Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Bảo hiểm tử kỳ là gì? 7 điều cần biết về bảo hiểm tử kỳ hiện nay

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

22/12/2023

Bảo hiểm tử kỳ là một loại bảo hiểm còn khá mới mẻ với những khách hàng mới bắt đầu mua bảo hiểm. Cùng tìm hiểu bảo hiểm tử kỳ là gì và những điều cần biết về loại bảo hiểm này hiện nay qua bài viết sau nhé

Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Khái niệm bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ là một dạng bảo hiểm nhân thọ, trong đó khi người được thụ hưởng bảo hiểm qua đời trong một khoảng thời gian xác định, người được ghi trong hợp đồng sẽ nhận được một khoản tiền từ công ty bảo hiểm. Theo đó, quyền lợi chính của người được hưởng bảo hiểm là bảo vệ tài chính trước nguy cơ tử vong trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu sau thời gian này xảy ra sự kiện bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm sẽ không còn hiệu lực.

Bảo hiểm tử kì là một dạng bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm tử kì là một dạng bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm tử kỳ tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm tử kì trong tiếng Anh gọi là Term insurance hoặc Term life insurance.

Đặc điểm chính của bảo hiểm tử kỳ

 • Bảo hiểm tử kỳ có quyền lợi chủ yếu là bảo vệ tài chính trước nguy cơ tử vong. Trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ trả một khoản tiền bồi thường theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

 • Bảo hiểm tử kỳ tập trung chủ yếu vào việc bảo vệ và không có các yếu tố như gửi tiết kiệm tích lũy hoặc chăm sóc sức khỏe.

 • Thời gian hưởng quyền lợi bảo hiểm tử kỳ thường là thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Do đó, bạn cần lưu ý thời điểm đáo hạn cũng là lúc hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt và không có quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả cho người tham gia bảo hiểm.

 • Bảo hiểm tử kỳ không có giá trị hoàn lại.

 • Thời hạn yêu cầu người tham gia nộp phí bảo hiểm ngắn.

 • Mức phí của bảo hiểm tử kỳ thường thấp hơn các loại bảo hiểm khác.

>> Xem thêm Bảo hiểm y tế là gì? BHYT có bắt buộc không? Quyền lợi của người tham gia BHYT

Bảo hiểm tử kỳ có quyền lợi chủ yếu là bảo vệ tài chính trước nguy cơ tử vong

Bảo hiểm tử kỳ có quyền lợi chủ yếu là bảo vệ tài chính trước nguy cơ tử vong

Phân loại bảo hiểm tử kỳ chi tiết

Bảo hiểm tử kỳ cố định

Bảo hiểm tử kỳ cố định là một loại hợp đồng bảo hiểm truyền thống, có phí bảo hiểm thấp nhất và các điều khoản đơn giản nhất. Trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng, mức phí và số tiền bảo hiểm sẽ được giữ nguyên không thay đổi.

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu người được thụ hưởng bảo hiểm qua đời, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền bảo hiểm cho gia đình hoặc người được chỉ định. Tuy nhiên, nếu hợp đồng hết hạn mà người được bảo hiểm vẫn còn sống, thì hợp đồng sẽ không còn giá trị và không có khoản tiền bảo hiểm nào được chi trả.

Bảo hiểm tử kỳ cố định không có mục đích tích lũy hoặc tiết kiệm, mà tập trung vào việc bảo vệ tài chính trước nguy cơ rủi ro. Do đó, khi hợp đồng này hết hạn, bảo hiểm không có giá trị hoàn lại và không có khoản tiền nào được trả lại cho người tham gia, khác với bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, hợp đồng này đóng vai trò giúp gia đình trả các khoản nợ còn lại của người được bảo hiểm (nếu có) khi họ qua đời.

Mức phí và số tiền bảo hiểm tử kỳ cố định sẽ được giữ nguyên

Mức phí và số tiền bảo hiểm tử kỳ cố định sẽ được giữ nguyên

Bảo hiểm tử kỳ tái tục

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tử kỳ tái tục, người được bảo hiểm có quyền yêu cầu tái tục hợp đồng vào ngày kết thúc. Đáng chú ý, việc tái tục không yêu cầu cung cấp bằng chứng về tình trạng sức khỏe hiện tại, vì công ty bảo hiểm đã có thông tin tương đối đầy đủ về điều này.

