Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Chỉ số IRR là gì? Công thức tính IRR chính xác, có ví dụ minh họa

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

21/10/2023

Trong dự án đầu tư, người ta thường sử dụng chỉ số để đo lường hiệu quả, một trong số đó là chỉ số IRR. Cùng tìm hiểu chỉ số IRR là gì và công thức tính chuẩn xác nhất qua bài viết sau nhé!

IRR là gì?

IRR hay Internal Rate of Return là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của một doanh nghiệp. Người ta sử dụng chỉ số này trong quá trình lập ngân sách để phân tích lợi nhuận của khoản đầu tư tiềm năng vào một công ty cụ thể.

Do ảnh hưởng của chỉ số IRR, trong phân tích dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng của tất cả các dòng tiền đều bằng 0. Ngoài việc là thước đo lợi nhuận chiết khấu trên vốn, IRR nói một cách đơn giản là dữ liệu thống kê thể hiện thông tin về lợi nhuận của công ty so với số vốn đầu tư mà công ty đã bỏ ra.

IRR là một phương pháp đo lường sinh lợi của một dự án hoặc đầu tư

IRR là một phương pháp đo lường sinh lợi của một dự án hoặc đầu tư

Ý nghĩa của chỉ số IRR

Chỉ số IRR (Internal Rate of Return) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích đầu tư và quyết định về việc tiếp tục hay từ bỏ một dự án hoặc đầu tư cụ thể. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của IRR:

 • Đo lường lợi nhuận: IRR tính toán tỷ suất lợi nhuận mà một dự án hoặc đầu tư có thể sinh ra. Nếu IRR vượt qua một ngưỡng xác định (thường là tỷ suất lợi nhuận yêu cầu), dự án hoặc đầu tư được coi là hấp dẫn và có khả năng sinh lợi.
 • So sánh hiệu quả: IRR cho phép so sánh hiệu quả của các dự án hoặc đầu tư khác nhau. Dự án hoặc đầu tư với IRR cao hơn được coi là có khả năng sinh lợi tốt hơn và có thể ưu tiên hơn trong việc cân nhắc đầu tư.
 • Đánh giá rủi ro: IRR cũng giúp đánh giá rủi ro của một dự án hoặc đầu tư. Nếu IRR thấp hơn tỷ suất lợi nhuận yêu cầu, có thể chỉ ra rằng rủi ro đối với dự án hoặc đầu tư đó cao hơn hoặc không đáng đầu tư.
 • Quyết định về vốn: IRR hỗ trợ quyết định về việc cấp vốn cho một dự án hoặc đầu tư. Nếu IRR vượt qua mức tỷ suất lợi nhuận yêu cầu, có thể xem xét cấp vốn để tiếp tục phát triển dự án hoặc đầu tư.
 • Điều chỉnh chu kỳ đầu tư: IRR cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh chu kỳ đầu tư. Bằng cách thay đổi thời gian đầu tư và luồng tiền, có thể tìm ra một IRR tối ưu để đáp ứng các mục tiêu tài chính và yêu cầu của dự án hoặc đầu tư.

Chỉ số IRR (Internal Rate of Return) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích đầu tư

Chỉ số IRR (Internal Rate of Return) có ý nghĩa quan trọng trong phân tích đầu tư

Vai trò của IRR đối với doanh nghiệp

IRR (Internal Rate of Return) có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp trong các khía cạnh sau:

 • Đánh giá dự án đầu tư: IRR giúp doanh nghiệp đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư. Bằng cách tính toán IRR, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định liệu dự án đó có đáng đầu tư hay không. Nếu IRR vượt qua mức tỷ suất lợi nhuận yêu cầu, doanh nghiệp có thể xem xét tiếp tục triển khai dự án.
 • Lựa chọn giữa các dự án: Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư khác nhau, IRR có thể được sử dụng để so sánh và lựa chọn giữa chúng. Dự án có IRR cao hơn được ưu tiên để đầu tư, vì nó có khả năng sinh lợi cao hơn.
 • Quyết định về mức đầu tư: IRR có thể hỗ trợ doanh nghiệp quyết định về mức đầu tư vào một dự án cụ thể. Nếu IRR cao, doanh nghiệp có thể xem xét cấp vốn lớn hơn để tăng cường dự án và tối đa hóa lợi nhuận.
 • Định giá doanh nghiệp: IRR cũng có thể được sử dụng để định giá doanh nghiệp. Bằng cách ước tính IRR dự kiến từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có thể đưa ra mức định giá và đánh giá giá trị của doanh nghiệp.
 • Quản lý rủi ro: IRR cung cấp thông tin về rủi ro của dự án hoặc đầu tư. Nếu IRR thấp hơn mức tỷ suất lợi nhuận yêu cầu, việc đầu tư có thể mang lại rủi ro cao hơn. Doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để đánh giá và quản lý rủi ro trong quá trình ra quyết định đầu tư.

Chỉ số IRR đối với doanh nghiệp có vai trò quan trọng

Chỉ số IRR đối với doanh nghiệp có vai trò quan trọng

Cách tính IRR chính xác

Công thức tính IRR

Công thức tính chỉ số IRR

Công thức tính chỉ số IRR

Trong đó: 

 • IRR: Tỷ lệ hoàn vốn trong nội bộ tại thời điểm cần tính
 • NPV: Giá trị hiện tại của dòng tiền dự án
 • Ct: Giá trị hiện tại của dòng tiền thu về tại thời gian t (Thường tính theo năm)
 • r: Tỷ lệ chiết khấu
 • t: Thời gian thực hiện dự án/ thời gian đầu tư
 • C0: Chi phí đầu tư ban đầu của nhà đầu tư (t=0)

Ví dụ: 

Doanh nghiệp X sẽ đầu tư 2 tỷ đồng vào một dự án trong 5 năm. Lợi nhuận thu về 600 triệu mỗi năm vào 5 năm. Lãi suất thị trường cố định 10%/năm và không thay đổi trong suốt thời gian 5 năm đầu tư. Nếu áp dụng theo công thức trên IRR = NPV = 274,472,062 VNĐ

Cách tính IRR trong excel

Cú pháp hàm: =IRR(values, [guess])

Trong đó:

 • Values (bắt buộc): Một mảng hoặc tham chiếu tới các ô có chứa những số mà bạn muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ.
 • Guess (Tùy chọn): Một số mà bạn đoán là gần với kết quả của IRR.

Ví dụ:

Bạn cần tính IRR theo dữ kiện đã cho như sau: 

Dữ kiện tính IRR

Dữ kiện tính IRR

Bước 1: Nhập hàm =IRR(C4:H4)

Giải thích hàm:

Valuse: Là mảng tham chiếu từ ô C4 đến ô H4.
Guess: Ở đây mình không nhập guess, excel sẽ tự hiểu guess là 0,1 (10%).

Nhập hàm

Nhập hàm

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

Kết quả

Kết quả

Chỉ số IRR bao nhiêu là hợp lý?

Chỉ số IRR hợp lý phụ thuộc vào từng ngành công nghiệp, loại dự án hoặc đầu tư cụ thể, và các yếu tố khác như mức độ rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn. Không có chỉ số IRR cố định được coi là hợp lý cho tất cả các trường hợp.

Tuy nhiên, trong nhiều ngành công nghiệp, một chỉ số IRR hợp lý thường được coi là cao hơn so với mức lợi suất tương đương của các khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn, chẳng hạn như lãi suất ngân hàng hay lãi suất trái phiếu chính phủ. Một chỉ số IRR cao hơn cũng có thể cho thấy rằng dự án hoặc đầu tư có khả năng sinh lợi ích cao hơn so với các tùy chọn đầu tư khác.

