Tikop có thu phí không?

15/07/2021

TIKOP KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

Nạp/Rút và quản lý tài khoản là các hoạt động thường xuyên và liên tục để đảm bảo tài khoản của khách hàng hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối trong các giao dịch.

Do đó, Tikop xây dựng chính sách không thu bất kỳ khoản phí nào, bao gồm cả phí nạp/rút và phí duy trì tài khoản của khách hàng, giúp khách hàng yên tâm với các khoản tiền tích cóp, đầu tư của mình.

Điều này giúp khách hàng có thêm một khoản tiền hàng tháng để tiếp tục tích cóp và đầu tư.

Chia sẻ