Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Due Diligence là gì? Quy trình thực hiện thẩm định doanh nghiệp

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

11/12/2023

Sự phát triển của thị trường tài chính toàn cầu và xu hướng các công ty phát triển ở các ngành nghề khác nhau đang ngày càng thúc đẩy hoạt động M&A. Một quy trình quan trọng thường được đề cập trong lĩnh vực này là Due Diligence . Vậy Due Diligence là gì và quy trình như thế nào? Cùng xem bài viết sau nhé!

Due Diligence là gì?

Khái niệm Due Diligence

Due Diligence (hay còn gọi là thẩm định) là quá trình nghiên cứu và đánh giá cẩn thận một công ty, tài sản hoặc giao dịch trước khi tiến hành một thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh. Nó thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư, ngân hàng, luật sư hoặc bất kỳ ai có quan tâm đến việc mua bán, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh với một thực thể khác.

Due Diligence là quá trình nghiên cứu và đánh giá cẩn thận một công ty

Due Diligence là quá trình nghiên cứu và đánh giá cẩn thận một công ty

Ví dụ về Due Diligence

Chương trình Shark Tank là một chương trình thể hiện quá trình Due Diligence các nhà đầu tư rất cẩn thận. Trên truyền hình, các Shark hỏi những câu hỏi chi tiết về hoạt động của công ty, báo cáo dữ liệu và sau đó đưa ra quyết định đầu tư.

Ý nghĩa của hoạt động Due Diligence

Hoạt động Due Diligence có ý nghĩa quan trọng trong các giao dịch và quyết định kinh doanh. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của hoạt động Due Diligence:

 • Giảm thiểu rủi ro: Due Diligence giúp xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến giao dịch hoặc công ty mục tiêu. Bằng cách nắm bắt thông tin về tài chính, pháp lý, môi trường, nhân sự và quản trị công ty, bạn có thể đánh giá các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro tiềm năng. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định thông thái và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
 • Xác định giá trị thực: Due diligence giúp xác định giá trị thực của công ty hoặc tài sản được nghiên cứu. Bằng cách xem xét chi tiết thông tin tài chính, hiệu suất kinh doanh, tài sản và cơ hội tăng trưởng, bạn có thể đưa ra một đánh giá chính xác về giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng của mục tiêu.
 • Định hình điều khoản và điều kiện: Due diligence cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy để bạn đàm phán và định hình các điều khoản và điều kiện trong giao dịch. Bằng cách hiểu rõ về tình hình tài chính, pháp lý, môi trường và quản trị công ty, bạn có thể đưa ra các yêu cầu, điều kiện và cam kết cụ thể để bảo vệ lợi ích của bạn.
 • Tăng cơ hội thành công: Due diligence giúp bạn hiểu rõ hơn về mục tiêu nghiên cứu và tạo ra cơ hội thành công trong giao dịch. Bằng cách phân tích các yếu tố kinh doanh quan trọng, bạn có thể xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội tăng trưởng và tiềm năng cạnh tranh. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định thông thái và tận dụng cơ hội để đạt được thành công kinh doanh.
 • Bảo vệ quyền lợi và hạn chế trách nhiệm: Due diligence giúp bảo vệ quyền lợi của bạn và giảm thiểu trách nhiệm tiềm ẩn. Bằng cách nắm bắt thông tin pháp lý, tài chính và quản trị, bạn có thể đưa ra các điều kiện và cam kết để đảm bảo rằng các vấn đề tiềm ẩn được giải quyết và trách nhiệm được phân chia rõ ràng trong giao dịch.

Hoạt động Due Diligence có ý nghĩa quan trọng trong các giao dịch và quyết định kinh doanh

Hoạt động Due Diligence có ý nghĩa quan trọng trong các giao dịch và quyết định kinh doanh

Các hình thức Due Diligence phổ biến

Hình thức này tập trung vào việc kiểm tra các vấn đề pháp lý liên quan đến mục tiêu. Nó bao gồm xem xét hợp đồng, văn bản pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ, cam kết pháp lý, vụ kiện đang diễn ra và tuân thủ quy định pháp luật. Mục tiêu là đảm bảo rằng mục tiêu tuân thủ các quy định pháp luật và không có vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

Legal Due Diligence kiểm tra các vấn đề pháp lý liên quan đến mục tiêu

Legal Due Diligence kiểm tra các vấn đề pháp lý liên quan đến mục tiêu

Tax & Financial Due Diligence (Thẩm định thuế và tài chính)

