Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Cách tính cổ tức trả cho cổ đông chính xác, chi tiết, có ví dụ

Đóng góp bởi:

Võ Thị Mỹ Duyên

Cập nhật:

10/03/2024

Các công ty tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông theo nhiều hình thức như tiền mặt, tài sản hay cổ phiếu. Vậy cách tính cổ tức như thế nào là đúng? Tham khảo ngay những thông tin trong bài viết sau đây để nắm rõ hơn về vấn đề này nhé!

Mối quan hệ giữa tỷ lệ chi trả cổ tức và cổ tức thực nhận

Dựa vào tỷ lệ chi trả cổ tức, chúng ta có thể biết được số tiền cổ tức thực tế mà mỗi cổ đông nhận được. Mỗi doanh nghiệp thường có tỷ lệ chi trả cổ tức khác nhau, và cách tính tỷ lệ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả lợi nhuận sau thuế.

Ví dụ, nếu công ty A quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 4%, thì mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu của công ty A sẽ nhận được 400 đồng cổ tức (tính theo 4% * 10.000 đồng - giá trị mệnh giá cổ phiếu thông thường ở Việt Nam).

Trong trường hợp công ty quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15%, nếu một cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu, họ sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Thông thường, tỷ lệ chi trả cổ tức và các thông tin liên quan sẽ được công bố trước khi thực hiện việc trả cổ tức. Các nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin này trực tiếp trên trang web của công ty để cập nhật kịp thời.

Tỷ lệ chi trả cổ tức và các thông tin liên quan sẽ được công bố trước

Tỷ lệ chi trả cổ tức và các thông tin liên quan sẽ được công bố trước

Yếu tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức

Quy mô doanh nghiệp hoạt động

Quy mô doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức. Các doanh nghiệp lớn thường có nguồn lợi nhuận ổn định và dự trữ tiền dồi dào, do đó, họ có thể có khả năng chi trả cổ tức cao hơn. Ngược lại, các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể sẽ ưu tiên tái đầu tư lợi nhuận để mở rộng kinh doanh thay vì chi trả cổ tức.

Khả năng sinh lời của công ty

Khả năng sinh lời của công ty là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức. Các công ty có lợi nhuận tốt và ổn định thường có khả năng chi trả cổ tức cao hơn. Ngược lại, nếu công ty gặp khó khăn về tài chính và không có lợi nhuận đủ để chi trả cổ tức, họ có thể giảm hoặc không chi trả cổ tức.

Khả năng sinh lời của công ty là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức

Khả năng sinh lời của công ty là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức

Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp

Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức. Các công ty đang trong giai đoạn phát triển và muốn tái đầu tư để mở rộng hoạt động có thể giảm tỷ lệ chi trả cổ tức để dành tiền cho việc đầu tư vào mở rộng sản xuất và phát triển mới. Ngược lại, các công ty ổn định và không cần đầu tư lớn có thể chi trả cổ tức cao hơn.

Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức

Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức

Đòn bẩy tài chính

Cấu trúc tài chính của công ty, bao gồm tỷ lệ nợ vay và vốn chủ sở hữu, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả cổ tức. Các công ty có đòn bẩy tài chính cao có thể phải sử dụng một phần lợi nhuận để trả nợ hoặc trả cổ tức cho các cổ đông, trong khi các công ty có cấu trúc tài chính ổn định có thể có khả năng chi trả cổ tức cao hơn.

Khả năng thanh khoản

Khả năng thanh khoản của công ty cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức. Các công ty có khả năng tài chính và thanh khoản tốt có thể dễ dàng chi trả cổ tức từ lợi nhuận tích luỹ, trong khi các công ty gặp khó khăn về thanh khoản có thể phải dùng lợi nhuận để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh để duy trì hoạt động.

Mục đích chi trả cổ tức cho cổ đông

Mặc dù việc trả cổ tức chỉ đơn giản là cách phân phối lại lợi nhuận của công ty, nhưng với cổ đông, điều này mang một ý nghĩa quan trọng.

Đối với cổ đông, việc công ty trả cổ tức thể hiện rằng công ty đang hoạt động có lãi. Đồng thời, việc trả cổ tức cũng được xem là một cách để công ty thể hiện sự tôn trọng và tri ân đối với cổ đông của mình. Ngoài ra, một số nhà đầu tư cũng ưa chuộng việc trả cổ tức hơn là công ty giữ lại tiền của cổ đông.

