Tin về Tikop

Thông báo: Cập nhật tính năng mới

04/11/2021

 

THÔNG BÁO: CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI

 

Thời gian triển khai update: 04/11/2021

 

Nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm, Tikop xin thông báo một số tính năng mới sẽ có trong bản cập nhật lần này:

     

 1.Bổ sung thông tin các Chứng chỉ quỹ

 

Bản cập nhật sẽ bổ sung, làm rõ những thông tin mà các nhà đầu tư quan tâm về lượng CCQ mà mình nắm giữ, bao gồm:

  • Thêm thông tin về khối lượng CCQ nắm giữ
  • Thêm % tăng trưởng của CCQ
  • Thay đổi giao diện lịch sử giao dịch

     

2.Cập nhật công thức tính tăng trưởng

 

Tikop sẽ thêm công thức tính tăng trưởng cho các mục:

  • Tổng tiền ngày T = Tổng (Số lượng CCQ đang sở hữu ngày T * NAV ngày T)
  • Tăng trưởng ngày T = Tổng (Số lượng CCQ đang sở hữu ngày T * (NAV ngày T - NAV khớp lệnh))
  • % Tăng trưởng ngày T = Tăng trưởng ngày T / Tổng (Số lượng CCQ đang sở hữu ngày T * NAV khớp lệnh)

     

3.Thêm mục tin tức "Kiến thức đầu tư"

Tikop bổ sung thêm những nội dung, kiến thức đa dạng cho các nhà đầu tư về các đề tài như: Tài chính cá nhân, Kinh nghiệm đầu tư, Xu hướng và Chứng chỉ quỹ...

Chia sẻ