Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Đồng bảo hiểm là gì? Phân biệt với tái bảo hiểm và trùng bảo hiểm

Đóng góp bởi:

Trần Mỹ Phương

Cập nhật:

29/06/2024

Đồng bảo hiểm là thuật ngữ phổ biến trong ngành bảo hiểm, dùng để chỉ loại hình bảo hiểm giúp tối ưu hóa khả năng phục vụ và giảm thiểu rủi ro tài chính đối với từng công ty bảo hiểm tham gia. Vậy, đồng bảo hiểm là gì? Trong bài viết dưới đây, Tikop sẽ giới thiệu khái niệm đồng bảo hiểm, phân biệt loại hình này với tái bảo hiểm và trùng bảo hiểm.

Đồng bảo hiểm là gì?

Khái niệm đồng bảo hiểm

Theo Khoản 29, Điều 4 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, đồng bảo hiểm được định nghĩa là trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cùng ký kết hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm. Theo đó, các bên này sẽ cùng nhận phí bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Đồng bảo hiểm (Co-Insurance) là hình thức bảo hiểm mà trong đó nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bảo hiểm cho một đối tượng duy nhất. Mỗi doanh nghiệp sẽ chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm dựa trên tỷ lệ đã được thỏa thuận từ trước.

Hình thức này giúp các doanh nghiệp bảo hiểm giảm thiểu rủi ro tài chính khi không phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường cho một hợp đồng có giá trị lớn. Thay vào đó, rủi ro được phân chia giữa nhiều bên, tạo ra một hệ thống an toàn và ổn định hơn cho các công ty bảo hiểm tham gia.

>> Xem thêmTái tục là gì? Điều kiện, lưu ý khi tái tục bảo hiểm, tiền gửi

Thuật ngữ đồng bảo hiểm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực bảo hiểm

Thuật ngữ đồng bảo hiểm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực bảo hiểm

Ví dụ về đồng bảo hiểm

Dưới đây là một ví dụ về đồng bảo hiểm để minh họa cách các công ty bảo hiểm có thể hợp tác để chia sẻ rủi ro và trách nhiệm:

Giả sử có một công trình xây dựng lớn, và bên chủ đầu tư yêu cầu bảo hiểm xây dựng. Công trình này quá lớn và phức tạp đến mức một công ty bảo hiểm duy nhất không muốn đảm nhận toàn bộ rủi ro. Do đó, ba công ty bảo hiểm (A, B và C) quyết định tham gia đồng bảo hiểm với mức trách nhiệm như sau:

 • Công ty A sẽ đảm nhận 50% rủi ro của hợp đồng, với mức bảo hiểm là 50 tỷ đồng.
 • Công ty B sẽ đảm nhận 30% rủi ro của hợp đồng, với mức bảo hiểm là 30 tỷ đồng.
 • Công ty C sẽ đảm nhận 20% rủi ro còn lại của hợp đồng, với mức bảo hiểm là 20 tỷ đồng.

Khi có sự cố xảy ra (ví dụ như hỏa hoạn phá hủy một phần công trình), các công ty bảo hiểm A, B và C sẽ chia sẻ trách nhiệm và chi phí bồi thường theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho từng công ty bảo hiểm và đảm bảo hợp đồng được thực hiện một cách bền vững.

>> Xem thêmLao động tự do là gì? Chế độ bảo hiểm cho người lao động tự do

Ví dụ về đồng bảo hiểm

Ví dụ về đồng bảo hiểm

Đồng bảo hiểm tiếng Anh là gì?

Đồng bảo hiểm tiếng Anh là Co-Insurance.

