Tài chính cá nhân

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

09/09/2021

 

Quỹ mở về bản chất là hình thức ủy thác vốn của nhà đầu tư vào quỹ, quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quỹ mở được chia thành 3 loại: quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng (gồm cả cổ phiếu và trái phiếu)


QUỸ TRÁI PHIẾUDanh mục đầu tư tập trung chính vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các chứng khoán nợ có thu nhập cố định ...Mục đích dành cho các NĐT muốn mua trái phiếu mà chưa biết lựa chọn trái phiếu nào tốt, hoặc cho các NĐT muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư khi thị trường bất ổn.Quỹ trái phiếu được đánh giá có khẩu vị rủi ro rơi vào vùng an toàn, với lợi nhuận kỳ vọng trung bình năm khoảng 8 - 10 %/năm.Các quỹ trái phiếu có mặt tại Tikop như: MBBOND, PVBF, DCBF, VNDBF, SSIBF.QUỸ CỔ PHIẾUDanh mục đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoánQuỹ cổ phiếu có 2 loại: quỹ đầu tư chủ động và quỹ đầu tư bị động (ETF). Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến các quỹ mở tại đây thôi nhé !Quỹ đầu tư chủ động sinh ra với mục đích đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn mức độ tăng trưởng của thị trường (cụ thể là chỉ số VNindex).Quỹ cổ phiếu được đánh giá có khẩu vị rủi ro ở mức trung bình, với lợi nhuận kỳ vọng trung bình năm rơi khoảng 13 - 15%/năm.Các quỹ cổ phiếu có mặt tại Tikop: DCBC, MBVF, TCEF, VNDAF, SCA, VESAF, VEOF, VCBF-BCFQUỸ CÂN BẰNGDanh mục đầu tư của quỹ cân bằng linh hoạt vào cả trái phiếu lẫn cổ phiếu theo một tỷ trọng nhất định.Mục tiêu của quỹ cân bằng là mang lại lợi nhuận cao hơn mức độ tăng trưởng của thị trường.Được đánh giá là có khẩu vị rủi ro rơi vào mức cân bằng, lợi nhuận kỳ vọng trung bình năm của quỹ cân bằng rơi vào khoảng 9 - 12%/năm.Các sản phẩm quỹ cân bằng tại Tikop: DCDS, VCBF-TBF, ENF


Trên đây là các đánh giá khách quan, tùy các loại quỹ và tùy từng năm mà lãi suất của chứng chỉ quỹ mở thường dao động khoảng từ 8% đến 15%/năm.Lợi nhuận của quỹ trái phiếu mang lại thường ổn định hơn lợi nhuận từ các Quỹ cổ phiếu hoặc quỹ cân bằng. Do quỹ trái phiếu đầu tư gần như toàn bộ tài sản vào các chứng khoán cho thu nhập cố định.

Chia sẻ