Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Vòng quay tổng tài sản là gì? Công thức tính vòng quay tổng tài sản

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

25/04/2024

Vòng quay tổng tài sản là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính. Cùng tìm hiểu vòng quay tổng tài sản là gì, công thức tính vòng quay tổng tài sản đơn giản qua bài viết sau nhé!

Vòng quay tổng tài sản là gì?

Khái niệm vòng quay tổng tài sản

Vòng quay tổng tài sản là một công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả quản lý tài sản, tức là đo lường khả năng sử dụng tài sản để tạo ra doanh thulợi nhuận. Chỉ số này cho phép doanh nghiệp đánh giá mức độ tối ưu hóa tài sản và quy trình sản xuất, đồng thời xác định khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản hiện có.

Vòng quay tổng tài sản là một công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả quản lý tài sản

Vòng quay tổng tài sản là một công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả quản lý tài sản

Vòng quay tổng tài sản tiếng Anh là gì?

Vòng quay tổng tài sản tiếng Anh là Total Asset Turnover ratio.

Ý nghĩa của vòng quay tổng tài sản

  • Đo lường sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư và các bên liên quan trong việc đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp và xác định giá trị của nó.
  • Đánh giá hiệu quả quản lý tài sản tức là đo lường khả năng sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Chỉ số này cho phép doanh nghiệp đánh giá mức độ tối ưu hóa tài sản và quy trình sản xuất, đồng thời xác định khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản hiện có.
  • Quản lý rủi ro tài chính bằng cách đo lường khả năng thanh toán nợ và hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả.

Ý nghĩa của vòng quay tổng tài sản đối với doanh nghiệp

Ý nghĩa của vòng quay tổng tài sản đối với doanh nghiệp

Công thức tính vòng quay tổng tài sản

Công thức: 

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần : Tổng bình quân tài sản được sử dụng trong 1 kỳ

Trong đó: 

  • Doanh thu thuần là tổng doanh thu mà một doanh nghiệp thu được trong một khoảng thời gian nhất định sau khi đã trừ đi các chi phí khác như chiết khấu, giảm giá bán, thuế và một số khoản phụ cấp bán hàng.
  • Tổng tài sản bình quân là giá trị trung bình của tài sản mà một doanh nghiệp sử dụng trong một thời kỳ nhất 

Ví dụ:

Một doanh nghiệp có doanh thu thuần trong năm là 500.000 đơn vị tiền tệ và tổng tài sản của doanh nghiệp là 200.000 đơn vị tiền tệ. Áp dụng công thức trên, ta có:

Vòng quay tài sản = 500,000 / 200,000 = 2.5

Vòng quay tài sản của doanh nghiệp là 2.5. Điều này cho thấy trong năm đó, doanh nghiệp đã tận dụng tài sản của mình để tạo ra 2.5 đơn vị doanh thu thuần.

Vòng quay tổng tài sản bao nhiêu là tốt?

Khi vòng quay tổng tài sản càng cao, điều đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách thuận lợi. Ngược lại, nếu tỷ lệ vòng quay thấp, đó là dấu hiệu rằng doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong hoạt động kinh doanh và việc sử dụng nguồn vốn chưa đạt hiệu quả cao.

Để tính toán các chỉ số vòng quay tổng tài sản một cách hợp lý, thời điểm thích hợp là sau một chu kỳ tài chính. Doanh nghiệp sẽ tổng hợp số liệu trong quý đó và tiến hành đánh giá. Vòng quay tổng tài sản thể hiện mức độ hiệu quả của việc quản lý và sử dụng vốn để kinh doanh. Tỷ lệ vòng quay có thể tính theo chu kỳ năm, nửa năm hoặc theo quý.

>>> Xem thêm: Tài sản ròng là gì? Đặc điểm và cách tính giá trị tài sản ròng

Khi vòng quay tổng tài sản càng cao thì hiệu quả kinh doanh tốt

Khi vòng quay tổng tài sản càng cao thì hiệu quả kinh doanh tốt

Phân biệt vòng quay tổng tài sản và vòng quay tài sản cố định

 

Vòng quay tổng tài sản Vòng quay tài sản cố định

Khái niệm

Đo lường hiệu suất của tài sản toàn bộ của một công ty trong việc tạo ra doanh thu.

Đo lường hiệu suất của tài sản cố định của công ty trong việc tạo ra doanh thu.

Phạm vi

Đo lường tất cả các loại tài sản của công ty, bao gồm cả tài sản lưu động và tài sản cố định.

Chỉ đo lường hiệu suất của tài sản cố định.

Công thức tính

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Tổng bình quân tài sản được sử dụng trong 1 kỳ Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần / Tổng tài sản dài hạn bình quân

Ý nghĩa

Cho biết khả năng sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định. 