Ý nghĩa của đồng bảo hiểm

Đồng bảo hiểm có 3 ý nghĩa quan trọng đối với công ty bảo hiểm và trách nhiệm của họ đối với bên mua bảo hiểm:

 • Chia sẻ rủi ro giữa hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm: Chia sẻ rủi ro giữa nhiều công ty bảo hiểm giúp giảm thiểu tác động khi có sự cố xảy ra. Mỗi công ty chỉ phải đảm nhận một phần nhỏ rủi ro theo tỷ lệ thỏa thuận trước, giúp phân tán rủi ro và bảo vệ tài chính của từng công ty hiệu quả hơn.
 • Giúp công ty bảo hiểm đảm bảo khả năng chi trả quyền lợi cho khách hàng: Đồng bảo hiểm giúp các công ty bảo hiểm chia sẻ trách nhiệm và đảm bảo chi trả quyền lợi cho khách hàng kịp thời. Bằng cách hợp tác, các công ty củng cố khả năng chi trả và đối mặt với các sự kiện bảo hiểm lớn mà không phụ thuộc quá mức vào tài chính của một công ty duy nhất.
 • Giúp người sở hữu bảo hiểm an tâm tham gia: Đồng bảo hiểm mang lại sự an tâm cho người mua bảo hiểm. Khi nhiều công ty bảo hiểm cùng tham gia, khách hàng không phụ thuộc vào một công ty duy nhất và được hưởng lợi từ sự đa dạng và sức mạnh của hệ thống bảo hiểm.

>> Xem thêm6 cách tra cứu, xem thông tin thẻ bảo hiểm y tế mới nhất hiện nay

Đồng bảo hiểm giúp người sở hữu an tâm khi tham gia bảo hiểm

Đồng bảo hiểm giúp người sở hữu an tâm khi tham gia bảo hiểm

Sự khác biệt giữa đồng bảo hiểm với tái bảo hiểm và trùng bảo hiểm

Dưới đây là bảng so sánh giữa các khái niệm đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm và trùng bảo hiểm dựa trên các tiêu chí khác nhau:

Tiêu chíĐồng bảo hiểmTrùng bảo hiểmTái bảo hiểm
Khái niệmLà loại hình bảo hiểm mà nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng tham gia bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm cụ thể. Các công ty bảo hiểm này chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm trong việc chi trả bảo hiểm theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.Là loại hình bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm với hai hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau để bảo hiểm cho cùng một đối tượng với các điều kiện và sự kiện bảo hiểm tương tự nhau.

Là loại hình bảo hiểm mà công ty bảo hiểm ký trực tiếp với bên mua và chuyển nhượng một phần trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng đó cho một công ty bảo hiểm thứ hai thông qua hợp đồng bảo hiểm thứ hai.

Đối tượng

Rủi ro đã được bảo hiểm.

Tài sản.

 • Tài sản.
 • Trách nhiệm dân sự.
 • Con người.
Số lượng hợp đồng

Chỉ 1 hợp đồng.

 

Tối thiểu 2 hợp đồng được ký kết.

Chỉ có 2 hợp đồng được ký kết.

Mối quan hệ

Giữa người mua bảo hiểm với tất cả công ty bảo hiểm.

Giữa người mua bảo hiểm với từng công ty bảo hiểm.
 • Giữa khách hàng với doanh nghiệp bảo hiểm gốc.
 • Giữa doanh nghiệp bảo hiểm gốc với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm.
Bên chịu trách nhiệm bồi thường

Tất cả các doanh nghiệp tham gia vào hợp đồng  đồng bảo hiểm bồi thường theo tỷ lệ quy định trên hợp đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm theo tỷ lệ: số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận và tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bên mua đã giao kết.
 • Người mua bảo hiểm chỉ cần biết doanh nghiệp bảo hiểm cho mình.
 • Nếu doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản thì người mua bảo hiểm không có quyền đòi công ty tái bảo hiểm bồi thường.

>> Xem thêmBảo hiểm sức khỏe là gì? Những lợi ích khi mua bảo hiểm sức khỏe

Câu hỏi thường gặp

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là hoạt động mà một công ty bảo hiểm chuyển giao một phần hoặc toàn bộ rủi ro mà nó đã bảo hiểm cho một đối tượng khác (bên mua bảo hiểm) cho một hoặc nhiều công ty tái bảo hiểm khác. Công ty bảo hiểm gốc sẽ trả cho các công ty tái bảo hiểm phí bảo hiểm và chia sẻ một phần rủi ro trong trường hợp xảy ra tổn thất. Tái bảo hiểm giúp công ty bảo hiểm gốc giảm bớt rủi ro tài chính và tăng cường khả năng chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm trùng là gì?

