Tin về Tikop

Tích luỹ siêu to - khỏi lo hạn mức

27/06/2022

Tikop xin thông báo nâng hạn mức đối với các sản phẩm tích luỹ có kỳ hạn, cụ thể như sau:

 

1. Gói tích luỹ kỳ hạn 9 tháng - Thánh Gióng:

  • Hạn mức cũ: 1 tỷ đồng
  • Hạn mức mới: 10 tỷ đồng

 

2. Gói tích luỹ kỳ hạn 3 tháng - Âu Cơ:

  • Hạn mức cũ: 1 tỷ đồng
  • Hạn mức mới: 10 tỷ đồng

 

Hạn mức tích luỹ mới sẽ áp dụng cho các sản phẩm tích luỹ có kỳ hạn của Tikop từ ngày 27/06/2022. Tha hồ tích luỹ, không lo hạn mức - tích luỹ ngay cùng Tikop nhé

Chia sẻ