Mức phí cố định trong hợp đồng bảo hiểm tử kỳ tái tục sẽ tăng lên so với hợp đồng cũ và phụ thuộc vào độ tuổi của người được bảo hiểm khi tiến hành thủ tục tái tục hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ có giới hạn tuổi tái tục là 65. Điều này có nghĩa là nếu người được bảo hiểm đạt đến tuổi 65, họ sẽ không thể tái tục hợp đồng này.

Mức phí cố định trong hợp đồng bảo hiểm tử kỳ tái tục sẽ tăng lên so với hợp đồng cũ

Mức phí cố định trong hợp đồng bảo hiểm tử kỳ tái tục sẽ tăng lên so với hợp đồng cũ

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần được thiết kế để đối phó với tác động của lạm phát. Khi lạm phát xảy ra, giá trị thực của số tiền bảo hiểm trong hợp đồng sẽ giảm theo giá trị của đồng tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Theo hợp đồng này, số tiền bảo hiểm hằng năm sẽ tăng theo tỷ lệ % nhất định.

Đặc điểm chính của bảo hiểm tử kỳ tăng dần:

 • Trong thời hạn hợp đồng, số tiền bảo hiểm có thể được tăng lên mà không yêu cầu chứng minh tình trạng sức khỏe.

 • Khi tái tục hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, phí bảo hiểm cũng sẽ tăng theo số tiền bảo hiểm được tái tục.

 • Phí bảo hiểm tử kỳ tăng dần thường cao hơn phí của bảo hiểm tử kỳ cố định

 • Độ tuổi của người tham gia không vượt qua 60-65 tuổi.

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần được thiết kế để đối phó với tác động của lạm phát

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần được thiết kế để đối phó với tác động của lạm phát

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần thường được sử dụng để đảm bảo trả nợ dần cho các khoản vay chưa được thanh toán hoàn toàn của người được bảo hiểm. Điều này áp dụng cho các khoản vay mua nhà, mua xe, vay tiền ngân hàng và các khoản nợ tương tự.

Trong hợp đồng bảo hiểm tử kỳ giảm dần, số tiền bảo hiểm sẽ giảm theo thời gian, theo mức giảm đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền bảo hiểm này tương ứng với khoản nợ còn lại của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần thường được sử dụng để đảm bảo trả nợ dần cho khoản vay

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần thường được sử dụng để đảm bảo trả nợ dần cho khoản vay

Bảo hiểm tỷ kỳ chuyển đổi

Khi tham gia loại hình bảo hiểm chuyển đổi, người được bảo hiểm có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bảo hiểm hiện tại sang một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời hoặc bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp trong khi hợp đồng còn hiệu lực.

Mức phí bảo hiểm hàng năm sẽ được ảnh hưởng bởi các yếu tố trong hợp đồng bảo hiểm mới và tuổi của người được bảo hiểm. Ngoài ra, để thực hiện thủ tục chuyển đổi, người được bảo hiểm sẽ phải trả thêm phí chuyển đổi cho công ty bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ có khả năng chuyển đổi có thể giúp người được bảo hiểm tích lũy tiền một cách tiết kiệm cho tương lai.

>> Xem thêm: Gửi tiền tiết kiệm là gì? Cách gửi tiết kiệm cho người mới bắt đầu

Mức phí bảo hiểm hàng năm sẽ được ảnh hưởng bởi các yếu tố trong hợp đồng bảo hiểm mới

Mức phí bảo hiểm hàng năm sẽ được ảnh hưởng bởi các yếu tố trong hợp đồng bảo hiểm mới

Bảo hiểm tử kỳ thu nhập gia đình

Khi người trụ cột trong gia đình qua đời, loại bảo hiểm này sẽ cung cấp hỗ trợ cho gia đình bằng cách cung cấp một khoản tiền thay thế cho nguồn thu nhập chính trong một khoảng thời gian nhất định. 