Bảo hiểm trùng xảy ra khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm khác nhau để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với các điều kiện và sự kiện bảo hiểm tương tự nhau. Trong trường hợp xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm có thể nhận được bồi thường từ mỗi công ty bảo hiểm mà họ đã ký hợp đồng.

Ví dụ về tái bảo hiểm?

Ví dụ về tái bảo hiểm có thể là khi một công ty bảo hiểm ô tô chuyển giao một phần rủi ro của các hợp đồng bảo hiểm ô tô của mình cho một công ty tái bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro tài chính. Trường hợp này, công ty bảo hiểm gốc (ceding company) sẽ trả cho công ty tái bảo hiểm phí bảo hiểm và sẽ chia sẻ phần rủi ro trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc mất mát.

>> Xem thêmBảo hiểm tai nạn là gì? 5 điều nên biết khi mua bảo hiểm tai nạn

Trên đây là bài viết Đồng bảo hiểm là gì? Phân biệt với tái bảo hiểm và trùng bảo hiểm. Theo dõi Tikop ngay để nhận các bài viết kiến thức cơ bản mới nhất.

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Bảo hiểm xã hội là gì? Chế độ và quyền lợi của BHXH tại Việt Nam

THUẾ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội là gì? Chế độ và quyền lợi của BHXH tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện nay đang ngày càng có vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, cũng như đời sống của người dân. Người lao động là những đối tượng gần như bắt buộc đóng tham gia đóng BHXH trong khi đó người dân cũng hoàn toàn có thể tham gia BHXH theo các hình thức tự nguyện để có thể hưởng đầy đủ những quyền lợi đặc biệt đến từ các chế độ của BHXH của nhà nước mang lại. Hãy cùng Tikop tìm hiểu thật chi tiết về Bảo hiểm xã hội trong bài viết dưới đây nhé.

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

02/03/2024

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 10 điều cần biết khi tham gia BHNT

CÁC KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 10 điều cần biết khi tham gia BHNT

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng nâng cao hơn, sự quan tâm đến sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, bảo hiểm nhân thọ được rất nhiều người tin tưởng, sử dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu bản chất của bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi và những lưu ý khi tham gia. Cùng tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây của Tikop nhé!

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

18/01/2024

Bảo hiểm y tế là gì? Quy định và quyền lợi khi tham gia BHYT

THUẾ VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Bảo hiểm y tế là gì? Quy định và quyền lợi khi tham gia BHYT

Bảo hiểm y tế là một thuật ngữ về vấn đề chăm lo cho sức khỏe của cả cộng đồng, phục vụ cho lợi ích khám chữa, bệnh của người dân. Nhưng BHYT là gì? BHYT có bắt buộc hay không?. Cùng tìm hiểu về BHYT trong bài viết dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

17/01/2024

Kiến thức cơ bản về bảo hiểm ô tô. Cách mua bảo hiểm ô tô tiết kiệm nhất có thể bạn chưa biết

CÁC KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC

Kiến thức cơ bản về bảo hiểm ô tô. Cách mua bảo hiểm ô tô tiết kiệm nhất có thể bạn chưa biết

Khi tham gia giao thông chắc hẳn ai cũng biết đến bảo hiểm ô tô. Bảo hiểm ô tô sẽ giúp cho chủ xe giảm tối đa thiệt hại về tài chính và an toàn của người trên xe. Đặc biệt xe ô tô thường gặp phải những vấn đề như va quẹt, trầy xước xe,... Trong bài viết này, Tikop sẽ gửi đến bạn những thông tin về bảo hiểm ô tô và cách mua bảo hiểm ô tô tiết kiệm nhất.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

25/01/2024