Tin về Tikop

Tikop ra mắt tính năng mới

15/07/2021

Bước 1:Truy cập vào danh mục Đầu tư

 

- Trong giao diện app Tikop, bấm vào dấu "+" phía dưới màn hình

- Lựa chọn danh mục " Đầu tư "

 

 

Bước 2: Lựa chọn gói đầu tư

 

Chọn "Gói Linh Hoạt" hoặc "Các Gói Gợi Ý" đã chứa các Gói đầu tư được tạo sẵn.

 

 

Bước 3: Tạo gói linh hoạt 

 

- Lựa chọn nút "Tạo mới"

- Chọn các quỹ đầu tư hiện tại và phân bổ "%" theo nhu cầu đầu tư của bản thân

- Sau đó bấm xác nhận.

 

Bước 4: Chỉnh sửa ảnh và đổi tên gói

 

- Sau khi tạo thành công Gói linh hoạt, quay lại giao diện các Gói linh hoạt

- Lựa chọn Gói linh hoạt vừa tạo

- Chỉnh sửa tên hoặc ảnh tùy theo sở thích.

 

 

Các bạn có thể tạo và chỉnh sửa tùy ý số gói linh hoạt mình mong muốn

Chúc các bạn đầu tư thành công cùng Tikop !

Chia sẻ