Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Lãi suất coupon là gì? Công thức tính lãi coupon chuẩn, có ví dụ

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

15/01/2024

Khi bạn đầu tư vào hình thức trái phiếu, sẽ có hai lựa chọn lãi suất khác nhau là lãi suất thường và lãi suất coupon. Đây cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trái phiếu trên thị trường chứng khoán. Vì thế, sau đây Tikop sẽ giới thiệu đến bạn khái niệm lãi suất coupon là gì và công thức tính lãi coupon chuẩn nhất.

Lãi suất coupon là gì?

Lãi suất coupon của trái phiếu là gì?

Lãi suất Coupon là phần lãi mà công ty/tổ chức phát hành trái phiếu trả cho trái chủ. Nhà phát hành trả lãi trên một tỷ lệ lãi suất định kỳ mỗi năm dựa trên mệnh giá của trái phiếu, được niêm yết minh bạch ở phần cuống của trái phiếu.

Lãi suất Coupon là phần lãi mà công ty/tổ chức phát hành trái phiếu trả cho trái chủ

Lãi suất Coupon là phần lãi mà công ty/tổ chức phát hành trái phiếu trả cho trái chủ

Trái phiếu coupon là gì?

Trái phiếu coupon (Coupon bond) là loại trái phiếu được trả lãi định kỳ theo lãi suất đã được ấn định (lãi suất cuống phiếu).

Trái phiếu coupon (Coupon bond) là loại trái phiếu được trả lãi định kỳ

Trái phiếu coupon (Coupon bond) là loại trái phiếu được trả lãi định kỳ

Ví dụ lãi suất coupon

Một trái phiếu phát hành với mệnh giá 1000$, trả lãi một năm 2 lần, mỗi lần 25$ thì sẽ có lãi suất coupon là (25*2)/1000 = 5%.

Lãi suất coupon tiếng Anh là gì?

Lãi suất coupon có tên tiếng Anh là Coupon rate.

Lãi suất coupon có tên tiếng Anh là Coupon rate

Lãi suất coupon có tên tiếng Anh là Coupon rate

Cách tính lãi suất coupon

Công thức tính lãi suất coupon

Lãi suất Coupon của một trái phiếu được tính bằng cách lấy tổng các khoản thanh toán Coupon hàng năm chia cho mệnh giá của trái phiếu. 

Công thức:

C = i/P

Trong đó:

  • C: là Lãi suất coupon

  • i: là Lãi suất hàng năm

  • P: là Mệnh giá gốc của trái phiếu

Ví dụ tính lãi suất coupon

Một sản phẩm trái phiếu đang được phát hành với mệnh giá gốc $500, trả lãi một năm 2 lần, mỗi lần $12.5 thì sẽ có lãi suất coupon là (12.5*2)/500 = 5%.

Và khoản lãi nhà đầu tư nhận được từ nhà phát hành sẽ được xác định bằng phần trăm tỷ lệ của một số tiền cụ thể mà không phải là tỷ lệ lãi suất theo thời gian.

Đặc điểm của trái phiếu coupon

Với trái phiếu Coupon, người mua trái phiếu không được in tên trên bất kỳ loại chứng chỉ nào. Vì vậy đặc điểm đầu tiên là tính chuyển nhượng dễ dàng nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro bởi không có quy định chặt chẽ nào về chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, trái phiếu zero-coupon (lãi suất Coupon bằng 0%) là loại trái phiếu không được trả lãi định kỳ. Với trái phiếu lãi suất 0%, có hai cách trả lãi: tiền lãi sẽ được trả trước tại thời điểm phát hành (chiết khấu) hoặc trả gộp một lần khi trái phiếu đáo hạn.

Đặc điểm đầu tiên là tính chuyển nhượng dễ dàng

Đặc điểm đầu tiên là tính chuyển nhượng dễ dàng

Các loại lãi suất coupon

Lãi suất cố định

Là tỷ lệ % lợi tức của trái phiếu được xác định và cố định không đổi tính theo mệnh giá. 

