Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tính, thủ tục hoàn thuế

Đóng góp bởi:

Trang Huynh

Cập nhật:

21/04/2024

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là quá trình quan trọng giúp người đóng thuế có thể nhận lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong bài viết này, Tikop sẽ cùng bạn tìm hiểu hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì, cách tính và các thủ tục liên quan đến quá trình này.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Khái niệm hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc trả lại số tiền thuế mà người đó đã đóng nhiều hơn số tiền thuế thực tế mà họ phải nộp. Điều này có thể xảy ra khi người đó có các khoản giảm trừ hoặc các chi phí không chịu thuế, dẫn đến việc họ được hoàn trả số tiền thuế đã đóng thừa. Người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ nhận lại một phần tiền từ số thuế đã đóng trong năm sau khi quyết toán với Cơ quan thuế, miễn là đáp ứng đúng các điều kiện quy định theo luật pháp.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh gọi là Personal income tax refund.

Tìm hiểu về hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tìm hiểu về hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2024

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 bao gồm các trường hợp sau:

"Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân online chi tiết nhất

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cá nhân phải đã đăng ký và có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Cá nhân phải thuộc một trong các trường hợp được quy định tại mục 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ ba cần thông qua tổ chức, cá nhân được ủy quyền.
 • Cá nhân kê khai trực tiếp có thể chọn bù trừ vào kỳ sau hoặc yêu cầu hoàn thuế.
 • Cá nhân cần có đề nghị hoàn thuế gửi cho cơ quan thuế theo quy định và đề nghị này được chấp nhận. 

Theo quy định cụ thể, đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, quy trình hoàn thuế sẽ diễn ra thông qua tổ chức, cá nhân này. Tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập sẽ thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa hoặc thiếu của các cá nhân và sau đó, nếu còn số thuế nộp thừa, có thể bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, họ có thể lựa chọn nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

>>Xem thêm: Cách đóng thuế thu nhập cá nhân khi tự quyết toán thuế mới nhất 2023

Việc chỉ hoàn thuế khi có đề nghị hoàn trả, không có chủ động từ cơ quan thuế

Việc chỉ hoàn thuế khi có đề nghị hoàn trả, không có chủ động từ cơ quan thuế

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian nhận tiền hoàn thuế TNCN được quy định theo Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019:

 • Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.
 • Tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
 • Các cá nhân phải hoàn thành thủ tục và nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Các quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân trực tiếp khai thuế như sau:

 • Cá nhân cư trú tự khai thuế và có thu nhập tại một nơi, nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cá nhân khai thuế.
 • Nếu có thu nhập tại hai nơi trở lên, nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Nếu không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất, cá nhân có thể tự chọn nơi nộp hồ sơ hoặc nộp tại cơ quan thuế cư trú hoặc cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
 • Trong trường hợp thay đổi nơi làm việc và tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh, nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Nếu có giảm trừ gia cảnh, nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
 • Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập, nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Cá nhân cư trú không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào tại thời điểm quyết toán, nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Nếu có hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ giảm thuế. 

>>Xem thêm: Tổng hợp 8 cách tra mã số thuế cá nhân nhanh chóng, chính xác nhất

Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân mất từ 06-40 ngày

Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân mất từ 06-40 ngày

Trường hợp cá nhân uỷ quyền cho bên thứ 3

Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc hoàn thuế cho các cá nhân đã ủy quyền, hồ sơ quyết toán thuế được nộp ở cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết

Công thức:

Tiền thuế TNCN nộp thừa= Tiền thuế TNCN đã nộp - Tiền thuế TNCN đã nộp theo QTT

Trong đó:

 • Tiền thuế TNCN đã nộp là số tiền thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đã đóng cho ngân sách Nhà nước theo quy định. Đây là số tiền đã được khấu trừ trực tiếp từ thu nhập của cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Tiền thuế TNCN đã nộp theo QTT là số tiền thuế TNCN được tính toán dựa trên quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Nó phản ánh số tiền thuế mà cá nhân nên đóng theo quy tắc và thuế suất quy định.
 • Tiền thuế TNCN nộp thừa là sự chênh lệch giữa số tiền thuế TNCN đã nộp thực tế và số tiền thuế TNCN nên đóng theo quy định thuế. Nếu kết quả là một số dương, nghĩa là cá nhân đã đóng nhiều hơn so với số tiền nên đóng theo quy định và đây chính là số tiền thuế TNCN nộp thừa.