Theo quy định trong hợp đồng, trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời trong khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán một số tiền định kỳ cho người thụ hưởng cho đến khi hợp đồng kết thúc hoặc khi người thụ hưởng đạt đến độ tuổi nhất định.

Mức phí cho loại hợp đồng bảo hiểm này thường thấp hơn so với các loại hợp đồng khác. Gần ngày hết hạn, số tiền phải trả cho người được bảo hiểm sẽ giảm dần. Nếu hợp đồng đã đến cuối thời hạn mà người được bảo hiểm vẫn còn sống, công ty bảo hiểm không cần thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho họ.

Mức phí cho loại hợp đồng bảo hiểm này thường thấp hơn so với các loại hợp đồng khác

Mức phí cho loại hợp đồng bảo hiểm này thường thấp hơn so với các loại hợp đồng khác

Đối tượng có thể sử dụng bảo hiểm tử kỳ

Việc tham gia bảo hiểm tử kỳ là điều quan trọng mà mỗi người nên xem xét, đặc biệt là những người trụ cột trong gia đình, bởi vì họ chịu trách nhiệm về việc duy trì thu nhập cho gia đình. Trong trường hợp xảy ra tai nạn tử vong không may, việc có bảo hiểm tử kỳ sẽ giúp chia sẻ gánh nặng tài chính kịp thời, hỗ trợ người thân của người được bảo hiểm vượt qua khó khăn và đảm bảo sự ổn định cuộc sống trong tương lai.

Bảo hiểm tử kỳ dành cho tất cả mọi người

Bảo hiểm tử kỳ dành cho tất cả mọi người

Trường hợp nên mua bảo hiểm tử kỳ

Việc mua bảo hiểm tử kỳ phụ thuộc vào từng tình huống và nhu cầu cá nhân. Dưới đây là một số trường hợp nên xem xét mua bảo hiểm tử kỳ:

 • Khi bạn là người trụ cột trong gia đình, việc mua bảo hiểm tử kỳ sẽ giúp đảm bảo rằng họ sẽ được hỗ trợ tài chính nếu bạn qua đời.

 • Bạn đặt dành nhiều quan tâm vào việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình.

 • Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo vệ tài chính dự phòng với mức phí thấp trong trường hợp không may gặp sự cố.

 • Bạn có thể kết hợp tiền gửi ngân hàng với bảo hiểm tử kỳ nhằm tạo ra thu nhập dài hạn vượt trội so với việc đầu tư thông qua bảo hiểm. Thực tế là loại hình này ít gặp rủi ro mất tiền và mang lại mức thu nhập ổn định trong thời gian dài.

Việc mua bảo hiểm tử kỳ phụ thuộc vào từng tình huống và nhu cầu cá nhân

Việc mua bảo hiểm tử kỳ phụ thuộc vào từng tình huống và nhu cầu cá nhân

Mức phí đóng bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ có tính linh hoạt trong việc lựa chọn mức đóng phí định kỳ theo tháng, quý hoặc năm. Phí tham gia bảo hiểm tử kỳ thường thấp hơn so với các sản phẩm bảo hiểm khác trên thị trường, vì nó tập trung vào bảo vệ sinh mạng và chỉ bồi thường khi bạn qua đời trong thời hạn hợp đồng. Điều này cho phép khách hàng hoàn toàn có thể điều chỉnh tài chính của mình để đóng bảo hiểm theo khả năng và mong muốn của mình.

Thêm vào đó, phí bảo hiểm tử kỳ không thể được hoàn trả do tính chất của nó. Điều này có nghĩa là bạn không thể yêu cầu công ty bảo hiểm trả lại số tiền phí nếu không có rủi ro xảy ra vào ngày đáo hạn hợp đồng.

Bảo hiểm tử kỳ có tính linh hoạt trong việc lựa chọn mức đóng phí định kỳ

Bảo hiểm tử kỳ có tính linh hoạt trong việc lựa chọn mức đóng phí định kỳ

Hồ sơ và thủ tục tham gia bảo hiểm tử kỳ

Để mua bảo hiểm tử kỳ, bạn sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, dưới đây là một số hồ sơ cần có:

 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: Tự khai trung thực các thông tin cần thiết hoặc nhờ hướng dẫn của chuyên viên tư vấn.

