Tikop - Mạnh Trường: Tầm quan trọng của quản lý tài chính
Tin về Tikop

Mạnh Trường: Tầm quan trọng của quản lý tài chính

12:31, 06/09/2021
Tikop - Hướng dẫn xóa và sắp xếp các gói đầu tư
Tin về Tikop

Hướng dẫn xóa và sắp xếp các gói đầu tư

16:53, 01/09/2021
Tikop - TRUNG THU SUM VẦY - QUÀ ĐẦY TÚI
Tin về Tikop

TRUNG THU SUM VẦY - QUÀ ĐẦY TÚI

11:01, 01/09/2021
Tag: Đầu tư
Tikop - CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM
Tài chính cá nhân

CÁC LOẠI QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM

Quỹ mở về bản chất là hình thức ủy thác vốn của nhà đầu tư vào quỹ, quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Quỹ mở được chia thành 3 loại: quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng (gồm cả cổ phiếu và trái phiếu)