Hotline (8h-18h | T2-T6): 1900 88 68 57
Email (8h-21h): hotro@tikop.vn

Trung tâm trợ giúp

Quay lại
Thay đổi tài khoản ngân hàng trên app Tikop
Tikop cung cấp thêm tính năng Thay đổi tài khoản ngân hàng nhằm cho phép khách hàng có thể tự thực hiện thay đổi tài khoản ngân hàng muốn rút tiền về một cách nhanh chóng và chủ động 

Các bước Thay đổi tài khoản ngân hàng như sau: 

Bước 1: Tại màn hình Cá nhân, chọn [Quản lý ngân hàng rút tiền]

Chọn quản lý ngân hàng rút tiền

Bước 2: Tại màn hình Tài khoản ngân hàng, chọn [Thay đổi]

Chọn thay đổi

Bước 3: Bạn cần phải xác thực tài khoản trước khi thay đổi tài khoản ngân hàng

Bước 3.1: Nếu bạn chưa xác thực tài khoản, Tikop sẽ yêu cầu bạn xác thực tài khoản, bạn cần chọn [Xác thực] như hình bên dưới để thực hiện xác thực tài khoản.

thông báo chưa xác thực tài khoản

Bước 3.2: Nếu tài khoản của bạn đã được xác thực, bạn cần nhập mât khẩu hoặc đăng nhập bằng Face ID/ Touch ID (nếu đã cài đặt tính năng Đăng nhập bằng sinh trắc học) như hình bên dưới

nhập mật khẩu tài khoản

Bước 4: Nếu bạn đã nhập mật khẩu đăng nhập hoặc đăng nhập bằng Face ID/ Touch ID thành công, bạn cần: 

  • Nhập thông tin ngân hàng và số tài khoản của tài khoản ngân hàng bạn muốn thay đổi như hình

kiểm tra lại thông tin ngân hàng trùng tên với chủ tải khoản tikop

  • Sau khi nhập thông tin tài khoản hợp lệ, bạn ấn [Xác nhận] như hình 6 bên dưới

 *Chú ý: Bạn cần nhập số tài khoản ngân hàng có Tên chủ tài khoản trùng với Họ tên của bạn đã đăng ký khi xác thực tài khoản tại Tikop

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng muốn thay đổi, bạn cần nhập mã PIN smart OTP (nếu bạn đã cài đặt mã PIN smart OTP) hoặc SMS OTP hoặc Email OTP  như hình bên dưới.

nhập mã pin được gửi tới số điện thoại đăng ký tikop

Nếu nhập mã PIN smart OTP/ SMS OTP/ Email OTP thành công, Tikop sẽ hiển thị thông báo : “Thay đổi tài khoản ngân hàng thành công” như hình. Lúc này, tài khoản bạn vừa thay đổi sẽ hiển thị trên màn hình 

Thay đổi tài khoản ngân hàng thành công

Câu trả lời này có hữu ích?

Tikop cảm ơn bạn đã góp ý