Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Quỹ đầu tư phát triển là gì? Chức năng của quỹ đầu tư phát triển

Đóng góp bởi:

Võ Thị Mỹ Duyên

Cập nhật:

08/12/2023

Quỹ đầu tư phát triển là một thuật ngữ không còn quá xa lạ với mọi người. Vậy Quỹ đầu tư phát triển là gì? Chức năng của quỹ đầu tư phát triển. Tham khảo bài viết sau để biết chi tiết nhé!

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Khái niệm quỹ đầu tư phát triển

Quỹ đầu tư phát triển (Development Investment Fund) là một loại quỹ được thành lập với mục tiêu đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế và xã hội. Quỹ này thường được thành lập bởi chính phủ hoặc các tổ chức tài trợ phát triển để hỗ trợ việc đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng, năng lượng, giáo dục, y tế, công nghệ, nông nghiệp, và các dự án phát triển khác.

Quỹ đầu tư phát triển là quỹ phát triển kinh tế và xã hội

Quỹ đầu tư phát triển là quỹ phát triển kinh tế và xã hội

Quỹ đầu tư phát triển tiếng Anh là gì?

Quỹ đầu tư phát triển trong tiếng Anh được gọi là Development Investment Fund.

Chức năng của quỹ đầu tư phát triển trong hoạt động doanh nghiệp

Phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh

Quỹ đầu tư phát triển trong hoạt động doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh có các chức năng sau:

 • Cung cấp nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển có chức năng cung cấp nguồn vốn để hỗ trợ các hoạt động mở rộng và phát triển quy mô kinh doanh. Điều này bao gồm việc đầu tư vào các dự án mới, mở rộng các cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị và công nghệ, nâng cấp cơ sở sản xuất, và tiếp cận thị trường mới. Quỹ đầu tư phát triển cung cấp nguồn vốn khởi đầu và vốn tái đầu tư để giúp doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh.
 • Hỗ trợ tài chính: Quỹ đầu tư phát triển có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Điều này có thể bao gồm cung cấp vốn vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ bảo lãnh vay, đầu tư trực tiếp vào cổ phần của doanh nghiệp, hoặc tham gia vào các hợp tác đầu tư. Quỹ đầu tư phát triển giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp phát triển.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn: Ngoài việc cung cấp nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển cũng có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho các doanh nghiệp phát triển. Điều này có thể bao gồm cung cấp chuyên gia và cố vấn có kinh nghiệm để hỗ trợ trong việc phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án, tăng cường năng lực quản lý, và cải thiện quy trình sản xuất và vận hành. Quỹ đầu tư phát triển giúp doanh nghiệp có được sự hỗ trợ chuyên môn và kiến thức để phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh một cách hiệu quả.
 • Xây dựng đối tác và mạng lưới: Quỹ đầu tư phát triển có thể giúp xây dựng đối tác và mạng lưới liên kết cho các doanh nghiệp phát triển. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, khách hàng, cung cấp, và các tổ chức hỗ trợ khác. Quỹ đầu tư phát triển đóng vai trò như một cầu nối giữa các bên liên quan và giúp tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh.

Quỹ đầu tư phát triển có nhiều chức năng trong hoạt động doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển có nhiều chức năng trong hoạt động doanh nghiệp

Đổi mới và cải tiến dây chuyền công nghệ

Quỹ đầu tư phát triển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đổi mới và cải tiến dây chuyền công nghệ trong hoạt động doanh nghiệp. Dưới đây là một số chức năng của quỹ đầu tư phát triển:

 • Cung cấp nguồn vốn: Một trong những chức năng quan trọng của quỹ đầu tư phát triển là cung cấp nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới và cải tiến dây chuyền công nghệ. Điều này có thể bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án đổi mới công nghệ, mua sắm thiết bị và công nghệ mới, hoặc cung cấp vốn vay với lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp có thể tiến hành các nâng cấp và cải tiến công nghệ.
 • Hỗ trợ tư vấn và chuyển giao công nghệ: Quỹ đầu tư phát triển có thể cung cấp hỗ trợ tư vấn và chuyển giao công nghệ để giúp doanh nghiệp đổi mới và cải tiến dây chuyền công nghệ. Điều này có thể bao gồm cung cấp chuyên gia và cố vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, hỗ trợ đối tác công nghệ, tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo để chia sẻ kiến thức và kỹ năng mới. Quỹ đầu tư phát triển giúp doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất và cạnh tranh.
 • Khuyến khích nghiên cứu và phát triển: Một phần quỹ đầu tư phát triển có thể được sử dụng để khuyến khích nghiên cứu và phát triển công nghệ. Điều này có thể bao gồm việc tài trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, hỗ trợ việc hợp tác giữa doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu, và tạo điều kiện để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Quỹ đầu tư phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sáng tạo và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Quỹ đầu tư phát triển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đổi mới và cải tiến dây chuyền công nghệ

