Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính lợi nhuận gộp chính xác nhất

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

31/07/2023

Lợi nhuận gộp (Gross profit) hay còn gọi là lãi gộp là chỉ số vô cùng quan trọng trong báo cáo kinh doanh thường kỳ của doanh nghiệp. Lợi nhuận gộp là tổng lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi mọi chi phí liên quan đến sản xuất, bán sản phẩm hoặc chi phí cung cấp dịch vụ

Lợi nhuận gộp là thuật ngữ xuất hiện nhiều trong các báo cáo kinh doanh, là con số biểu hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng Tikop tìm hiểu lợi nhuận gộp là gì và cách tính lợi nhuận gộp chính xác nhất qua bài viết sau nhé!

Lợi nhuận gộp là gì?

Khái niệm

Lợi nhuận gộp (Gross profit) hay còn gọi là lãi gộp là chỉ số vô cùng quan trọng trong báo cáo kinh doanh thường kỳ của doanh nghiệp. Lợi nhuận gộp là tổng lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi mọi chi phí liên quan đến sản xuất, bán sản phẩm hoặc chi phí cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận gộp tiếng Anh là gì?

Lợi nhuận gộp trong tiếng anh được gọi là Gross Profits.

Ý nghĩa lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp có nhiều ý nghĩa quan trọng trong hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: 

 • Thông qua lợi nhuận gộp, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả của quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

 • Lợi nhuận gộp được xem là thước đo thành công của một doanh nghiệp, do đó nó tác động rất lớn đến quyết định mở rộng quy mô. Bằng các số liệu thu thập được, doanh nghiệp sẽ tiến hành phân phối phù hợp các loại chi phí, kiểm soát tốt lợi nhuận gộp, từ đó có thể thu hút các nhà đầu tư.

 • Đây cũng là cơ sở để đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận gộp cao hơn các đối thủ cùng ngành, điều này cho thấy sức khỏe tài chính đang rất tốt.

Lợi nhuận gộp có nhiều ý nghĩa quan trọng

Lợi nhuận gộp có nhiều ý nghĩa quan trọng

Đặc điểm của lợi nhuận gộp

 • Lãi gộp là thước đo sự hiệu quả của hoạt động kinh doanh, thể hiện hiệu quả trong việc sử dụng vốn để đạt được doanh thu.

 • Lợi nhuận gộp không chỉ xuất hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh mà còn thường xuyên xuất hiện trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

 • Lợi nhuận gộp sẽ thay đổi theo các loại phí: giá vật liệu đầu vào, tiền thuê nhân công, chi phí cho thiết bị, dịch vụ ngân hàng, thuê kho bãi, vận chuyển…

Lãi gộp là thước đo sự hiệu quả của hoạt động kinh doanh

Lãi gộp là thước đo sự hiệu quả của hoạt động kinh doanh

Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp

Thông qua số liệu lợi nhuận gộp, các nhà đầu tư sẽ xem xét và đánh giá mức độ rủi ro trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Các nhân tố thay đổi làm ảnh hưởng đến mức lợi nhuận gộp bao gồm:

 • Chi phí cho nguồn nhân lực.

 • Chi phí cho nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển.

 • Chi phí hao hụt trong quá trình sản xuất.

 • Chi phí xuất nhập kho.

 • Chi phí thẻ tín dụng khi khách mua sản phẩm/ dịch vụ bằng thẻ.

 • Khấu hao các thiết bị trên thời gian sử dụng.

 • Phí hoa hồng cho các nhân viên bán hàng.

Có nhiều yếu tố tác động thay đổi lợi nhuận gộp

Có nhiều yếu tố tác động thay đổi lợi nhuận gộp

Cách tính lợi nhuận gộp

Công thức tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Trong đó:

 • Doanh thu thuần được tính theo công thức: Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu.

 • Giá vốn hàng bán: Đây là chỉ tiêu thể hiện toàn bộ chi phí trực tiếp, được dùng để sản xuất hàng hóa/ dịch vụ đã bán của doanh nghiệp. Phần giá vốn bán hàng không bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

 • Doanh thu thuần: Chỉ tiêu biểu thị tổng doanh thu của doanh nghiệp đã thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu.

 • Các khoản giảm trừ doanh thu: Là các khoản làm doanh thu thuần hay doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu, hàng bị hồi, giảm giá hàng bán,...

Ví dụ minh hoạ

Để hiểu rõ hơn về công thức tính lợi nhuận gộp, bạn có thể tham khảo ví dụ sau:

Doanh thu của một doanh nghiệp A là 500.000.000 VNĐ. Giả sử chi phí hàng hóa bao gồm 200.000.000 VNĐ cho nguyên liệu và vật tư, chi phí trả cho người lao động là 80.000.000 VNĐ chi phí trả cho người lao động. Lợi nhuận gộp của công ty được tính như sau:

Lợi nhuận gộp = 500.000.000 – (200.000.000 + 80.000.000) = 220.000.000 VNĐ

Vậy công ty A có mức lãi gộp là 220.000.000 VNĐ.