Ví dụ: Ông A có tổng thu nhập chịu thuế 150 triệu/ năm. Các khoản giảm trừ cá nhân, gia cảnh là 30 triệu đồng. Thuế TNCN quy định là 35%
Tiền thuế TNCN đã nộp giả sử là 20 triệu VNĐ
Tiền thuế TNCN đã nộp theo QTT = (150 triệu/12 tháng) x 35% x 12 tháng = 17,5 triệu triệu VNĐ
Tiền thuế TNCN nộp thừa= 20 triệu VNĐ - 17,5 triệu VNĐ = 2,5 triệu VNĐ
Ông A đã nộp thừa 2,5 triệu VNĐ so với số tiền thuế nên đóng theo quy định thuế nên ông A có quyền yêu cầu được hoàn lại số tiền này từ cơ quan thuế.

>>Xem thêm: Mã số thuế cá nhân là gì? Cách kiểm tra mã số thuế cá nhân

Trong trường hợp không đề nghị hoàn thuế, số thuế nộp thừa có thể được bù trừ vào kỳ thuế sau

Trong trường hợp không đề nghị hoàn thuế, số thuế nộp thừa có thể được bù trừ vào kỳ thuế sau

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 42, Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện như sau:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền

 • Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo Mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.
 • Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).
 • Mẫu tờ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/ĐNHT.

Mẫu bảng kê chứng từ nộp thuế tham khảo

Mẫu bảng kê chứng từ nộp thuế tham khảo

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

 • Người nộp thuế có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/QTT-TNCN) thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.
 • Đồng thời, người nộp thuế có thể tải về Mẫu số 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính) để điền đầy đủ thông tin cần thiết.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Bước 1: Bạn cần chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, bao gồm Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, bản chụp hợp đồng lao động, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (nếu cần).

Bước 2: Bạn nộp trực tiếp tại cơ quan thuế nơi bạn đăng ký thuế và nộp hồ sơ hoàn thuế. Mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân để xuất trình. Nếu có thắc mắc, bạn có thể thảo luận trực tiếp với cán bộ thuế.

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế (Nguồn: hanoimoi.vn)

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế (Nguồn: hanoimoi.vn)

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Quá trình đề nghị hoàn thuế TNCN trực tuyến có thể được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt và nhập địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/. Nhập thông tin đăng nhập vào mục tương ứng trên trang web.

Bước 2: Mở chức năng "Hoàn thuế và chọn "Kê khai hồ sơ".

Bước 3: Chọn loại tờ khai và nhập những thông tin cần thiết; nhấn "Tiếp tục".

Các bước hướng dẫn đề nghị hoàn thuế TNCN

Các bước hướng dẫn đề nghị hoàn thuế TNCN

`

Bước 4: Điền số giấy đề nghị hoàn và chọn loại hoàn thuế. Hệ thống tự động điền thông tin kỳ đề nghị hoàn từ kỳ tính thuế.

Bước 5: Nhập lý do đề nghị hoàn trả và các thông tin bắt buộc.

Điền tất cả thông tin, đặc biệt là những thông tin có dấu (*)

Điền tất cả thông tin, đặc biệt là những thông tin có dấu (*)

Bước 6: Chọn "Hoàn thành kê khai" sau khi nhập đầy đủ thông tin. Lựa chọn "Nhập lại" nếu muốn xóa dữ liệu hoặc "Lưu bản nháp" để lưu trữ thông tin.

Mô tả bước 6

Mô tả bước 6

Bước 7: Chọn "Tờ khai XML để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml". Chọn "Ký và nộp tờ khai", nhập số PIN và chấp nhận thông báo ký tệp tờ khai thành công.

Để thực hiện quy trình này, người nộp thuế cần phải có tài khoản trên Cổng thông tin Tổng cục thuế.

Lưu ý:

 • Thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế không bị ràng buộc bởi thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.
 • Người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn thuế bất cứ lúc nào sau kết thúc năm tính thuế.
 • Các hồ sơ và thông tin cần thiết như Tờ khai quyết toán thuế, Bảng kê, chứng từ khấu trừ thuế và các giấy tờ cá nhân cần được chuẩn bị đầy đủ khi thực hiện các thủ tục trên.

>>Xem thêm: Thuế doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế doanh nghiệp

Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân cho bên thứ 3

Để hoàn thuế cho những người đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ ba, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bạn điền giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (mẫu số 01/ĐNHT theo thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài Chính).
 • Sao chép đầy đủ các giấy tờ, biên lai thuế thu nhập cá nhân đã nộp từ bên thứ ba (phải ký cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao).
 • Cung cấp giấy ủy quyền quyết toán thuế từ cá nhân ủy quyền cho bên thứ ba (mẫu 02/UQ-QTT-TNCN).

Bước 2: Cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền tiến hành việc nộp hồ sơ hoàn thuế.
Bước 3: Chờ cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Đảm bảo rằng mọi giấy tờ bạn cung cấp đều đầy đủ và chính xác. Sau khi nộp hồ sơ, đợi cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ của bạn.