Quỹ đầu tư phát triển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đổi mới và cải tiến dây chuyền công nghệ

Đào tạo nguồn nhân lực 

Quỹ đầu tư phát triển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động doanh nghiệp. Dưới đây là một số chức năng mà quỹ đầu tư phát triển có thể đóng vai trò:

 • Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng: Quỹ đầu tư phát triển có thể cung cấp nguồn tài trợ để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho nguồn nhân lực. Điều này có thể bao gồm việc tài trợ cho các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng kỹ thuật, hoặc các chương trình đào tạo đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Quỹ đầu tư phát triển giúp tăng cường năng lực và chất lượng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • Khuyến khích nghiên cứu và phát triển nhân lực: Một phần quỹ đầu tư phát triển có thể được sử dụng để khuyến khích nghiên cứu và phát triển nhân lực. Điều này có thể bao gồm việc tài trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nhân lực, hỗ trợ việc hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học hoặc viện nghiên cứu để thực hiện các dự án nghiên cứu chung. Quỹ đầu tư phát triển giúp tạo ra một môi trường thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực nhân lực.
 • Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đào tạo: Quỹ đầu tư phát triển cũng có thể hỗ trợ trong việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đào tạo. Điều này có thể bao gồm việc tài trợ cho việc xây dựng trung tâm đào tạo, mua sắm thiết bị đào tạo, cung cấp các tài liệu và tài nguyên học tập, hoặc xây dựng môi trường học tập hiện đại. Quỹ đầu tư phát triển giúp tạo ra một môi trường đào tạo chất lượng cao và thúc đẩy sự phát triển của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Quỹ đầu tư phát triển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực

Quỹ đầu tư phát triển có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực

Phân bổ nguồn vốn đầu tư

Quỹ đầu tư phát triển có vai trò quan trọng trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư trong hoạt động doanh nghiệp. Dưới đây là một số chức năng mà quỹ đầu tư phát triển có thể đóng vai trò trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư:

 • Đầu tư vào các dự án phát triển: Quỹ đầu tư phát triển có thể cấp vốn đầu tư cho các dự án phát triển của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm đầu tư vào việc mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường hoặc đầu tư vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Quỹ đầu tư phát triển giúp cung cấp nguồn vốn cần thiết để thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khởi nghiệp: Một phần quỹ đầu tư phát triển có thể được sử dụng để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp mới. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp vốn đầu tư ban đầu, tư vấn kỹ thuật và quản lý, hỗ trợ tiếp cận thị trường và mạng lưới kinh doanh, hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như đào tạo và quảng cáo. Quỹ đầu tư phát triển giúp tạo ra một môi trường thuận lợi để khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp mới.

Nguồn vốn của quỹ đầu tư phát triển 

Vốn huy động của doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển có thể có nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới đây là một số nguồn vốn chính của quỹ đầu tư phát triển:

 • Ngân sách nhà nước: Quỹ đầu tư phát triển có thể được cấp vốn từ nguồn ngân sách nhà nước. Chính phủ hoặc các cơ quan tài chính công cấp vốn từ ngân sách quốc gia để hỗ trợ phát triển kinh tế và doanh nghiệp.

 • Ngân hàng và tổ chức tài chính: Quỹ đầu tư phát triển có thể huy động vốn từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Điều này có thể thông qua việc vay vốn từ ngân hàng hoặc ký kết các hợp đồng vay với tổ chức tài chính để có nguồn vốn đầu tư.

Quỹ đầu tư phát triển có thể huy động vốn từ các ngân hàng

Quỹ đầu tư phát triển có thể huy động vốn từ các ngân hàng

 • Đầu tư từ doanh nghiệp: Một số doanh nghiệp có thể đóng góp vốn vào quỹ đầu tư phát triển theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thông qua việc mua cổ phần của quỹ đầu tư. Điều này giúp tạo ra một nguồn vốn đầu tư bổ sung và tăng cường khả năng phát triển của quỹ.