Để xác định xem một chỉ số IRR cụ thể có hợp lý hay không, bạn nên xem xét các yếu tố như mức độ rủi ro, thị trường tài chính hiện tại, mục tiêu đầu tư của bạn và so sánh với các mức lợi suất tiềm năng khác trong cùng lĩnh vực hoặc thị trường.

Chỉ số IRR bao nhiêu là hợp lý?

Chỉ số IRR bao nhiêu là hợp lý?

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng là gì? Công cụ theo dõi lãi suất ngân hàng

Mối quan hệ giữa NPV và IRR

Về mặt kết quả, cả IRR và NPV đều phản ánh tính khả thi của một dự án đầu tư kinh doanh. Cụ thể, NPV phản ánh tính khả thi về mặt tài chính (dòng tiền) và IRR phản ánh tính khả thi trong việc thu hồi vốn.

NVP có thể được coi là thước đo thay thế để đánh giá tính khả thi của dự án khi IRR không hiệu quả trên thực tế. Nếu dự án đầu tư quá dài hoặc quá ngắn hoặc nếu dòng tiền không ổn định thì chỉ số lợi nhuận nội bộ trên vốn chủ sở hữu sẽ không chính xác.

Mối quan hệ giữa IRR và NPV là tương hỗ và có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá dự án. Do đó, nhà đầu tư có thể linh hoạt sử dụng một trong hai chỉ số. Mặc dù IRR trực quan rất dễ so sánh dưới dạng phần trăm nhưng nó thường cần được thay thế bằng NVP để đảm bảo độ chính xác.

Dùng cả hai chỉ số NPV và IRR cùng nhau sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn

Dùng cả hai chỉ số NPV và IRR cùng nhau sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn

Ưu điểm, hạn chế của chỉ số IRR

Ưu điểm

Chỉ số IRR có những ưu điểm sau:

 • Chỉ số IRR không phụ thuộc vào vốn và được biểu thị bằng phần trăm. Do đó, các nhà đầu tư vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng chỉ số này để so sánh và đối chiếu các lựa chọn đầu tư.
 • Nó là công cụ tính toán mức lãi suất tối đa mà chủ dự án đầu tư có thể chịu (được dự án chấp nhận) nên là tiêu chí quan trọng để nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của dự án. Xác định xem dự án có tốn kém và lãi suất phù hợp từ dự án không?

Ưu nhược điểm của chỉ số IRR

Ưu nhược điểm của chỉ số IRR

Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, IRR còn có những hạn chế sau:

 • Việc tính toán chỉ số IRR mất thời gian và có thể xảy ra sai sót trong quá trình tính toán. Hai cách phổ biến nhất để tính IRR là sử dụng hàm Excel và tính toán thủ công. Khi tính thủ công, người dùng phải dựa vào công thức hoặc giá trị NPV, hoặc thử hai tỷ lệ chiết khấu, đưa ra giá trị dương và âm cho NPV rồi áp dụng vào công thức. Việc này sẽ mất khá nhiều thời gian
 • Đối với các dự án nhỏ có thông số rất thấp, IRR có thể không phù hợp vì kết quả IRR tính toán không khả thi hoặc không thuyết phục. Vì vậy, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng có quy mô nhỏ. Đối với các dự án lớn, IRR phản ánh chính xác hơn tính khả thi của dự án.
 • Chỉ báo này nhạy cảm với các chỉ báo thời gian, vì vậy các dự án có IRR cao hơn số tiền chiết khấu, chẳng hạn như các dự án ngắn hạn có chỉ số cao, không nhất thiết có nhiều khả năng được thực hiện hơn. Giá trị IRR cao. Hoặc ngược lại: các dự án dài hạn có IRR thấp hơn và tạo ra lợi nhuận chậm, ổn định nhưng có thể làm tăng giá trị của công ty theo thời gian. Vì vậy, nhà đầu tư có thể hiểu sai về tính khả thi của dự án, dẫn đến rủi ro đầu tư.

