Tikop có an toàn không?

15/07/2021

LEVEL 1: ỨNG DỤNG

 

Ứng dụng tiết kiệm và đầu tư Tikop được xây dựng và liên tục cập nhật để đáp ứng các yêu cầu bảo mật cao trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ tài chính:

– Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật theo ISO 27001, PCI DSS, Zero Trust.

– Xây dựng ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 31000:2018 về quản lý rủi ro.

– Tikop có đội ngũ chịu trách nhiệm An toàn thông tin riêng, liên tục cập nhật và cải tiến các tính năng bảo mật, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vấn đề.

 

 

LEVEL 2: TIỀN GỬI TẠI TIKOP SẼ ĐI ĐÂU ?

 

TIKOP KHÔNG GIỮ TIỀN CỦA BẠN 

 


Theo quy định tại Điều 2, BCC giữa Techlab - Người dùng (Users): phạm vi hợp tác của Users là (i) góp nguồn tiền hợp pháp; (ii) chọn sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro của Users. 

 

Phạm vi hợp tác của Techlab là: (i)Góp platform Tikop; (ii) góp công sức, năng lực đầu tư tài chính bằng việc hợp tác với các Quỹ/Công ty Chứng khoán/đơn vị khác có liên quan để xây dựng các gói sản phẩm; (iii) Tự tham gia đàm phán, ký kết...

 

Theo đó, chúng tôi đã kiểm tra hệ thống và nhận thấy User lựa chọn sản phẩm tích lũy - là sản phẩm có khẩu vị rủi ro thấp. Theo quy định tại điểm c, d; Khoản 6.1.1. của BCC, Techlab bằng năng lực đầu tư tài chính của mình được toàn quyền đứng ra quyết định việc đầu tư vào các Quỹ/Công ty chứng khoán/đơn vị khác. Techlab tự chấp nhận rủi ro khi đầu tư và cam kết trả lãi suất cố định khi hợp tác kinh doanh với users. Vì vậy Thông tin các Quỹ/Công ty chứng khoán/đơn vị khác được chúng tôi đánh giá là thông tin tài chính, cơ hội kinh doanh mà Techlab phải giữ bảo mật theo quy định tại Điều 7 của BCC. Chúng tôi cam kết đảm bảo đầu tư hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật và định hướng mô hình fintech sandbox chuyển đổi số của Chính Phủ.

 

Ngoài ra, nếu Quý Khách hàng muốn làm rõ các khoản đầu tư của Quý KH đang đổ về Quỹ nào thì có thể thực hiện thao tác lựa chọn sản phẩm đầu tư - sản phẩm có khẩu vị rủi ro cao. Đối với nhóm sản phẩm này, Tikop chỉ cung cấp nền tảng để Users có thể tiếp cận thông tin và Tikop đứng ra mua hộ Users các sản phẩm này. Do đó, Users có thể (i) tự chấp nhận rủi ro đầu tư và (ii) theo dõi được khoản lãi/lỗ được thể hiện công khai, minh bạch theo thông tin từ các quỹ đầu tư/sản phẩm đầu tư khác.

 

Chia sẻ
Social Media