Trong vài năm gần đây, việc đầu tư vào cổ phiếu để nhận cổ tức ngày càng được ưa chuộng với một số lý do sau:

 • Cung cấp nguồn thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người có nhu cầu thu nhập định kỳ từ đầu tư.

 • Cổ đông có thể hưởng lợi kép trong trường hợp lãi suất giảm mạnh, khi việc trả cổ tức có thể trở thành một phương tiện đầu tư hấp dẫn hơn so với việc để tiền ở ngân hàng.

 • Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh tốt đều có chính sách chi trả cổ tức cho cổ đông, điều này tạo ra một cơ hội đầu tư thu hút cho những người muốn nhận lợi nhuận từ việc sở hữu cổ phiếu.

Công ty trả cổ tức thể hiện rằng công ty đang hoạt động có lãi

Công ty trả cổ tức thể hiện rằng công ty đang hoạt động có lãi

Cách tính cổ tức trả cho cổ đông chi tiết

Cách tính cổ tức bằng tiền mặt hoặc tài sản

Khi công ty quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, việc thực hiện trả cổ tức này có thể thông qua các phương thức như chuyển khoản, séc, ghi có vào tài khoản chứng khoán, hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ của cổ đông qua bưu điện. Thông thường, khi công ty thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền mặt, số tiền cổ tức đó được tính dựa trên một mức giá cố định, chẳng hạn như 10 nghìn VNĐ/cổ phiếu, không tính theo giá thị trường hiện tại.

Ví dụ: Công ty A (mã cổ phiếu AAA) đã hoàn tất việc xác định danh sách cổ đông và quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 8%. Khi đó, mỗi cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA sẽ nhận được số tiền là: 8% x 10.000 VNĐ = 800 VNĐ. Đây là số tiền mà công ty A trả cho mỗi cổ phiếu.

Tuy nhiên, hình thức trả cổ tức bằng tài sản tương ứng thường ít gặp hơn và cách thức thực hiện có thể khác nhau tùy theo quy định của từng công ty. Thông thường, công ty sẽ ưu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận ròng và sử dụng phần còn lại để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh. Điều này giúp nhà đầu tư có thể sử dụng cách tính cổ tức chung để ước lượng số tiền mà họ sẽ nhận được từ cổ phiếu.

Công ty thường chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt

Công ty thường chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt

Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông

Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) = Số tiền cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu / Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu = Cổ tức / Thu nhập ròng

Hoặc:

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) = 1 - Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại

Ý nghĩa của tỷ lệ chi trả cổ tức:

 • Tỷ lệ chi trả cổ tức thể hiện mối quan hệ giữa số tiền cổ tức trả cho cổ đông và số tiền lợi nhuận công ty giữ lại để sử dụng cho việc tái đầu tư, mở rộng kinh doanh, trả nợ,...

 • Tỷ lệ chi trả cổ tức cũng phản ánh mức độ phát triển và tăng trưởng của công ty. Các công ty hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định thường có tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Ngược lại, các công ty có kế hoạch tái đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào các thị trường mới thường sẽ sử dụng phần lớn hoặc toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, dẫn đến tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hoặc thậm chí là 0.

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Cách tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu là lợi nhuận sau thuế trả cổ tức cho cổ đông chia cho số lượng cổ phiếu hiện có.

Khi đầu tư vào cổ phiếu, lợi nhuận thu được bao gồm cả cổ tức nhận được và lợi nhuận từ việc giao dịch mua bán cổ phiếu. Việc chia cổ tức có thể làm thay đổi giá cổ phiếu. Khi đó:

P' = (P + (Pa x a) - C) / (1 + a + b).

Trong đó:

 • P' là giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức.
 • P là giá trị thực của cổ phiếu vào thời điểm hiện tại trước khi chia cổ tức.
 • Pa là giá cổ phiếu mà công ty mới phát hành để cung cấp cho nhà đầu tư kèm theo ưu đãi đặc biệt.
 • a là phần trăm cổ phiếu mà công ty phát hành thêm để cung cấp cho nhà đầu tư với giá cực kỳ ưu đãi.
 • b là phần trăm tỷ lệ cổ tức được chia và nhận bằng cổ phiếu.
 • c là số tiền cổ tức nhận được bằng tiền mặt của mỗi cổ đông.