Tìm hiểu tỷ suất lợi nhuận gộp 

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty. Tỷ suất được thể hiện với đơn vị phần trăm, cho biết các giá trị phản ánh trong lợi nhuận gộp và chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh

Cách tính tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Trong đó:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán (COGS)

Trong một số trường hợp, doanh thu được thay bằng doanh thu thuần và tỷ suất lợi nhuận gộp được tính bằng công thức:

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

Ví dụ:

Giả sử công ty X kiếm được 20 triệu $ doanh thu từ sản xuất các vật dụng. Được tính toán trên giá trị thu được thông qua những đơn hàng cụ thể. Trong đó các chi phí tham gia trong sản phẩm được xác định trên một phần giá trị sản phẩm. Được gọi là giá vốn hàng bán có giá trị là 10 triệu $.

Lợi nhuận gộp của ABC là 20 – 10 = 10 triệu $.

Tỷ suất lợi nhuận gộp hay tỷ lệ lãi của công ty lúc này là: 10/20 = 0,5 (50%).

Phân biệt tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận gộp

Phân biệt

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Lợi nhuận gộp

Khái niệm

Là chỉ số cho biết các giá trị phản ánh trong lợi nhuận gộp và chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu.

Số tiền còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng hóa từ doanh thu thuần

Tính ứng dụng

Nhà quản trị sẽ đưa ra các chính sách về giá sản phẩm cũng như chương trình bán hàng phù hợp với chi phí vốn bỏ ra để tối ưu lợi nhuận, mở rộng và phát triển thị trường.

Đánh giá được hiệu quả của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động và những nguồn vật tư của  mình.

Công thức

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu.

Doanh thu thuần - Giá vốn bán hàng = Lợi nhuận gộp

Phân biệt lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng và lợi nhuận thuần

Phân biệt

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận thuần

Khái niệm

Số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh từ doanh thu bán hàng.

Số tiền còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng hóa từ doanh thu thuần

Là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm, chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng và các khoản chi phí khác trong kỳ báo cáo.

Tính ứng dụng

Cho biết số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đánh giá được hiệu quả của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động và những nguồn vật tư của  mình.

Lợi nhuận thuần giúp phản ánh tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp, gián tiếp

Công thức

Doanh thu - Tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận ròng

Doanh thu thuần - Giá vốn bán hàng = Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + doanh thu hoạt động tài chính - (Chi phí bán hàng + Chi phí tài chính + chi phí quản lý doanh nghiệp)

Ví dụ

Số liệu từ công ty A như sau:

Doanh thu: 2 tỷ

Giá vốn hàng bán: 500 triệu

Tiền lương nhân viên: 300 triệu

Chi phí hoạt động: 200 triệu

Thuế: 200 triệu

Áp dụng vào hai cách tính trên:

Cách 1: Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = 2 tỷ - 500 triệu - 300 triệu - 200 triệu - 200 triệu = 800 triệu

Doanh thu của một doanh nghiệp A là 500.000.000 VNĐ. Giả sử chi phí hàng hóa bao gồm 200.000.000 VNĐ cho nguyên liệu và vật tư, chi phí trả cho người lao động là 80.000.000 VNĐ chi phí trả cho người lao động. Lợi nhuận gộp của công ty được tính như sau:

Lợi nhuận gộp = 500.000.000 – (200.000.000 + 80.000.000) = 220.000.000 VNĐ

Vậy công ty A có mức lãi gộp là 220.000.000 VNĐ.

Doanh thu hoạt động tài chính của một doanh nghiệp A là 500.000.000 VNĐ. Lợi nhuận gộp của công ty được tính ra là 220.000.000. Vậy lợi nhuận thuần của công ty = 500.000.000+220.000.000= 720.000.000 đồng

Phân biệt lợi nhuận gộp và doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp có sự khác biệt với các lợi nhuận khác

Lợi nhuận gộp có sự khác biệt với các lợi nhuận khác

Phân biệt

Lợi nhuận gộp

Doanh thu thuần

Khái niệm

Số tiền còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng hóa từ doanh thu thuần

Là khoản tiền doanh nghiệp nhận về từ việc bán hàng hóa và dịch vụ được khấu trừ các loại thuế và các khoản giảm trừ (bao gồm: thuế xuất nhập khẩu, doanh thu bị trả lại, giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại…).

Tinh ứng dụng

Đánh giá được hiệu quả của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động và những nguồn vật tư của  mình.

Nhà quản trị doanh nghiệp thông qua việc phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần sẽ có căn cứ để đưa ra các chính sách từ bán hàng, sản xuất, phân phối sản phẩm

Công thức

Doanh thu thuần - Giá vốn bán hàng = Lợi nhuận gộp

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp - Các khoản giảm trừ doanh thu.

Ví dụ

Doanh thu của một doanh nghiệp A là 500.000.000 VNĐ. Giả sử chi phí hàng hóa bao gồm 200.000.000 VNĐ cho nguyên liệu và vật tư, chi phí trả cho người lao động là 80.000.000 VNĐ chi phí trả cho người lao động. Lợi nhuận gộp của công ty được tính như sau:

Lợi nhuận gộp = 500.000.000 – (200.000.000 + 80.000.000) = 220.000.000 VNĐ

Vậy công ty A có mức lãi gộp là 220.000.000 VNĐ.

