Thông tin về biểu phí mua/bán Chứng chỉ quỹ

04/08/2021

Khi khách hàng mua, bán Chứng chỉ quỹ qua Tikop, ngoại trừ Thuế/Phí chuyển nhượng CCQ, Phí mua và Phí bán do các Quỹ thu, Tikop KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO từ khách hàng.

 

Với Phí mua và Phí bán được chuyển cho các Quỹ đầu tư, Tikop tính toán dựa trên biểu phí mà các Quỹ đầu tư cung cấp, khối lượng giao dịch của khách hàng và thời gian khách hàng nắm giữ. Thông tin này sẽ được hiển thị ra khi khách hàng tiến hành nạp, rút tiền đầu tư.

 

Vậy nên, khách hàng của Tikop sẽ được hưởng đầy đủ những lợi ích mà nền tảng Tikop cung cấp mà không phải chịu thêm bất cứ phí nào từ Tikop.

 

Các bạn có thể tham khảo thêm chi tiết phí mua, bán của các Chứng chỉ quỹ dưới đây.

 

Chia sẻ
Social Media