Hướng dẫn đăng nhập bằng sinh trắc học

BƯỚC 1: MỞ TRANG CÀI ĐẶT

Từ màn hình trang chủ ứng dụng Tikop, ấn vào nút Khác.

Sau đó, ấn vào phần Cài đặt.

BƯỚC 2: BẬT ĐĂNG NHẬP QUA SINH TRẮC HỌC

Ấn nút bật Đăng nhập bằng sinh trắc học.

Sau đó nhập lại mật khẩu đăng nhập của bạn để xác nhận.

Sau khi Bật đăng nhập bằng sinh trắc học, từ những lần đăng nhập sau, bạn có thể đăng nhập vào Tikop bằng vân tay, khuôn mặt đã xác thực trong thiết bị của mình.

BƯỚC 3: ĐĂNG NHẬP BẰNG SINH TRẮC HỌC

Sau khi Bật đăng nhập bằng sinh trắc học, bạn có thể đăng nhập vào Tikop bằng vân tay, khuôn mặt đã xác thực trong thiết bị của mình.