Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Kinh tế vi mô là gì? Tác động của kinh tế vi mô tới doanh nghiệp

Đóng góp bởi:

Phương Uyên

Cập nhật:

24/08/2023

Kinh tế vi mô là gì? Tác động như thế nào tới các doanh nghiệp? Trong kinh tế học, kinh tế vi mô hay kinh tế vĩ mô đều đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu thị trường. Để làm rõ và hiểu thêm về chúng, hãy cùng Tikop đọc bài viết sau nhé!

Kinh tế vi mô là gì?

Định nghĩa kinh tế vi mô là gì?

Kinh tế vi mô (tiếng Anh: Microeconomics - Kinh tế tầm nhỏ) là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, nghiên cứu về quyết định và hành vi của các chủ thể trên từng loại thị trường và mối quan hệ giữa các chủ thể này và nền kinh tế như thế nào, để rút ra được những vấn đề mang tính quy luật của nền kinh tế. 

Kinh tế vi mô là một phân ngành chủ yếu của nền kinh tế

Kinh tế vi mô là một phân ngành chủ yếu của nền kinh tế

Kinh tế vi mô bao gồm những gì?

Kinh tế vi mô nghiên cứu về những vấn đề của nền kinh tế gồm:

 • Vấn đề của kinh tế học chẳng hạn quan hệ cung-cầu, giá cả, thị trường;

 • Các hành vi của người tiêu dùng và người sản xuất;

 • Cấu trúc của thị trường, những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền, thị trường độc quyền thuần tuý, thị trường thiểu số độc quyền…;

 • Chính sách, vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế hiện trường;

 • Các yếu tố tồn tại trong sản xuất như lao động, tài nguyên, vốn;

 • Sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn theo nhiều cách sử dụng khác nhau;

 • Phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa hàng hoá và dịch vụ;

 • Phân tích thất bại của thị trường khi thị trường không vận hành hiệu quả;

Kinh tế vi mô nghiên cứu về những vấn đề của nền kinh tế

Kinh tế vi mô nghiên cứu về những vấn đề của nền kinh tế

Đặc điểm và vai trò của kinh tế vi mô

Về đặc điểm, kinh tế học vi mô sẽ đóng vai trò nghiên cứu thị trường của một doanh nghiệp. Một ngành nghề cụ thể.

 • Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng.

 • Khả năng cung ứng sản phẩm của nhà sản xuất, doanh nghiệp.

 • Các chi phí ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm: chi phí sản xuất, chi phí quảng cáo, chi phí lao động…

 • Các nhân tố khác ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của doanh nghiệp với thị trường.

Về vai trò, kinh tế vi mô đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân tích và nghiên cứu mối quan hệ giữa cung và cầu. Khi có sự mâu thuẫn giữa cung và cầu thì kinh tế học vi mô sẽ giúp chúng ta tìm ra mức sản lượng tối ưu mà tại đó người sản xuất có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận tối đa. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các phương án cụ thể để có thể phát triển sản xuất và kinh doanh.

Kinh tế vi mô đóng vai trò nghiên cứu thị trường

Kinh tế vi mô đóng vai trò nghiên cứu thị trường

Một số ví dụ về kinh tế vi mô

Ví dụ về kinh tế vi mô như:

 • Nghiên cứu về thị hiếu của người tiêu dùng trong một thời gian nhất định.

 • Nghiên cứu về thị hiếu của người dùng khi ngân sách chi tiêu hạn chế.

 • Nghiên cứu về hành vi của doanh nghiệp khi lựa chọn sản phẩm.

 • Nghiên cứu thị trường cạnh tranh tốt nhất

Kinh tế vi mô nghiên cứu về thị hiếu của người tiêu dùng trong một thời gian nhất định.

Kinh tế vi mô nghiên cứu về thị hiếu của người tiêu dùng trong một thời gian nhất định.

Các công thức trong kinh tế vi mô

AVC là gì trong kinh tế vi mô?

Average variable cost được viết tắt là AVC, còn được gọi là chi phí biến đổi bình quân. Là tổng chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm phát sinh, khi một công ty tham gia vào sản xuất ngắn hạn.

Chi phí biến đổi bình quân có thể được tính bằng các cách sau:

Chi phí biến đổi bình quân = Tổng chi phí biến đổi / Sản lượng đầu ra

ATC là gì trong kinh tế vi mô?

Hay còn được gọi là tổng chi phí bình quân, viết tắt của từ average total cost. Là chi phí tính trên mỗi đơn vị sản lượng, trong đó bao gồm tất cả các chi phí đầu vào của sản xuất. Tổng chi phí bình quân (ATC) được tính bằng công thức:

ATC = TC/Q

Trong đó:

TC: Tổng chi phí của tất cả các loại đầu vào.