Mẫu tham khảo Văn bản đề nghị hủy hồ sơ

Mẫu tham khảo Văn bản đề nghị hủy hồ sơ

Cách tra cứu tình trạng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tra cứu hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Mở trình duyệt, truy cập trang web Thuế Điện Tử. Nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu). Chọn "Đăng nhập" để vào hệ thống.

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn "Hoàn thuế" trên giao diện chính.

Bước 3: Tiếp theo, chọn "Tra cứu giấy đề nghị hoàn."

Bước 4:  Điền thông tin tra cứu, bao gồm mã giao dịch điện tử, loại giấy đề nghị, ngày nộp và kỳ hoàn thuế. Ấn "Tra cứu" để hiển thị kết quả theo điều kiện nhập.

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về giấy đề nghị hoàn thuế, bao gồm kỳ hoàn thuế, loại giấy, lần nộp, ngày và nơi nộp, cũng như trạng thái hiện tại.

Bạn có thể kiểm tra online trạng thái của giấy đề nghị hoàn thuế TNCN đã được gửi đến cơ quan thuế

Bạn có thể kiểm tra online trạng thái của giấy đề nghị hoàn thuế TNCN đã được gửi đến cơ quan thuế

Tra cứu kết quả hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để tra cứu kết quả hoàn thuế TNCN, thực hiện các bước sau sau khi đăng nhập và điền thông tin:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn mục "Thông báo."

Bước 2: Trong mục "Thông Báo," chọn "Mã giao dịch điện tử." Tải các thông báo về máy để xem kết quả hoàn thuế TNCN.

Bạn có thể thuận tiện tra cứu và xem kết quả hoàn thuế TNCN thông qua các thông báo đã được tải về từ hệ thống

Bạn có thể thuận tiện tra cứu và xem kết quả hoàn thuế TNCN thông qua các thông báo đã được tải về từ hệ thống

Các câu hỏi thường gặp về hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập bao nhiêu thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Dựa vào quy định của Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, nếu thu nhập tính thuế trong một năm của bạn không vượt quá 132 triệu đồng, bạn sẽ được miễn nộp thuế TNCN.

Khi nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa nếu có đề nghị hoàn.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong bao lâu?

Thời gian nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019 như sau:

 • Hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
 • Kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế: Trong vòng 90 ngày từ kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Tại sao được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định:

"Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Bạn nên theo dõi và cập nhật các quy định hoàn thuế TNCN để đảm bảo quyền lợi của mình

Bạn nên theo dõi và cập nhật các quy định hoàn thuế TNCN để đảm bảo quyền lợi của mình

Hoàn thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm?

Phần trăm hoàn thuế sẽ phụ thuộc vào số thuế đã nộp thừa so với số thuế phải nộp ban đầu. Nếu số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp, cá nhân sẽ có quyền hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế đã nộp thừa.

>>Xem thêm: Thuế VAT là gì? Các cách tính thuế VAT chi tiết, có ví dụ chi tiết

Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?

Thời hạn hoàn thuế được xác định chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (ngày 31/03 năm dương lịch).

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào?

Mời bạn xem lại cách tính ở phần trên.

Như vậy, việc hiểu rõ về hoàn thuế thu nhập cá nhân, cách tính và thủ tục hoàn thuế sẽ giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này, Tikop đã giúp bạn nắm rõ quy trình hoàn thuế và tận dụng quyền lợi của mình một cách hợp lý. Đừng quên theo dõi mục thuế & trợ cấp xã hội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

5 bài học đắt giá về đầu tư của người do Thái

Người Do Thái chỉ chiếm 0.3% dân số thế giới nhưng nắm giữ đến 30% tài sản trên toàn thế giới. Bạn sẽ học được gì ở họ? Hãy chiêm nghiệm 5 bài học đắt giá của họ sau đây cùng Tikop

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

KINH NGHIỆM VÀ CHIA SẺ

Các thói quen khiến bạn "nghèo vẫn hoàn nghèo"

Mỗi người có 1 cách làm giàu riêng: Người đầu tư vào Bitcoins, người lao vào làm việc để kiếm tiền. Tuy nhiên, có rất nhiều thói quen cản trở chúng ta không thể tiết kiệm được tiền để trở thành người giàu có. Cùng Tikop "tạm biệt" 5 thói quen xấu dưới đây để chúng ta có thể trở thành những nhà quản lí tài chính cá nhân thông thái.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024

Những ý tưởng đầu tư độc đáo của giới trẻ thành công hiện nay

THU NHẬP VÀ CHI TIÊU

Những ý tưởng đầu tư độc đáo của giới trẻ thành công hiện nay

Xu hướng kinh doanh của giới trẻ là gì? Xu hướng kinh doanh của giới trẻ có thể hiểu là các mô hình kinh doanh, cách kinh doanh được nhiều bạn trẻ hiện nay ưa chuộng và theo đuổi.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023