Hướng dẫn xem thông tin hợp đồng Tích cóp

Để xem được thông tin hợp đồng mà bạn đang Tích cóp:Tại màn hình Home.

Cách 1: Chọn Xem tất cả => Hiển thị tất cả các hợp đồng Tikop mà bạn đã thực hiện trên Tikop.

Cách 2: Chọn 1 Hợp đồng Tikop cụ thể => Xem chi tiết hợp đồng mà bạn vừa chọn.

Thông tin hiển thị bao gồm:

Số hợp đồng: là số thứ tự hợp đồng giao dịch của bạn trên Tikop, gồm 2 ký tự chữ TK và ký tự số (Ví dụ: TK10001).

Tiền gốc: là số tiền ban đầu bạn gửi vào Sổ tích cóp

Lãi suất: là lãi suất Tikop sẽ cung cấp cho bạn. Khi bạn gửi tiền vào Tikop thì bạn sẽ được hưởng theo lãi suất này.

– Ngày bắt đầu hợp đồng: Ngày bạn gửi tiền vào Tikop, hình thành nên hợp đồng ngày.

– Ngày kết thúc hợp đồng: Ngày hợp đồng Tikop này sẽ kết thúc (nếu có).

____________

Tikop – Tích tiểu thành đại – nền tảng công
nghệ giúp tích cóp và đầu tư trực tuyến cho mọi nhà.

Website: https://tikop.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tikopapp

Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/tikopapp

Email: hotro@tikop.vn 

Hotline:1900 88 68 57