Công ty sản xuất giày A tại Việt Nam có tổng doanh thu năm 2020 là 39 tỷ đồng. Để đạt được số liệu kinh doanh đó, công ty đã thực hiện chương trình giảm giá 10% trên tất cả các sản phẩm bán ra. Tuy nhiên, trong số 39 tỷ đồng đó thì công ty đã bị hoàn trả lại sản phẩm do bị lỗi và tổng số tiền hoàn trả lại là 3 tỷ đồng. Vậy doanh thu thuần của công ty sản xuất giày A là bao nhiêu?

Trả lời:

Doanh thu thuần = 39 tỷ – (10% x 39 tỷ) – 3 tỷ = 32,1 tỷ đồng.

Vậy doanh thu thuần của doanh nghiệp là 32,1 tỷ đồng

Một số câu hỏi thường gặp

Lợi nhuận gộp giảm nói lên điều gì?

Lợi nhuận gộp giảm phản ánh công ty hay doanh nghiệp đang hoạt động chưa hiệu quả, cần đánh giá lại và tối ưu các chi phí.

Lợi nhuận gộp tăng nói lên điều gì?

Khi lợi nhuận gộp tăng, nhu cầu của thị trường về sản phẩm, dịch vụ cũng cao và ngược lại. Khi này, doanh nghiệp sẽ cần có kế hoạch, định hướng cụ thể để đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp có phải là lợi nhuận trước thuế?

Lợi nhuận gộp không phải là lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế là số liệu kế toán đo lượng số lợi nhuận mà một doanh nghiệp, tổ chức thực hiện trước khi thanh toán các khoản thuế và lãi vay (nếu có). Còn lợi nhuận gộp là nguồn lợi nhận đã được trừ hết các khoản chi phí.

Lợi nhuận gộp trên báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh điều gì?

Lợi nhuận gộp là thước đo phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng) thể hiện số tiền lãi thực tế doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi mọi chi phí và thuế.

Chênh lệch giữa doanh thu thuần và lợi nhuận gộp là gì?

Chênh lệch giữa doanh thu thuần và lợi nhuận gộp là giá vốn bán hàng hóa 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì?

Lợi nhuận gộp chính là giá trị chênh lệch của doanh thu bán ra thị trường và chi phí bỏ ra cho sản phẩm đó hoặc khấu trừ chi phí liên quan đến tạo ra sản phẩm, chi phí cung cấp dịch vụ… Như vậy lợi nhuận gộp có thể hiểu là lợi nhuận thu được sau khi trừ các chi phí giá vốn hàng bán hay còn gọi là doanh thu thuần.

Bài tập tính lợi nhuận gộp

Bài tập 1: Doanh thu của một doanh nghiệp A là 600.000.000 VNĐ. Giả sử chi phí hàng hóa bao gồm 100.000.000 VNĐ cho nguyên liệu và vật tư, chi phí trả cho người lao động là 50.000.000 VNĐ chi phí trả cho người lao động. Tính lợi nhuận gộp của Doanh nghiệp A?

Bài tập 2: Công ty A kiếm được 50 triệu $ doanh thu từ sản xuất xe. Trong đó các chi phí tham gia trong sản phẩm được xác định trên một phần giá trị sản phẩm. Được gọi là giá vốn hàng bán có giá trị là 30 triệu $. Tính tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty A.

Qua bài viết trên, Tikop đã giúp bạn tìm hiểu thông tin vê thuật ngữ lợi nhuận gộp là gì và cách tính lợi nhuận gộp chính xác nhất. Tham khảo các chuyên mục Kiến thức tài chính của Tikop để đón đọc thêm nhiều chủ đề hấp dẫn khác nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Nguồn tham khảo

https://topi.vn/loi-nhuan-gop.html#3-dac-diem-cua-loi-nhuan-gop

https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/loi-nhuan-gop-la-gi#cac-yeu-to-anh-huong-den-loi-nhuan-gop

https://luatminhkhue.vn/loi-nhuan-gop-la-gi.aspx#google_vignette

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

Người Do Thái chỉ chiếm 0.3% dân số thế giới nhưng nắm giữ đến 30% tài sản trên toàn thế giới. Bạn sẽ học được gì ở họ? Hãy chiêm nghiệm 5 bài học đắt giá của họ sau đây cùng Tikop

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

KINH NGHIỆM VÀ CHIA SẺ

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

Mỗi người có 1 cách làm giàu riêng: Người đầu tư vào Bitcoins, người lao vào làm việc để kiếm tiền. Tuy nhiên, có rất nhiều thói quen cản trở chúng ta không thể tiết kiệm được tiền để trở thành người giàu có. Cùng Tikop "tạm biệt" 5 thói quen xấu dưới đây để chúng ta có thể trở thành những nhà quản lí tài chính cá nhân thông thái.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024