Tax & Financial Due Diligence (Thẩm định thuế và tài chính) là quá trình kiểm tra và đánh giá thông tin tài chính của một công ty hoặc tài sản. Nó bao gồm xem xét báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, lưu chuyển tiền tệ, cấu trúc vốn, tài sản và nợ phải trả. Mục tiêu là đánh giá sức khỏe tài chính, hiệu suất kinh doanh và khả năng tạo lợi nhuận của mục tiêu.

ax & Financial Due Diligence là quá trình kiểm tra và đánh giá thông tin tài chính

ax & Financial Due Diligence là quá trình kiểm tra và đánh giá thông tin tài chính

Commercial Due Diligence (Thẩm định thương mại)

Commercial Due Diligence (CDD) hay còn được gọi là Thẩm định thương mại, là một hình thức đặc biệt của hoạt động Due Diligence, tập trung vào việc đánh giá các yếu tố kinh doanh và thị trường liên quan đến một công ty hoặc dự án. Mục đích chính của Commercial Due Diligence là cung cấp thông tin và đánh giá chi tiết về mặt thương mại của mục tiêu, nhằm giúp các nhà đầu tư, công ty hoặc các bên liên quan đưa ra quyết định thông thái và đánh giá tiềm năng tăng trưởng kinh doanh.

Commercial Due Diligence (CDD) hay còn được gọi là Thẩm định thương mại

Commercial Due Diligence (CDD) hay còn được gọi là Thẩm định thương mại

Administrative Due Diligence (Thẩm định quản lý hành chính)

Thẩm định quản lý hành chính là một hình thức Due Diligence tập trung vào việc đánh giá các khía cạnh quản lý và tổ chức hành chính của một công ty hoặc tổ chức. Mục đích chính của Administrative Due Diligence là đảm bảo rằng quy trình quản lý hành chính của mục tiêu đáp ứng các yêu cầu pháp lý, tuân thủ quy định và cung cấp các hệ thống và quy trình hiệu quả.

Thẩm định quản lý hành chính tập trung vào việc đánh giá các khía cạnh quản lý và tổ chức hành chính

Thẩm định quản lý hành chính tập trung vào việc đánh giá các khía cạnh quản lý và tổ chức hành chính

Technical Due Diligence (Thẩm định kỹ thuật)

Thẩm định kỹ thuật là quá trình đánh giá các khía cạnh kỹ thuật và công nghệ của một công ty, dự án hoặc tài sản trong quá trình mua bán, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Mục đích chính của Technical Due Diligence là đánh giá tính khả thi kỹ thuật của mục tiêu, xác định các rủi ro và cơ hội kỹ thuật, và cung cấp thông tin quan trọng cho quyết định đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh.

Thẩm định kỹ thuật là quá trình đánh giá các khía cạnh kỹ thuật và công nghệ

Thẩm định kỹ thuật là quá trình đánh giá các khía cạnh kỹ thuật và công nghệ

Human Resources Due Diligence (Thẩm định nguồn nhân lực)

Hình thức này tập trung vào việc xem xét cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt và chất lượng đội ngũ quản lý. Nó bao gồm xem xét hồ sơ nhân viên, chính sách nhân sự, quyền lợi lao động, khả năng duy trì và thu hút nhân tài. Mục tiêu là đánh giá sự ổn định và hiệu quả của đội ngũ nhân sự và khả năng duy trì và phát triển mục tiêu.

Hình thức này tập trung vào việc xem xét cơ cấu tổ chức, nhân sự

Hình thức này tập trung vào việc xem xét cơ cấu tổ chức, nhân sự

Environmental Due Diligence (Thẩm định môi trường)

Hình thức này tập trung vào việc đánh giá các vấn đề liên quan đến môi trường. Đây có thể là quá trình kiểm tra tuân thủ quy định môi trường, tiềm năng ô nhiễm môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các vấn đề khác có liên quan. Mục tiêu là xác định các rủi ro môi trường tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường.

Hình thức này tập trung vào việc đánh giá các vấn đề liên quan đến môi trường

Hình thức này tập trung vào việc đánh giá các vấn đề liên quan đến môi trường

Intellectual Property Due Diligence (Thẩm định quyền sở hữu trí tuệ)

Intellectual Property Due Diligence là Thẩm định quyền sở hữu trí tuệ, là quá trình đánh giá và định giá các quyền sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, thiết kế công nghiệp, v.v.) của một công ty hoặc tổ chức trong quá trình mua bán, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh.