Ứng dụng IRR như thế nào?

Đối với doanh nghiệp

Tính khả thi của dự án được đánh giá dựa trên lợi nhuận. So sánh các giá trị IRR và ưu tiên các dự án từ cao đến thấp theo chỉ số IRR. Từ đó, quyết định nên đầu tư vào dự án nào hoặc phân bổ dòng tiền hợp lý để tăng tỷ suất lợi nhuận.

Các công ty đặt ra mức lợi nhuận tối thiểu mà dự án phải đạt được. Từ đó, giảm thiểu rủi ro bằng cách loại bỏ những dự án không đáp ứng được tỷ lệ IRR yêu cầu.

Đối với nhà đầu tư chứng khoán

Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ IRR để tính lợi nhuận kỳ vọng khi mua cổ phiếu hoặc trái phiếu đến ngày đáo hạn. Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu bằng cách so sánh lợi nhuận và phân bổ vốn linh hoạt để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, nếu thời gian dự án quá dài hoặc quá ngắn, bạn nên xem xét chỉ số NPV.

IRR có nhiều ứng dụng trong hoạt động đầu tư

IRR có nhiều ứng dụng trong hoạt động đầu tư

Một số câu hỏi thường gặp về chỉ số IRR

IRR là viết tắt của từ gì?

IRR là viết tắt của Internal Rate of Return.

IRR cao hay thấp thì tốt?

RR có giá trị cao chứng tỏ tỷ lệ hoàn vốn cao, nghĩa là khả năng thực thi của dự án tốt, dự án có tiềm năng, đáng để đầu tư. Nếu IRR lớn hơn giá trị chiết khấu của dự án chứng tỏ dự án có tiềm năng. Ngược lại nếu giá trị này thấp, chúng biểu thị khả năng thu hồi vốn, sinh lời của dự án kém, không nên đầu tư..

Vì vậy, không thể xác định rõ ràng rằng IRR cao hay thấp là tốt mà cần phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của dự án hoặc đầu tư cũng như mục tiêu và rủi ro của người đánh giá. Điều quan trọng là phải xem xét IRR cùng với các yếu tố khác và đánh giá tổng thể để đưa ra quyết định đầu tư hoặc quản lý dự án tốt nhất.

IRR âm thì sao?

Khi chỉ số IRR âm, điều này thường chỉ ra rằng dự án hoặc đầu tư không đáng giá hoặc không sinh lợi. IRR âm có ý nghĩa rằng tỷ suất lợi nhuận nội bộ của dự án hoặc đầu tư này thấp hơn mức lợi suất tài chính khả dụng hoặc mục tiêu đầu tư.

Bài viết trên đã cung cấp một số thông tin cơ bản của chỉ số IRR. Hy vọng qua bài viết này, các nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức để đưa ra các quyết định sáng suốt trong đầu tư. Hẹn gặp lại qua các bài viết Kiến thức tài chính sau của Tikop nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

Bạn có bao giờ gặp phải khó khăn trong việc kiểm soát thu chi của bản thân không? Đôi lúc dù đã cố gắng nhưng bạn vẫn không biết tiền của mình đã được sử dụng cho mục đích gì. Bạn cần tiết kiệm tiền để mua xe, xây nhà hoặc đám cưới nhưng điều này thật sự khó khăn. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề như vậy thì hãy tham khảo thử quy tắc 6 lọ tài chính để biết được cách thức quản lý thu chi tốt nhất được doanh nhân T.Harv Eker- tác giả quyển “Bí mật tư duy triệu phú” chia sẻ dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

18/01/2024

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

Nước Nhật có nhiều cách tiết kiệm hiệu quả được nhiều nơi trên thế giới quan tâm tìm hiểu. Trong đó, phải kể đến phương pháp Kakeibo – nghệ thuật tiết kiệm tiền của người Nhật đã mang đến sự giàu có nhanh chóng cho những người áp dụng.

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

21/04/2024