

ROS = (4,65 / 8,5) x 100% = 54,7%

Tỷ suất lợi nhuận như thế nào là tốt?

Đối với chỉ số ROS, tỷ lệ phần trăm càng cao đồng nghĩa với lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra càng lớn. Thông thường, nếu ROS lớn hơn 10% thì công ty đó đang hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, để xác định tỷ số bao nhiêu phần trăm là hợp lý cần dựa vào một số yếu tố khác như tỷ số trung bình ngành hay xu hướng chỉ số. 

Tỷ suất lợi nhuận như nào thì tốt?

Tỷ suất lợi nhuận như nào thì tốt?

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng có khác nhau không?

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng đều là các chỉ số lợi nhuận trong báo cáo tài chính, tuy nhiên, hai chỉ số này lại hoàn toàn khác nhau về cả khái niệm và ý nghĩa. Đối với lợi nhuận thuần, đây là phần lợi nhuận sau khi đã trừ tất cả các chi phí liên quan đến bán hàng, giá vốn, chi phí tài chính nhưng chưa bao gồm thuế. Trong khi đó, lợi nhuận ròng hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế là phần lợi nhuận sau khi đã trừ tất cả các khoản phí (bao gồm cả thuế). 

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận trước thuế có khác nhau không?

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận trước thuế là hai khái niệm khác nhau. Hiểu đơn giản, lợi nhuận thuần là phần lợi nhuận sau khi đã trừ đi các chi phí cố định. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế là phần lợi nhuận sau khi đã trừ đi cả chi phí cố định và chi phí phát sinh. Hai chỉ số lợi nhuận này đều chưa bao gồm các khoản thuế phải đóng.

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận sau thuế có khác nhau không?

Lợi nhuận thuần và lợi nhuận sau thuế là hai chỉ số hoàn toàn khác nhau. Đối với lợi nhuận sau thuế, đây được coi phần lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ các khoản thuế. Để tính được lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp bắt buộc phải tính lợi nhuận thuần trước. Công thức tính lợi nhuận sau thuế như sau: 

Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về lợi nhuận thuần là gì và công thức tính lợi nhuận thuần. Hy vọng bạn đã nắm rõ và phân biệt được các khái niệm về lợi nhuận trong doanh nghiệp. Theo dõi Tikop để cập nhật các kiến thức tài chính mới nhất nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

Người Do Thái chỉ chiếm 0.3% dân số thế giới nhưng nắm giữ đến 30% tài sản trên toàn thế giới. Bạn sẽ học được gì ở họ? Hãy chiêm nghiệm 5 bài học đắt giá của họ sau đây cùng Tikop

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

KINH NGHIỆM VÀ CHIA SẺ

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

Mỗi người có 1 cách làm giàu riêng: Người đầu tư vào Bitcoins, người lao vào làm việc để kiếm tiền. Tuy nhiên, có rất nhiều thói quen cản trở chúng ta không thể tiết kiệm được tiền để trở thành người giàu có. Cùng Tikop "tạm biệt" 5 thói quen xấu dưới đây để chúng ta có thể trở thành những nhà quản lí tài chính cá nhân thông thái.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024