>>> Xem thêm: Chia cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Có nên nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Lưu ý khi tính cổ tức cho nhà đầu tư

Để đảm bảo hiểu rõ về quy trình và thời gian chia cổ tức, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

 • Nắm rõ thời gian chia cổ tức: Doanh nghiệp sẽ thông báo về việc trả cổ tức trước ít nhất 15 ngày so với ngày chi trả cổ tức. Điều này cho phép nhà đầu tư chuẩn bị và quyết định có mua thêm cổ phiếu hay không, dựa trên biến động giá cổ phiếu trên thị trường. Ngày đăng ký cuối cùng: Đây là ngày cuối cùng mà cổ đông phải đăng ký để nhận cổ tức từ doanh nghiệp. Ngày này thường là ngày doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.
 • Tránh nhầm lẫn về cách tính cổ tức nhận được: Cổ tức thường được tính trên mỗi cổ phiếu với giá trị cố định, thường là 10.000 VNĐ/cổ phiếu. Nhà đầu tư cần lưu ý tính toán cổ tức dựa trên giá trị này, không phải giá thị trường.
 • Nộp thuế TNCN khi nhận cổ tức: Cổ đông phải nộp 5% thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức, dù là bằng tiền mặt hay cổ phiếu. Thông thường, doanh nghiệp sẽ khấu trừ thuế trước khi chuyển cổ tức cho cổ đông, và cổ đông chỉ bị tính thuế khi thực hiện giao dịch cổ phiếu.

Một số lưu ý khi tính cổ tức cho nhà đầu tư

Một số lưu ý khi tính cổ tức cho nhà đầu tư

Một số câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận mà một công ty trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Được tính bằng cách chia số tiền cổ tức trả cho cổ đông cho tổng số cổ phiếu đã phát hành và nhân với 100 để có tỷ lệ phần trăm.

>>> Xem thêm: Mệnh giá cổ phiếu là gì? Phân biệt thị giá và mệnh giá chi tiết

Tỷ lệ chi trả cổ tức bao nhiêu thì hợp lý?

Tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngành công nghiệp, tình hình tài chính của công ty, và chiến lược phát triển. Tuy nhiên, một tỷ lệ cổ tức hợp lý thường được coi là có thể đảm bảo sự ổn định và hấp dẫn cho cổ đông, đồng thời cũng cho phép công ty dành một phần lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển.

Cổ đông có quyền yêu cầu công ty trả cổ tức không?

Cổ đông thường không có quyền yêu cầu công ty trả cổ tức trừ khi điều này được quy định trong điều lệ hoặc quy định pháp luật địa phương. Thường thì việc trả cổ tức là quyết định của Hội đồng quản trị và phải được thông qua tại Đại hội cổ đông.

Công ty có thể trả cổ tức bằng tài sản khác được không?

Công ty có thể trả cổ tức bằng tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc tài sản vật chất nếu điều này được quy định trong điều lệ hoặc được thông qua tại Đại hội cổ đông. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào quyết định của công ty và có thể không phổ biến.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Tỷ lệ chi trả cổ tức, hi vọng sẽ giúp ích bạn trên chặng đường đầu tư cổ phiếu. Ngoài ra đừng quên truy cập Tikop.vn để xem thêm nhiều thông tin hữu ích và kiến thức về chứng khoán tại chuyên mục chứng khoán nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

CHỨNG CHỈ QUỸ

Đầu tư theo các quỹ ETF: Làm sao cho hiệu quả?

Với những nhà đầu tư cá nhân, việc chọn ETF hay dựa hơi vào ETF để tạo riêng một danh mục cho mình là sự cân nhắc đáng kể.

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

24/03/2023

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu? So sánh cổ phiếu và trái phiếu

CHỨNG KHOÁN

Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu? So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Đầu tư là một trong những cách để tăng thu nhập và tích lũy tài sản. Trong thị trường tài chính, có hai loại đầu tư phổ biến là cổ phiếu và trái phiếu. Vậy

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

21/01/2024

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

Quỹ mở về bản chất là hình thức ủy thác vốn của nhà đầu tư vào quỹ, quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quỹ mở được chia thành 3 loại: quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng (gồm cả cổ phiếu và trái phiếu)

tikop_user_icon

Tikop

tikop_calander_icon

01/03/2023

NAV là gì? Ý nghĩa, công thức và cách sử dụng NAV trong chứng khoán

CHỨNG KHOÁN

NAV là gì? Ý nghĩa, công thức và cách sử dụng NAV trong chứng khoán

NAV là thuật ngữ không còn quá xa lạ trong chứng khoán. Vậy NAV là gì? Ý nghĩa, công thức và cách sử dụng NAV trong chứng khoán. Tham khảo bài viết sau để biết chi tiết nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

24/01/2024