Ví dụ trái phiếu có mệnh giá 100 ngàn đồng, lãi suất 5%/năm, như vậy dù giá trị trái phiếu trên thị trường có cao hơn 100 ngàn đồng hay thấp hơn thì nhà đầu tư cũng chỉ hưởng mức lãi 5%/năm của 100 ngàn đồng mà thôi

Lãi suất biến đổi

Là lãi trái phiếu được trả trong các kỳ không giống nhau và được điều chỉnh, thay đổi theo lãi suất tham chiếu.

Lãi suất bằng không

Khi mua loại trái phiếu này, nhà đầu tư không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Có 3 loại lãi suất coupon

Có 3 loại lãi suất coupon

Phân biệt lãi suất coupon, lãi suất đáo hạn, lãi suất hoàn vốn

 

Lãi suất coupon

Lãi suất đáo hạn

Lãi suất hoàn vốn

Khái niệm

Là lãi suất mà tổ Lãi suất đáo hạn chính là lãi suất hòa vốn trung bình của một trái phiếu nếu mua trái phiếu ở một thời điểm và giữ lại trái phiếu đó cho đến ngày đến hạn thanh toán.chức phát hành trái phiếu trả cho nhà đầu tư. Lãi suất coupon cố định, được niêm yết ở cuống trái phiếu và không phụ thuộc vào sự tăng giảm lãi suất trên thị trường.

Lãi suất đáo hạn chính là lãi suất hòa vốn trung bình của một trái phiếu nếu mua trái phiếu ở một thời điểm và giữ lại trái phiếu đó cho đến ngày đến hạn thanh toán.

Là lãi suất mà nhà đầu tư thực sự nhận được tính trên số vốn khi mua và giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn mà cổ phiếu, trái phiếu sẽ trả so với giá thị trường

Công thức tính

C = i/P

Trong đó:

C: là Lãi suất coupon

i: là Lãi suất hàng năm

P: là Mệnh giá gốc của trái phiếu

Lợi suất đáo hạn = (Giá trị trái phiếu tại thời điểm đáo hạn - Giá trị trái phiếu hiện tại)/ Giá trị trái phiếu hiện tại x số năm đến đáo hạn

Lãi suất hoàn vốn = [(Giá trị hiện tại – Giá trị ban đầu)/ Giá trị ban đầu ] x 100%

Ví dụ

Trái phiếu có mệnh giá gốc là $500 và lãi suất coupon là 5%. Thì số tiền lãi nhà đầu tư được trả định kỳ sẽ là $25 cho đến khi đáo hạn, ngay cả khi giá trái phiếu tăng lên $1000 hoặc giảm xuống $250.

Trái phiếu A có giá trị hiện tại là 1.000 đồng, giá trị đáo hạn là 1.100 đồng sau 2 năm. Lợi suất đáo hạn của trái phiếu A sẽ là:

Lợi suất đáo hạn = (1.100 - 1.000)/1.000 x 2 = 10%

Điều này có nghĩa là nếu bạn đầu tư 1.000 đồng vào trái phiếu A và giữ đến thời điểm đáo hạn, bạn sẽ nhận được lợi suất đầu tư là 10%.

Giả sử bạn mua 1 căn nhà với mức giá 2,5 tỷ và chi trả 100% bằng tiền mặt. Sau 10 năm, bạn quyết định bán căn nhà đó đi và thu được số tiền là 4 tỷ sau khi trừ đi mọi khoản chi phí, thuế và tiền cho người môi giới. Lúc này, lãi suất hoàn vốn mà bạn có được từ hoạt động mua và bán căn nhà sẽ bằng:

ROR = [(4 – 2,5)/2] x 100% = 75%

Ảnh hưởng của lãi suất coupon đến giá trái phiếu

Khi nhà đầu tư sở hữu trái phiếu coupon, tiền lãi được thanh toán định kỳ với lãi suất cố định cho đến khi đáo hạn, không thay đổi cho dù thị trường biến động lên hay xuống.

