Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Trung tâm trợ giúp

Quay lại
Thời gian nạp tại Tikop
Tikop hỗ trợ nạp 24/7, sau khi chuyển khoản - chậm nhất 30' tiền cộng vào tài khoản Tikop nếu đảm bảo các điều kiện sau

Tikop hỗ trợ nạp 24/7, sau khi chuyển khoản - chậm nhất 30' tiền cộng vào tài khoản Tikop nếu đảm bảo các điều kiện sau:

- Tại nội dung chuyển khoản : ghi đúng dãy mã TIK... tương ứng với các lệnh nạp khác nhau

- Không hủy lệnh nạp nếu đã thực hiện thao tác chuyển khoản

- Chọn người/ đơn vị chuyển là người chịu phí chuyển khoản, tránh trường trường bị trừ phí chuyển khoản nên không đủ giá trị nạp tối thiểu 50,000

Trường hợp sau 30' chuyển khoản nhưng tiền chưa cộng vào tài khoản, bạn vui lòng cung cấp thông tin sau, Tikop kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất:

- SDT đăng ký

- Ảnh sao kê chuyển khoản thành công.

 

Câu trả lời này có hữu ích?

Tikop cảm ơn bạn đã góp ý