 • Quỹ từ các tổ chức quốc tế: Một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á hay các tổ chức phi chính phủ khác cũng có thể cung cấp nguồn vốn cho quỹ đầu tư phát triển. Điều này thường xảy ra thông qua việc ký kết hợp đồng vay hoặc hợp tác đầu tư với các tổ chức này.

 • Huy động vốn từ thị trường tài chính: Quỹ đầu tư phát triển có thể huy động vốn từ thị trường tài chính thông qua việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu hoặc công cụ tài chính khác. Điều này có thể thu hút các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đầu tư mua các công cụ tài chính này để hỗ trợ quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ đầu tư phát triển có thể có nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau

Quỹ đầu tư phát triển có thể có nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau

Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn chủ sở hữu là một trong các nguồn vốn quan trọng của quỹ đầu tư phát triển. Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm các khoản vốn được cung cấp bởi các cổ đông hoặc chủ sở hữu của quỹ. Nguồn vốn chủ sở hữu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt động của quỹ đầu tư phát triển. Nó cung cấp nền tảng tài chính cho quỹ để thực hiện các dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh doanh và tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông hoặc chủ sở hữu của quỹ.

Những nguyên tắc khi hạch toán quỹ

Khi hạch toán quỹ, có một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng khi hạch toán quỹ:

 • Nguyên tắc tính xác thực (Principle of Verifiability): Các giao dịch và sự kiện liên quan đến quỹ phải được xác minh và có bằng chứng hợp lý. Các thông tin được hạch toán phải dựa trên các bằng chứng đáng tin cậy và có thể được kiểm tra lại.
 • Nguyên tắc tính liên quan (Principle of Relevance): Các thông tin hạch toán liên quan đến quỹ phải được xác định và ghi nhận một cách đầy đủ và chính xác. Thông tin này cần cung cấp giá trị và hiểu biết cho người sử dụng thông tin tài chính.
 • Nguyên tắc tính thể hiện đúng (Principle of Faithful Representation): Các thông tin hạch toán phải phản ánh đúng, trung thực và đầy đủ các giao dịch và sự kiện liên quan đến quỹ. Các thông tin này phải được ghi nhận một cách chính xác và không bị sai lệch hay ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.
 • Nguyên tắc tính đồng nhất (Principle of Consistency): Các phương pháp hạch toán và báo cáo tài chính liên quan đến quỹ nên được áp dụng một cách nhất quán và liên tục theo thời gian. Điều này giúp đảm bảo tính so sánh và khả năng so sánh giữa các thông tin tài chính trong quá khứ và tương lai.

Một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi hạch toán

Một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi hạch toán

Phương pháp hạch toán quỹ chi tiết nhất

Phương pháp hạch toán quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào loại quỹ và yêu cầu của người quản lý quỹ. Dưới đây là một phương pháp hạch toán quỹ chi tiết nhất, gọi là phương pháp hạch toán kép (double-entry accounting), được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức và doanh nghiệp:

 • Xác định tài khoản: Đầu tiên, tạo một bảng tài khoản chứa các tài khoản tương ứng với các loại tài sản, nợ, vốn và thu nhập của quỹ. Các tài khoản thông thường bao gồm tiền mặt, tài sản cố định, công nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí.

 • Ghi nhận giao dịch: Mỗi giao dịch liên quan đến quỹ đều được ghi nhận trong hệ thống hạch toán kép. Mỗi giao dịch yêu cầu ít nhất hai bút toán, gồm bút toán nợ (debit) và bút toán có (credit). Số tiền trong bút toán nợ phải bằng số tiền trong bút toán có.

 • Ghi nhận thu nhập: Khi quỹ kiếm được thu nhập từ các hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh, thu nhập được ghi nhận bằng cách tăng tài khoản doanh thu và giảm các tài khoản liên quan, chẳng hạn như chi phí hoặc khoản lãi.

 • Ghi nhận chi phí: Khi quỹ chi tiêu cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh hoặc quản lý, các chi phí được ghi nhận bằng cách tăng các tài khoản chi phí và giảm các tài khoản tiền mặt hoặc công nợ.

 • Ghi nhận tài sản và nợ: Khi quỹ mua sắm tài sản cố định hoặc nhận nợ từ các bên thứ ba, các tài khoản tài sản và nợ tương ứng được tăng lên.