Chỉ tập trung vào tài sản cố định, giúp đánh giá khả năng tận dụng hiệu quả tài sản cố định của công ty

Phân biệt vòng quay tổng tài sản và vòng quay tài sản cố định

Phân biệt vòng quay tổng tài sản và vòng quay tài sản cố định

Nhược điểm của vòng quay tổng tài sản

Không thể phân tích chi tiết sự phân bổ của các khoản tài sản: Vòng quay tổng tài sản chỉ đơn giản cho biết số lần tài sản quay vòng trong một năm mà không cung cấp thông tin chi tiết về phân bố của các khoản tài sản. Điều này có thể gây hiểu lầm khi đánh giá hiệu quả của các khoản tài sản cụ thể.

Không thể hiện chi tiết hiệu quả hoạt động: Vòng quay tổng tài sản không thể phân tích sự tương quan giữa doanh số bán hàng và tài sản một cách chi tiết. Điều này có thể gây ra việc đánh giá sai về hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Không phù hợp với các ngành công nghiệp có tính chất tài sản đặc thù: Việc sử dụng vòng quay tổng tài sản không thích hợp để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong các ngành công nghiệp có tính chất đặc thù của tài sản, như ngành dầu khí, khoáng sản, bất động sản, và các ngành khác.

Vòng quay tài sản có một số nhược điểm

Vòng quay tài sản có một số nhược điểm

Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động mà doanh nghiệp nên biết

Vòng quay hàng tồn kho

Quản lý hệ thống vòng quay hàng tồn kho giúp doanh nghiệp có khả năng quản lý dễ dàng hơn. Vòng quay hàng tồn kho thể hiện tần suất trung bình mà hàng tồn kho được luân chuyển trong một kỳ kinh doanh, và nó được tí. Quản lý hệ thống vòng quay hàng tồn kho giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng hơn. Vòng quay hàng tồn kho cho biết tần suất hàng tồn kho trung bình luân chuyển trong một kỳ kinh doanh, được xác định bằng công thức:

Vòng quay hàng tồn kho = Doanh thu / Hàng tồn kho bình quân.

Khi vòng quay hàng tồn kho của bạn càng cao, điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh của bạn được thực hiện một cách hiệu quả và không gặp tình trạng tồn kho quá nhiều. Điều này cũng giảm thiểu rủi ro trong quản lý hàng tồn kho. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá cao, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn vì không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Vòng quay hàng tồn kho thể hiện tần suất trung bình mà hàng tồn kho được luân chuyển

Vòng quay hàng tồn kho thể hiện tần suất trung bình mà hàng tồn kho được luân chuyển

Vòng quay các khoản phải thu

Vòng quay các khoản phải thu thể hiện tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi vốn của công ty trong các kỳ kinh doanh. Công thức tính vòng quay các khoản phải thu là:

Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần / Khoản phải thu bình quân.

Khi chỉ số vòng quay khoản phải thu cao, điều đó cho thấy khả năng thu hồi nợ từ khách hàng, đối tác và nhà cung cấp của bạn là tốt. Điều này cũng cho thấy doanh nghiệp có đối tác đáng tin cậy và chất lượng, từ đó tạo điều kiện cho sự hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá thấp, có thể gợi ý rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ, có nguy cơ mất vốn, và gặp nhiều vấn đề với đối tác. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình kinh doanh của công ty.

Vòng quay các khoản phải thu thể hiện tình hình quản lý công nợ

Vòng quay các khoản phải thu thể hiện tình hình quản lý công nợ

Vòng quay tài sản dài hạn

Vòng quay tài sản dài hạn là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản dài hạn như máy móc, thiết bị, nhà máy và các tài sản khác được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Công thức tính vòng quay tài sản dài hạn là:

Vòng quay tài sản dài hạn = Doanh thu thuần / Tổng tài sản dài hạn bình quân.

Vòng quay tài sản dài hạn đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản dài hạn

Vòng quay tài sản dài hạn đánh giá hiệu quả sử dụng các tài sản dài hạn

Những câu hỏi thường gặp

Đối tượng nào cần quan tâm đến chỉ số vòng quay tổng tài sản?

Đối tượng cần quan tâm đến chỉ số vòng quay tổng tài sản là: Ban lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Vòng quay tổng tài sản có thể khác nhau giữa các ngành công nghiệp không?

Vòng quay tổng tài sản không thể được sử dụng để so sánh hiệu quả tài sản giữa các công ty hoạt động trong các ngành công nghiệp khác nhau

Làm thế nào để tính vòng quay tổng tài sản cho một công ty?

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu / Tổng tài sản bình quân.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn một số thông tin về vòng quay tài sản. Cùng đón đọc những bài viết về kiến thức tài chính của Tikop trong những lần sau nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

CHỨNG CHỈ QUỸ

Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

Với những nhà đầu tư cá nhân, việc chọn ETF hay dựa hơi vào ETF để tạo riêng một danh mục cho mình là sự cân nhắc đáng kể.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu? So sánh cổ phiếu và trái phiếu

CHỨNG KHOÁN

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu? So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Đầu tư là một trong những cách để tăng thu nhập và tích lũy tài sản. Trong thị trường tài chính, có hai loại đầu tư phổ biến là cổ phiếu và trái phiếu. Vậy

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

21/01/2024