Tikop có an toàn không?

15/07/2021

LEVEL 1: ỨNG DỤNG

 

Ứng dụng tiết kiệm và đầu tư Tikop được xây dựng và liên tục cập nhật để đáp ứng các yêu cầu bảo mật cao trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ tài chính:

– Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật theo ISO 27001, PCI DSS, Zero Trust.

– Xây dựng ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 31000:2018 về quản lý rủi ro.

– Tikop có đội ngũ chịu trách nhiệm An toàn thông tin riêng, liên tục cập nhật và cải tiến các tính năng bảo mật, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vấn đề.

 

 

LEVEL 2: ĐỐI TÁC

 

Tikop không quản lý và giữ tiền của khách hàng trong tài khoản của mình.

 

Qua hành động gửi tiền vào Tikop và chọn gói Sản phẩm tương ứng, Tikop sẽ chuyển tiền của khách hàng tới các sản phẩm tài chính tương ứng tại các tổ chức tài chính (Mirae Asset Securities, FPT Capital).

 

Do vậy, giống như việc hạch toán của các tổ chức tài chính, tài sản hình thành từ vốn chủ sở hữu của Tikop, và tài sản của khách hàng là hai hạng mục khác nhau. Tài sản của khách hàng sẽ luôn được đầu tư và lưu ký tại các tổ chức tài chính nêu trên.

 

Khi Tikop phá sản, Tikop không được phép sử dụng các tài sản của khách hàng (vốn đang được quản lý tại các tổ chức tài chính) để thực hiện các nghĩa vụ nợ của công ty.

 

Các khách hàng của Tikop hoàn toàn có thể lấy lại tiền đã gửi vào Tikop. Tikop sẽ dùng hết khả năng của mình để kết nối khách hàng tới các tổ chức tài chính, giúp đẩy nhanh quá trình thu hồi tiền này.

 

 

Chia sẻ