Cài đặt đăng nhập qua sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) trên Tikop như thế nào?

15/07/2021

BƯỚC 1: MỞ TRANG CÀI ĐẶT

 

Từ màn hình trang chủ ứng dụng Tikop, ấn vào nút Menu

Sau đó, ấn vào phần Cài đặt


 

BƯỚC 2: BẬT ĐĂNG NHẬP QUA SINH TRẮC HỌC

 

Ấn nút bật Đăng nhập bằng sinh trắc học

 

Sau đó nhập lại mật khẩu đăng nhập của bạn để xác nhận

 

 

BƯỚC 3: ĐĂNG NHẬP BẰNG SINH TRẮC HỌC

 

Sau khi Bật đăng nhập bằng sinh trắc học, bạn có thể đăng nhập vào Tikop bằng vân tay, khuôn mặt đã xác thực trong thiết bị của mình.

 

 

Chia sẻ