Tài chính cá nhân

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

15/07/2021

 

1. Biết đề phòng rủi ro

 

Người Do Thái có ý thức quản lý những rủi ro rất mạnh. Vì vậy, trước khi đầu tư, người Do Thái đều tiến hành cuộc khảo sát và phân tích điều tra thị trường. Đến khi họ quyết định đầu tư một sự nghiệp nào đó, nhất định sẽ chế định 3 khoản kế hoạch: ngắn kỳ, trung kỳ và dài kỳ, đương nhiên dù thời gian dài hay ngắn thì họ cũng sẽ không “bỏ tất cả trứng vào một cái rổ”.

 

 2. Phương pháp 78:22

 

Đây là một phương pháp rất tự nhiên, ví dụ như trong 22% các ngành nghề như thời trang, ăn uống, xây dựng, trang sức, dược phẩm… thì trên cơ bản đã chiếm 78% tiêu dùng sinh hoạt. Phương pháp 78:22 cũng tồn tại khá phổ biến trên thị trường, chẳng hạn như 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, trong kinh doanh cần phải lấy giá trị khách hàng làm cơ sở, nắm vững sản phẩm trọng điểm và khách hàng trọng điểm mới có thể nâng cao hiệu quả và hiệu ích tiêu thụ.

 

 3. Tiết kiệm nhưng biết “mở nguồn”

 

Người Do Thái tôn sùng thái độ sống tiết kiệm, nhưng cũng không phải nhất nhất giữ tiền. Đồng thời với cách sống tiết kiệm, họ càng hiểu được tầm quan trọng của việc mở những nguồn tài sản khác, bởi vì tài sản là do kiếm mới có chứ không phải chỉ dựa vào nhịn ăn nhịn mặc mà tích lũy. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không do dự tiêu tiền. Vì vậy, muốn được hồi đáp nhiều thì cũng phải chấp nhận bỏ ra nhiều. Đối với việc tích lũy sự giàu có thì mở rộng nguồn tài sản mới là căn bản.

 

 4. Tiếc thời gian như vàng

 

Trong cách ngôn kinh doanh của người Do Thái có một câu ý là “đừng ăn cắp thời gian”. Đối với họ, thời gian là cuộc sống, là sinh mệnh, và còn là tiền bạc nữa. Vì thế mà họ luôn quý trọng từng phút từng giây. Trong kinh doanh, cần phải nhanh hơn người khác một bước, giành lấy quyền chủ động, tùy cơ ứng biến và không ngừng điều chỉnh thái độ của mình.

 

 5. Giỏi kết hợp các nguồn tài nguyên

 

Tất cả đều có thể mượn dùng cho nhau, có thể mượn nguồn, mượn nhân tài, mượn kỹ thuật, mượn trí tuệ. Thế giới này đã chuẩn bị đầy đủ tất cả nguồn tài nguyên mà bạn cần, điều mà bạn cần làm là thu thập chúng lại với nhau, kết hợp chúng một cách hữu cơ bằng trí tuệ của mình mà thôi.

 

Hãy để Tikop giúp bạn tích lũy và đầu tư thật hiệu quả như cách người Do Thái đầu tư !

Chia sẻ