Intellectual Property Due Diligence  là Thẩm định quyền sở hữu trí tuệ

Intellectual Property Due Diligence  là Thẩm định quyền sở hữu trí tuệ

Quy trình thực hiện Due Diligence

Quy trình thực hiện Due Diligence (DD) có thể thay đổi tùy thuộc vào loại công ty, ngành nghề, quốc gia và mục đích cụ thể của quá trình DD. Tuy nhiên, dưới đây là một quy trình tổng quát để thực hiện Due Diligence:

 • Xác định mục tiêu và phạm vi: Xác định mục tiêu của quá trình Due Diligence, bao gồm mục đích, phạm vi và lĩnh vực cần kiểm tra. Điều này sẽ giúp xác định dữ liệu và thông tin cần thiết để thu thập và phân tích.
 • Thu thập thông tin: Thu thập thông tin quan trọng về mục tiêu từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này có thể bao gồm xem xét tài liệu, cuộc phỏng vấn với các bên liên quan, kiểm tra hồ sơ, báo cáo tài chính, hợp đồng, bảo lãnh, bảo hiểm, v.v. Thông tin này có thể liên quan đến các lĩnh vực như tài chính, pháp lý, kỹ thuật, nhân sự, quản lý rủi ro, v.v.
 • Phân tích thông tin: Đánh giá và phân tích thông tin thu thập được để hiểu rõ về tình trạng, hiệu suất và tiềm năng của mục tiêu. Điều này bao gồm việc xác định các rủi ro, cơ hội, điểm mạnh và điểm yếu của mục tiêu.
 • Đánh giá tài chính: Nếu cần thiết, tiến hành đánh giá tài chính của mục tiêu. Điều này bao gồm xem xét báo cáo tài chính, lợi nhuận, dòng tiền, tài sản và nợ phải trả để đánh giá hiệu suất tài chính và khả năng tài chính của mục tiêu.
 • Xác định rủi ro và cơ hội: Dựa trên thông tin thu thập và phân tích, xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu. Điều này giúp đưa ra quyết định thông minh và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro hoặc tận dụng cơ hội.
 • Báo cáo và đánh giá: Tổ chức thông tin và tạo báo cáo về kết quả của quá trình Due Diligence. Báo cáo này sẽ cung cấp thông tin chi tiết và đánh giá về mục tiêu, bao gồm các rủi ro, cơ hội, điểm mạnh và điểm yếu.
 • Đưa ra quyết định: Dựa trên kết quả và thông tin từ quá trình Due Diligence, đưa ra quyết định về việc tiếp tục giao dịch, điều chỉnh điều khoản hoặc từ bỏ giao dịch. Quyết định này cần được đưa ra dựa trên những thông tin và đánh giá đáng tin cậy từ quá trình Due Diligence.

Due Diligence Process dịch là Quy trình thực hiện Due Diligence

Due Diligence Process dịch là Quy trình thực hiện Due Diligence

Hồ sơ Due Diligence bao gồm những gì?

Hồ sơ Due Diligence bao gồm thông tin và tài liệu liên quan đến mục tiêu của quá trình Due Diligence. Các tài liệu này được thu thập và tổ chức để cung cấp cái nhìn tổng quan về mục tiêu và giúp đánh giá các khía cạnh khác nhau của mục tiêu.

 • Thông tin về công ty: Bao gồm thông tin về lịch sử, cơ cấu tổ chức, cổ đông, sản phẩm và dịch vụ, vị trí thị trường, định hướng chiến lược, v.v.
 • Thông tin tài chính: Bao gồm báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh, thông tin về thu chi, công nợ, tài sản và nợ phải trả.
 • Hợp đồng và văn bản pháp lý: Bao gồm các hợp đồng kinh doanh, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, giấy phép, chứng chỉ, văn bản pháp lý, v.v.
 • Thông tin về sở hữu trí tuệ: Bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, tài sản trí tuệ và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Thông tin về quản lý và nhân sự: Bao gồm thông tin về đội ngũ quản lý, nhân viên, chính sách nhân sự, lợi ích, bảo hiểm, v.v.
 • Thông tin về hoạt động kinh doanh: Bao gồm thông tin về khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, hợp đồng mua bán, quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng, v.v.
 • Thông tin về rủi ro và cơ hội: Bao gồm các yếu tố rủi ro tiềm ẩn, cơ hội phát triển, thị trường tiềm năng, xu hướng ngành, v.v.