 • Ghi nhận vốn chủ sở hữu: Khi cổ đông hoặc chủ sở hữu đầu tư vốn vào quỹ, các tài khoản vốn chủ sở hữu được tăng lên.

 • Ghi nhận lợi nhuận hoặc lỗ: Khi quỹ đạt được lợi nhuận hoặc gánh chịu lỗ, các tài khoản lợi nhuận hoặc lỗ tương ứng được tăng hoặc giảm.

 • Lập báo cáo tài chính: Cuối kỳ, các thông tin hạch toán được tổng hợp và báo cáo trong các báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài sản và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phương pháp hạch toán kép giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận và báo cáo các giao dịch của quỹ. Nó cung cấp thông tin chi tiết về tài sản, nợ, vốn và thu nhập của quỹ, giúp người quản lý quỹ hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của quỹ.

Phương pháp hạch toán kép được sử dụng nhiều hiện nay

Phương pháp hạch toán kép được sử dụng nhiều hiện nay

Một số câu hỏi thường gặp về quỹ đầu tư phát triển

Có thể dùng quỹ đâu tư phát triển để tăng vốn điều lệ không?

Có, quỹ đầu tư phát triển có thể được sử dụng để tăng vốn điều lệ của một công ty. Quỹ đầu tư phát triển (Development Fund) là một loại quỹ được tạo ra để đầu tư vào các dự án và hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của công ty.

Quỹ đầu tư phát triển là tài sản hay nguồn vốn?

Quỹ đầu tư phát triển được xem là một nguồn vốn của công ty, chứ không phải là một tài sản. Quỹ đầu tư phát triển thường được tạo ra bằng cách chuyển một phần lợi nhuận hoặc vốn từ các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư của công ty vào mục đích phát triển và mở rộng.

Quỹ đầu tư phát triển thuộc khoản mục nào?

Quỹ đầu tư phát triển thường được phân loại và ghi nhận trong khoản mục "Vốn chủ sở hữu" trong báo cáo tài chính của một công ty.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề ngắn gọn, trọng tâm về Quỹ đầu tư phát triển là gì? Chức năng của quỹ đầu tư phát triển. Cùng đón đọc những bài viết về chứng chỉ quỹ của Tikop qua những lần sau nhé!

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
VNFin Lead là gì? Cách đầu tư vào VNFin Lead hiệu quả hiện nay

CHỨNG CHỈ QUỸ

VNFin Lead là gì? Cách đầu tư vào VNFin Lead hiệu quả hiện nay

Trong quá trình đầu tư, có rất nhiều chỉ số quan trọng mà nhà đầu tư cần quan tâm, và VNFin Lead chính là một trong số đó. VNFin Lead là gì và có vai trò thế nào trong đầu tư, hãy cùng Tikop tìm hiểu ngay tại bài viết sau.

tikop_user_icon

Sâm Nguyễn

tikop_calander_icon

12/06/2024

REIT là gì? Có nên đầu tư quỹ tín thác bất động sản REIT không?

CHỨNG CHỈ QUỸ

REIT là gì? Có nên đầu tư quỹ tín thác bất động sản REIT không?

Nếu ai đang có ý định đầu tư bất động sản thì chắc chắn đã nghe qua thuật ngữ REIT. Vậy cùng tìm hiểu REIT là gì và có nên đầu tư quỹ tín thác bất động sản REIT không qua bài viết sau đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024

Quỹ thành viên là gì? Quy định về quỹ thành viên tại Việt Nam

CHỨNG CHỈ QUỸ

Quỹ thành viên là gì? Quy định về quỹ thành viên tại Việt Nam

Quỹ thành viên có nhiều khác biệt so với các loại hình quỹ khác. Cùng tìm hiểu Quỹ thành viên là gì và những quy định về quỹ thành viên tại Việt Nam qua bài viết sau đây!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024

Quỹ hưu trí là gì? Lợi ích và lưu ý khi đầu tư vào quỹ hưu trí

CHỨNG CHỈ QUỸ

Quỹ hưu trí là gì? Lợi ích và lưu ý khi đầu tư vào quỹ hưu trí

Quỹ hưu trí là là quỹ cho người lao động khi đã về hưu. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về quỹ hưu trí, những lợi ích và lưu ý khi đầu tư vào quỹ hưu trí qua bài viết sau nhé

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

21/04/2024