Tin về Tikop

TÍNH NĂNG: VINH DANH NHÀ ĐẦU TƯ

11/10/2021

 

VINH DANH NHÀ ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

 

Vinh danh nhà đầu tư là chương trình mới của Tikop giúp các khách hàng của Tikop có thể:

 

- Được đánh giá và xếp hạng % tăng trưởng của gói đầu tư của mình, so với các khách hàng khác.

- Được theo dõi và sao chép gói đầu tư tốt của các khách hàng khác (tính năng này sẽ cập nhật trong bản tiếp theo).

- Được tặng thưởng khi lên bảng xếp hạng trong tháng (cập nhật trong các bản tiếp theo).

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

 

Đây là chương trình định kỳ hàng tháng, để thông tin cho khách hàng về bảng xếp hạng các gói đầu tư tốt nhất theo tháng, của tất cả các khách hàng tham gia chương trình.

 

Mỗi tháng, vào cuối ngày 15, bảng xếp hạng đầu tư sẽ được được tính toán lại và điều chỉnh một lần (Thời gian chạy lại bảng xếp hạng vào 12h đêm ngày 15 hàng tháng)

 

Đối với từng lần xếp hạng:

 

- Mỗi khách hàng sẽ được sàng lọc và chọn ra 1 gói đầu tư có % tăng trưởng tốt nhất, tính tới hết ngày 15 của tháng.

- 10 gói đầu tư của 10 khách hàng tốt nhất sẽ được vinh danh và đưa lên Bảng xếp hạng trên ứng dụng Tikop.

- Các khách hàng khác, đã đồng ý tham gia chương trình, sẽ nhìn thấy tất cả 10 gói đầu tư tốt nhất để tham khảo và điều chỉnh danh mục của mình.

 

Mỗi khách hàng chỉ có thể có một vị trí trên bảng xếp hạng sau khi đã lọc gói tốt nhất của khách hàng.

 

Trường hợp có khách hàng đồng hạng trong top, sẽ ưu tiên xếp hạng cao theo thời gian khách hàng đầu tư lâu nhất (giao dịch nạp tiền thành công vào gói sớm nhất).

 

CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 

Đối với các khách hàng:

 

- Phải chọn tham gia chương trình thì mới được xét để lên bảng xếp hạng và xem danh mục của các nhà đầu tư khác đã lên bảng xếp hạng.

- Phải có gói đầu tư đã và đang đầu tư trong tháng.

 

Đối với gói đầu tư của khách hàng:

 

- Gói có ít nhất 01 giao dịch nạp tiền thành công trong tháng xét xếp hạng, tối thiểu 50k, ít nhất trước 15 ngày tính tới ngày xếp hạng.

- Gói có tối thiểu 2 chứng chỉ quỹ trở lên (để được định danh là một gói đầu tư, không phải là một chứng chỉ quỹ riêng lẻ).

- Duy trì số dư tối thiểu 50k trong cả tháng, tính từ ngày bắt đầu đầu tư tới hết ngày 15 (ngày xét xếp hạng).

 

Ví dụ: Ngày xét xếp hạng tháng này là ngày 15/10/2021

- Khách hàng A có giao dịch nạp tiền từ ngày 30/9/2021, số tiền 50k, tới ngày 15/10 vẫn đủ số dư tối thiểu 50k => Đủ điều kiện xét xếp hạng.

- Khách hàng B có giao dịch nạp tiền từ 20/08/2021, tháng 9 không nạp thêm, nhưng vẫn duy trì đủ 50k tới ngày 15/10 => Không đủ điều kiện xếp hạng.

- Khách hàng C có giao dịch nạp tiền vào 01/10/2021 => Không đủ điều kiện xếp hạng kỳ 15/10. Có thể xét xếp hạng ngày 15/11.

 

LƯU Ý: ngày 16/10/2021 là ngày hiển thị bảng xếp hạng đầu tiên (do lịch khởi tạo lại bảng xếp hạng vào 15 hàng tháng), vì vậy thời gian từ 08 - 15/10/2021, hệ thống sẽ hiển thị bảng thời gian đếm ngược đến ngày xếp hạng.

Chia sẻ