 • Bản sao Giấy khai sinh.

 • Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước/hộ khẩu.

Một số câu hỏi thường gặp

Nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là gì?

Nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là quá trình và hoạt động liên quan đến việc cung cấp, quản lý và giải quyết các chính sách bảo hiểm tử kỳ.

Bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí là gì?

Bảo hiểm tử kỳ không có giá trị hoàn lại.

Bảo hiểm tử kỳ có yếu tố tiết kiệm không?

Bảo hiểm tử kỳ không phải là một sản phẩm tiết kiệm chính thức, mà nó tập trung vào bảo vệ sinh mạng và cung cấp bồi thường khi người tham gia qua đời trong thời hạn hợp đồng. Mục đích chính của bảo hiểm tử kỳ là đảm bảo rằng người tham gia có một nguồn tài chính bảo đảm cho gia đình và người thân trong trường hợp không may xảy ra sự kiện tử vong

Bảo hiểm tử kỳ thời hạn bao lâu?

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm tử kỳ là từ 5 – 47 năm.

Bảo hiểm tử kỳ chi trả như thế nào?

Bảo hiểm tử kỳ chi trả khi người tham gia qua đời trong thời hạn chính sách. Quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho người được chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm, thường là người thụ hưởng được chỉ định trước đó.

Bảo hiểm tử kỳ là một loại bảo điểm bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong đáng để đầu tư hiện nay. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Cùng tìm hiểu những bài viết về bảo hiểm của Tikop qua những lần sau nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Bảo hiểm xã hội là gì? Chế độ và quyền lợi của BHXH tại Việt Nam

THUẾ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội là gì? Chế độ và quyền lợi của BHXH tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện nay đang ngày càng có vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, cũng như đời sống của người dân. Người lao động là những đối tượng gần như bắt buộc đóng tham gia đóng BHXH trong khi đó người dân cũng hoàn toàn có thể tham gia BHXH theo các hình thức tự nguyện để có thể hưởng đầy đủ những quyền lợi đặc biệt đến từ các chế độ của BHXH của nhà nước mang lại. Hãy cùng Tikop tìm hiểu thật chi tiết về Bảo hiểm xã hội trong bài viết dưới đây nhé.

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

02/03/2024

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 10 điều cần biết khi tham gia BHNT

CÁC KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 10 điều cần biết khi tham gia BHNT

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng nâng cao hơn, sự quan tâm đến sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, bảo hiểm nhân thọ được rất nhiều người tin tưởng, sử dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu bản chất của bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi và những lưu ý khi tham gia. Cùng tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây của Tikop nhé!

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

18/01/2024

Bảo hiểm y tế là gì? Quy định và quyền lợi khi tham gia BHYT

THUẾ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Bảo hiểm y tế là gì? Quy định và quyền lợi khi tham gia BHYT

Bảo hiểm y tế là một thuật ngữ về vấn đề chăm lo cho sức khỏe của cả cộng đồng, phục vụ cho lợi ích khám chữa, bệnh của người dân. Nhưng BHYT là gì? BHYT có bắt buộc hay không?. Cùng tìm hiểu về BHYT trong bài viết dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

17/01/2024

Kiến thức cơ bản về bảo hiểm ô tô. Cách mua bảo hiểm ô tô tiết kiệm nhất có thể bạn chưa biết

CÁC KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC

Kiến thức cơ bản về bảo hiểm ô tô. Cách mua bảo hiểm ô tô tiết kiệm nhất có thể bạn chưa biết

Khi tham gia giao thông chắc hẳn ai cũng biết đến bảo hiểm ô tô. Bảo hiểm ô tô sẽ giúp cho chủ xe giảm tối đa thiệt hại về tài chính và an toàn của người trên xe. Đặc biệt xe ô tô thường gặp phải những vấn đề như va quẹt, trầy xước xe,... Trong bài viết này, Tikop sẽ gửi đến bạn những thông tin về bảo hiểm ô tô và cách mua bảo hiểm ô tô tiết kiệm nhất.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024