Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Trung tâm trợ giúp

Quay lại
Thuế TNCN khi rút tích lũy?
Thuế TNCN được thu theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khoản 3, điều 2 của Bộ Tài chính về Thuế TNCN, hoạt động tích lũy của khách hàng tại Tikop chịu mức thuế thu nhập cá nhân 5% cho phần lợi tức (lợi nhuận) mà khách hàng nhận được.

 

Trích dẫn:

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng tiếp cận với các sản phẩm Tikop dễ dàng hơn, trong giai đoạn đầu, Tikop đã hõ trợ chi trả 100% khoản thuế này cho phần thu nhập của khách hàng.

 

Tuy nhiên, cùng với kế hoạch mở rộng và phát triển nền tảng Tikop, cũng như tiếp tục đảm bảo tất cả các hoạt động của Tikop tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam, Tikop xin thông báo cập nhật lại chính sách nộp Thuế thu nhập cá nhân như sau:

 

- Thời gian áp dụng: Từ 15h ngày 12/05/2021

- Mức thuế TNCN khấu trừ tại nguồn: 5% phần lãi phát sinh.

 

Ví dụ:

- Khách hàng gửi 100.000.000đ tích lũy có kỳ hạn 3 tháng, lợi nhuận mục tiêu 7.5%/năm

- Tổng tiền lợi nhuận cuối kỳ hạn: 

1.779.868đ

- Mức thuế TNCN khấu trừ khi tất toán hợp đồng: 

1.779.868đ * 5% = 88.994đ

 - Số tiền khách hàng thực nhận khi tất toán hợp đồng:

100.000.000 + 1.779.868 - 88.994 = 101.690.874đ

Câu trả lời này có hữu ích?

Tikop cảm ơn bạn đã góp ý