Tài chính cá nhân

LÃI KÉP - Kỳ quan thứ 8 của thế giới

16/09/2021

Lãi kép (còn gọi là lãi suất kép) được hiểu đơn giản là sau khi lấy lãi về, dồn vào tiền vốn, tiếp tục đưa tất cả số tiền đó tái tiết kiệm/ đầu tư để lấy về lãi có giá trị cao hơn ở chu kỳ sau. Lãi kép có 2 yếu tố quan trọng là thời gian và lãi suất.

 

 

Trên thực tế, khi tận dụng lãi kép, qua vài năm đầu bạn sẽ thấy có ít khác biệt. Nhưng nếu như bạn kiên nhẫn và có kỷ luật trong việc tiết kiệm, sau khoảng 20-30 năm, số tài sản sinh ra sẽ khủng khiếp đến bất ngờ.

 

Cùng Tikop làm một bài toán nho nhỏ nhé. Giả sử, năm nay bạn 20 tuổi và mỗi tháng bạn để dành được 1 triệu tiền nhàn rỗi với lãi suất Tích lũy tại Tikop là 5.5%/năm:

 

Sau 20 năm: 435,627,395 VND (gồm 240,000,000 tiền gốc và 195,627,395 tiền lãi)

Sau 19 năm: 400,716,657 VND (nếu bạn trì hoãn 1 năm, tổng số tiền bạn nhận được giảm 8% so với 20 năm)

Sau 10 năm: 159,507,582 VND (giảm 63% nếu bạn trì hoãn 10 năm).

 

Sau khi phân tích bài toán giả định trên, bạn đã thấy ấn tượng về sức mạnh của lãi suất kép và tiết kiệm? Dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn cũng nên bắt đầu tiết kiệm ngay. Kể cả với số tiền nhỏ, lãi kép sẽ giúp nhân số tiền tiết kiệm của bạn lên nhiều lần cùng thời gian.

 

 

Chia sẻ