Hồ sơ Due Diligence bao gồm thông tin và tài liệu liên quan đến mục tiêu của quá trình Due Diligence

Hồ sơ Due Diligence bao gồm thông tin và tài liệu liên quan đến mục tiêu của quá trình Due Diligence

Lưu ý khi thực hiện Due Diligence

Khi thực hiện Due Diligence, có một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:

 • Xác định mục tiêu rõ ràng: Định rõ mục tiêu và phạm vi của quá trình Due Diligence từ đầu. Điều này giúp tập trung vào các khía cạnh quan trọng và tránh lãng phí thời gian và nguồn lực không cần thiết.
 • Xác minh tính chính xác của thông tin: Đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được thu thập. Xác minh nguồn gốc và xem xét các tài liệu hỗ trợ để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và không bị sai lệch.
 • Đánh giá rủi ro và cơ hội: Xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến mục tiêu. Đồng thời, xác định các cơ hội và lợi ích tiềm năng mà mục tiêu có thể mang lại. Điều này giúp đưa ra quyết định thông minh và đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả.
 • Kiểm tra pháp lý và tuân thủ luật pháp: Xác minh tính pháp lý của mục tiêu và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý cần thiết. Điều này bao gồm kiểm tra các hợp đồng, giấy tờ pháp lý, quyền sở hữu trí tuệ, v.v. Đồng thời, đảm bảo rằng mục tiêu tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Đánh giá tài chính: Xem xét báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính khác để đánh giá hiệu suất tài chính của mục tiêu. Xem xét lợi nhuận, dòng tiền, tài sản, nợ phải trả và các chỉ số quan trọng khác để hiểu rõ về tình hình tài chính và khả năng tài chính của mục tiêu.
 • Bảo mật thông tin: Đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình thực hiện Due Diligence. Bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo rằng chỉ những người có quyền truy cập có thể tiếp cận thông tin liên quan.
 • Tư vấn chuyên gia: Hợp tác với các chuyên gia phù hợp như luật sư, kế toán, chuyên gia thuế, v.v., để đảm bảo quá trình Due Diligence được thực hiện một cách toàn diện và chính xác.

Câu hỏi thường gặp

Due Diligence tiếng Việt là gì?

Due Diligence trong tiếng Việt có thể dịch là kiểm tra cẩn trọng hoặc đánh giá cẩn trọng.

Customer Due Diligence là gì?

Customer Due Diligence (CDD) là một quá trình được thực hiện bởi các tổ chức tài chính và ngân hàng để xác minh danh tính của khách hàng và đánh giá mức độ rủi ro liên quan trước khi thiết lập một mối quan hệ kinh doanh với họ. 

Due Diligence report là gì?

Due Diligence report là một báo cáo tổng hợp các thông tin, phân tích, và đánh giá được thu thập trong quá trình thực hiện Due Diligence. Báo cáo này được tạo ra để cung cấp thông tin chi tiết về một mục tiêu kinh doanh cụ thể cho các bên liên quan, như các nhà đầu tư, ngân hàng hoặc công ty mua/bán.

Due Diligence Process là gì?

Due Diligence Process là một quá trình nghiên cứu và đánh giá cẩn thận về một cá nhân, công ty, hoặc tài sản trước khi thực hiện một giao dịch quan trọng như mua bán, sáp nhập, đầu tư hoặc hợp tác. Quá trình này nhằm mục đích thu thập thông tin đầy đủ và chính xác để đánh giá rủi ro, cơ hội và giá trị của giao dịch.

Due Diligence Meeting là gì?

Due Diligence Meeting là một cuộc họp được tổ chức giữa các bên tham gia trong quá trình Due Diligence. Cuộc họp này thường diễn ra sau khi thông tin ban đầu đã được thu thập và được sắp xếp trong một báo cáo hoặc tài liệu tương tự.

Trong kinh doanh, các quyết định mua, bán hay đầu tư vào một doanh nghiệp thường tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức. Vì vậy, việc thực hiện thẩm định để đánh giá rủi ro và tiềm năng của công ty là rất cần thiết. Cùng đón đọc những thông tin Kiến thức tài chính của Tikop nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

Bạn có bao giờ gặp phải khó khăn trong việc kiểm soát thu chi của bản thân không? Đôi lúc dù đã cố gắng nhưng bạn vẫn không biết tiền của mình đã được sử dụng cho mục đích gì. Bạn cần tiết kiệm tiền để mua xe, xây nhà hoặc đám cưới nhưng điều này thật sự khó khăn. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề như vậy thì hãy tham khảo thử quy tắc 6 lọ tài chính để biết được cách thức quản lý thu chi tốt nhất được doanh nhân T.Harv Eker- tác giả quyển “Bí mật tư duy triệu phú” chia sẻ dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

18/01/2024

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

Nước Nhật có nhiều cách tiết kiệm hiệu quả được nhiều nơi trên thế giới quan tâm tìm hiểu. Trong đó, phải kể đến phương pháp Kakeibo – nghệ thuật tiết kiệm tiền của người Nhật đã mang đến sự giàu có nhanh chóng cho những người áp dụng.

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

21/04/2024