Thời gian giao dịch Chứng chỉ quỹ trên Tikop

13/08/2021

Tikop xin cập nhật lại thông tin về thời gian khớp lệnh như hình ảnh đính kèm dưới đây, theo đó:

 

 

 

THỜI GIAN KHỚP LỆNH MUA/BÁN VÀ HIỂN THỊ THÔNG TIN

 


Nếu bạn đặt lệnh và Chuyển tiền thành công trên Tikop trước 13h00: - 06 Quỹ ETF sẽ có kết quả NGAY TRONG NGÀY vào lúc 15h30. (Giao dịch phiên ATC)

 - 13 Quỹ sẽ có kết quả sau 1 NGÀY làm việc, vào lúc 18h (Thời gian cập nhật có thể sớm hoặc muộn hơn tuỳ vào thời điểm Quỹ phân bổ kết quả)

 - 03 Quỹ (VCBF-BCF, VCBF-TBF và ENF) sẽ có kết quả sau 2 NGÀY làm việc.Nếu bạn đặt lệnh và Chuyển tiền thành công trên Tikop sau 13h00: Vui lòng cộng thêm 01 ngày với thông tin trênLƯU Ý:

Có 05 Quỹ chỉ giao dịch 1 hoặc 2 lần 1 tuần, kết quả sẽ có sau 1 ngày làm việc từ thời điểm chốt lệnh.

Các Quỹ tài chính đều nghỉ vào 02 ngày cuối tuần ( thứ 7 và chủ nhật ), không có phiên giao dịch, do đó những lệnh mua/bán được chuyển sang phiên giao dịch tuần kế tiếp, cụ thể:

- Các lệnh đặt từ sau 13h ngày thứ 5 tới trước 13h ngày thứ 6: Giao dịch ở phiên ngày thứ 2 tuần kế tiếp

- Các lệnh đặt từ sau 13h ngày thứ 6 tới trước 13h ngày thứ 2 tuần kế tiếp: Giao dịch ở phiên ngày thứ 3 tuần kế tiếp**Điều này đồng nghĩa với việc tài khoản đầu tư của bạn sẽ không có biến động hoặc tăng trưởng vào 02 ngày cuối tuần.

 

 

 

Bạn có thể tra cứu thông tin thời gian giao dịch tại: Trang chủ >> Đầu tư >> Lịch sử giao dịch >> Xem chi tiết giao dịch nạp/rút tiền.

 

 

Chia sẻ