Khi lãi suất chung của thị trường cao hơn lãi suất của trái phiếu coupon, trái phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn do đó giá trái phiếu có khả năng giảm vì nhà đầu tư muốn chọn phương thức đầu tư khác có lợi hơn.

Ngược lại, nếu lãi suất hiện hành giảm thấp hơn lãi suất coupon thì trái phiếu sẽ tăng giá trị vì nó đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho nhà đầu tư.

Thực tế, giá của trái phiếu không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác mối quan hệ giữa lãi suất coupon và các mức lãi suất khác. Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư cần so sánh lãi suất coupon với lãi suất thị trường để lựa chọn hình thức đầu tư hiệu quả nhất. 

Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư cần so sánh lãi suất coupon với lãi suất thị trường để lựa chọn hình thức đầu tư hiệu quả nhất.

Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư cần so sánh lãi suất coupon với lãi suất thị trường để lựa chọn hình thức đầu tư hiệu quả nhất.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất coupon

Mức độ rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho vay khi đến hạn phải thanh toán. Rủi ro tín dụng cao hơn dẫn đến lợi suất coupon cao hơn.

Tình hình thị trường

Thị trường vốn luôn biến đổi không ngừng. Chính yếu tố này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến coupon và được nhiều doanh nghiệp chú ý khi phát hành trái phiếu.

Nếu lãi suất của thị trường cao, nhà đầu tư sẽ có xu hướng tìm kiếm đến những công ty phát hành trái phiếu có lãi suất cao. Khi đó, để cạnh tranh thì công ty phát hành trái phiếu buộc phải đưa ra mức lãi suất hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Mức lạm phát

Đây được xem là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến lãi suất thu được từ trái phiếu. Dưới tác động của lạm phát, giá trị của đồng tiền suy giảm đi nhiều. Khi đó, mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu được sẽ ở mức thấp hơn. 

Nếu doanh nghiệp muốn bù đắp khoản tiền giá trị hao hụt thì phải nâng cao giá trị của trái phiếu lên. Khi đó, coupon cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều dưới giai đoạn lạm phát.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất coupon

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất coupon

Câu hỏi thường gặp liên quan tới lãi suất coupon

Trái phiếu zero coupon là gì?

Là loại trái phiếu được trả lãi định kỳ, thông thường 6 tháng/lần (Mỹ) hoặc 1 năm/lần (châu Âu và các nước khác) theo lãi suất đã được ấn định

Lãi suất coupon và lãi suất trái phiếu có khác nhau không?

Lãi suất coupon và lãi suất trái phiếu có khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất là trái phiếu coupon được trả lãi định kỳ còn trái phiếu Zero coupon sẽ chỉ được trả lãi khi đáo hạn. Tuy nhiên, lãi suất của trái phiếu Zero coupon thường cao hơn.

Lãi suất coupon do ai quy định?

Nhà phát hành sẽ quy định lãi suất coupon.

Theo dõi Tikop để cập nhật kiến thức tài chính mỗi ngày nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

Bạn có bao giờ gặp phải khó khăn trong việc kiểm soát thu chi của bản thân không? Đôi lúc dù đã cố gắng nhưng bạn vẫn không biết tiền của mình đã được sử dụng cho mục đích gì. Bạn cần tiết kiệm tiền để mua xe, xây nhà hoặc đám cưới nhưng điều này thật sự khó khăn. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề như vậy thì hãy tham khảo thử quy tắc 6 lọ tài chính để biết được cách thức quản lý thu chi tốt nhất được doanh nhân T.Harv Eker- tác giả quyển “Bí mật tư duy triệu phú” chia sẻ dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

18/01/2024

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

Nước Nhật có nhiều cách tiết kiệm hiệu quả được nhiều nơi trên thế giới quan tâm tìm hiểu. Trong đó, phải kể đến phương pháp Kakeibo – nghệ thuật tiết kiệm tiền của người Nhật đã mang đến sự giàu có nhanh chóng cho những người áp dụng.

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

21/04/2024