Q: Sản lượng.

MC là gì trong kinh tế vi mô?

Trong tiếng anh MC chính là Marginal Cost, là sự thay đổi trong tổng chi phí hay tổng chi phí biến đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng.

MC được xác định qua công thức sau:

Chi phí cận biên = thay đổi của tổng chi phí / thay đổi của tổng sản lượng.

MR là gì trong kinh tế vi mô?

Marginal Revenue hay còn gọi là doanh thu biên. Tức là doanh thu có thêm được nhờ sản xuất và bán ra thêm một đơn vị hàng hóa. 

MR được xác định bằng công thức:

MR = ∆TR / ∆q

 • Theo công thức trên, doanh thu biên cũng là một hàm số của sản lượng. Tại một sản lượng q, doanh thu biên của đơn vị sản lượng cuối cùng chính là giá trị đạo hàm của hàm tổng doanh thu tại mức sản lượng q. 

 • TR: Tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được nhờ bán hàng – hay tổng doanh thu.

AC là gì trong kinh tế vi mô?

Là ký tự viết tắt của khái niệm chi phí trung bình (tiếng Anh là average cost) là tổng chi phí tính trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm tương ứng ở mỗi mức sản lượng. AC được xác định bằng 2 cách:

 • Hoặc lấy tổng chi phí chia cho sản lượng tương ứng: ACi = TCi/Qi.

 • Hoặc lấy chi phí cố định trung bình cộng với chi phí biến đổi trung bình tương ứng ở mức sản lượng đó: AC = AFC + AVC.

AFC là gì trong kinh tế vi mô?

Được gọi là chi phí cố định bình quân. Việc xác định chi phí cố định bình quân sẽ dựa vào chi phí cố định trên sản lượng. 

AFC = FC / Q

FC: chi phí cố định để sản xuất ra sản phẩm.

Giá sàn là gì kinh tế vi mô?

Tiếng Anh là Price Floor, đây là mức giá tối thiểu mà nhà nước quy định. Lúc này, người mua không thể trả giá với mức giá thấp hơn giá sàn. Hiểu đơn giản, giá sàn là mức giá thấp nhất mà người mua có thể mua trên thị trường nhưng cao hơn giá cân bằng thị trường.

TVC là gì trong kinh tế vi mô?

Là ký tự viết tắt của khái niệm tổng chi phí biến đổi (TVC). Đây là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để mua các yếu tố sản xuất biến đổi trong mỗi đơn vị thời gian, gồm chi phí mua nguyên vật liệu, tiền trả lương cho công nhân…

DWL là gì trong kinh tế vi mô?

Hay còn gọi là Deadweight – loss. Đây là khái niệm thường được dùng để chỉ phần thặng dư mà người tiêu dùng mất đi, nhưng người sản xuất, chính phủ hoặc ai đó không được hưởng. 

Hiện tượng tổn thất tải trọng xuất hiện khi thị trường cạnh tranh bị độc quyền hóa hoặc khi chính phủ áp dụng các chính sách can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh tế (ví dụ như chính sách thương mại).

EP là gì?

Elasticity Price of Demand còn được gọi là độ co dãn của cầu theo giá. Là thước đo mức độ phản ứng của cầu đối với một hàng hóa đối với sự thay đổi về giá của nó.  Nó đo lường phần trăm thay đổi về lượng cầu của một hàng hóa do một phần trăm thay đổi trong giá của hàng hóa đó.

Ví dụ: Ep = (-)2 có nghĩa là giá giảm 1% dẫn đến cầu tăng 2% hoặc ngược lại. Dấu trừ (-) thể hiện mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và lượng cầu.

Bạn có thể tham khảo một vài công thức dưới đây:

STT

Tên

Công thức

1

Sản lượng

Q

2

giá

P

3

Doanh thu

TR=P*Q

4

Tổng chi phí

TC=FC+VC

5

Chi phí cố định

FC=TC-VC=AFC^Q

6

Chi phí biến đổi

VC=TC-FC=AVC^Q

7

Chi phí cố định bình quân

AFC=FC/Q

8

Chi phí biến đổi bình quân

AVC=VC/Q

9

Chi phí bình quân

AC=TC/Q=AFC+AVC

Phân biệt kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô là gì?

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu về nền kinh tế tổng thể gồm cấu trúc, đặc điểm và hành vi của cả nền kinh tế.

Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô có nhiều điểm khác nhau

Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô có nhiều điểm khác nhau

Phân biệt kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

Tiêu chí

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Định nghĩa

Nghiên cứu về hành vi của những thành phần tham gia trong nền kinh tế và doanh nghiệp

Nghiên cứu về nền kinh tế tổng thể gồm cấu trúc, đặc điểm và hành vi của cả nền kinh tế

Đối tượng

Phân tích các biến số kinh tế về cá thể

Phân tích các biến số kinh tế về tổng hợp

Ứng dụng

Ứng dụng vào hoạt động nội bộ

Ứng dụng cho những vấn đề và môi trường bên ngoài

Phạm vi nghiên cứu

Lý luận hành vi từ người tiêu dùng và người sản xuất, cấu trúc thị trường, các yếu tố sản xuất

Toàn bộ các sản phẩm của nền kinh tế như lạm phát, việc làm, chu kỳ kinh tế, tăng trưởng kinh tế, chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô…

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích cận biên, phương pháp so sánh tĩnh, phương pháp về mô hình hoá

Chỉ sử dụng phương pháp mô hình hoá

Tầm quan trọng

Giúp xác định mức giá của sản phẩm dựa vào các yếu tố sản xuất trong nền kinh tế

Giúp duy trì ổn định giá chung, giải quyết các phát sinh chính trong nền kinh ế như lạm phát, giảm phát…

Tác động của kinh tế vi mô tới doanh nghiệp

Dựa vào kinh tế học vi mô, các nhà đầu tư có thể học được cách tìm ra các công ty có sản phẩm thể hiện độ co giãn cầu theo giá thấp hoặc xác định ngành nào phụ thuộc vào ngành nào, yêu cầu chi phí vốn ra sao, giúp bạn xác định được những công ty doanh nghiệp nào có khả năng sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cao hơn…

Kinh tế học vi mô cung cấp các công cụ cho phép các nhà đầu tư phân tích các nguyên tắc cơ bản của chứng khoán mà họ muốn đầu tư vào. Vẽ ra bức tranh tổng thể và chi tiết về việc khoản đầu tư sẽ di chuyển về sâu, trái ngược với những kiến thức mà các nhà kinh tế học thường tranh cãi trong kinh tế vi mô.

Kinh tế học vi mô cung cấp các công cụ cho phép các nhà đầu tư phân tích các nguyên tắc

Kinh tế học vi mô cung cấp các công cụ cho phép các nhà đầu tư phân tích các nguyên tắc

Tích luỹ linh hoạt cùng Tikop

Chỉ từ 50.000 VNĐ
Giao dịch 24/7
An toàn và minh bạch
Rút trước một phần không mất lợi nhuận

Bài viết có hữu ích không?

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

tikop

Cảm ơn phản hồi của bạn !

tikop
Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả

Bài toán chi tiêu cá nhân là vấn đề nhiều người suy nghĩ. Nếu bạn đang phân vân về việc dành bao nhiêu thu nhập cho các nhu cầu cơ bản, giải trí, tích lũy, Tikop sẽ hướng dẫn cách lập kế hoạch chi tiêu cá nhân chi tiết, hiệu quả qua bài viết sau nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

17/01/2024

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Đầu cơ là gì? So sánh khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ chi tiết

Đầu cơ là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, đem đến khả năng lợi nhuận cao. Vậy đầu cơ là gì? Tác động của đầu cơ đối với thị trường tài chính như thế nào? Cùng Tikop tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Lê Thị Thu

tikop_calander_icon

18/10/2023

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Quy tắc 6 chiếc lọ - Phương pháp giúp bạn quản lý chi tiêu tốt hơn

Bạn có bao giờ gặp phải khó khăn trong việc kiểm soát thu chi của bản thân không? Đôi lúc dù đã cố gắng nhưng bạn vẫn không biết tiền của mình đã được sử dụng cho mục đích gì. Bạn cần tiết kiệm tiền để mua xe, xây nhà hoặc đám cưới nhưng điều này thật sự khó khăn. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề như vậy thì hãy tham khảo thử quy tắc 6 lọ tài chính để biết được cách thức quản lý thu chi tốt nhất được doanh nhân T.Harv Eker- tác giả quyển “Bí mật tư duy triệu phú” chia sẻ dưới đây nhé!

tikop_user_icon

Phương Uyên

tikop_calander_icon

18/01/2024

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Phương pháp Kakeibo và cách tiết kiệm hiệu quả của người Nhật Bản

Nước Nhật có nhiều cách tiết kiệm hiệu quả được nhiều nơi trên thế giới quan tâm tìm hiểu. Trong đó, phải kể đến phương pháp Kakeibo – nghệ thuật tiết kiệm tiền của người Nhật đã mang đến sự giàu có nhanh chóng cho những người áp dụng.

tikop_user_icon

Quỳnh Nguyễn Như

tikop_calander_icon

21/04/2024